Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikysely 2021

[role_based for="member"]

PING Helsingin neljättä kertaa toteuttaman Vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitellaan brändin, tuotteen tai palvelun tunnettuuden kasvattamista (81 % vastaajista).

Seuraavaksi yleisimpinä tavoitteina ovat myynnin lisääminen (53 %) ja ”henkilöt, tunteet tai tarinat osaksi markkinointia” (40 %).

Instagram on ylivoimaisesti käytetyin kanava (83 %), perässään Facebook, blogit ja YouTube.

Lue kyselyn tulokset (pdf) Pulssikysely 2021

Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021 verkkokyselynä ja yhteistyössä Suomen markkinointiliiton, Marketing Finlandin ja IAB Finlandin kanssa.

[/role_based]