Digimarkkinointi

Digimarkkinoinnin läpinäkyvyys on markkinoijan etu

Mainoshuijaukset internetin kasvava liiketoiminta

Digitaalisesta markkinoinnista on tullut tärkeä osa modernin markkinoinnin keinovalikoimaa. Digitaaliseen markkinointiin liittyy kuitenkin riskejä, jotka markkinoijan täytyy tunteja. Näitä riskejä myös Marketing Finland sekä kattojärjestömme WFA koitamme yhdessä minimoida. Isoimpia riskejä ovat adfraud eli mainoshuijaukset sekä brand safety eli bränditurvallisuus. Mainoshuijausten määrä kasvaa jatkuvasti ja arvioiden mukaan se on jo ylittänyt 100 miljardin dollarin vuosittaisen rajan. Mainoshuijaukset on rikos, joka heikentää yritysten markkinoinnin tehoa sekä varastaa rahaa mainosbudjetista. Siksi Marketing Finland, WFA sekä maailmanlaajuinen mainostajien verkosto auttavat viranomaisia mainoshuijausten tunnistamisessa. Tämä on johtanut jo rikostuomioihin USA:ssa. Tehokkain keino mainoshuijausten vähentämiseksi on digitaalisen mainonnan läpinäkyvyyden lisääminen. Marketing Finland on järjestänyt digitaalisen mainonnan läpinäkyvyydestä pyöreän pöydän keskusteluja, joihin on osallistunut mainostajia sekä mediatoimistoja.

Bränditurvallisuus todellinen uhka digimainonnassa

Digitaalisissa kanavissa mainostajien haasteena on ollut mainonnan sijoittelu, jota ei aina varmisteta ihmisen toimesta. Mainoksen esiintyminen terroristisen, väkivaltaisen tai lapsipornografisen sisällön yhteydessä voi olla mainostajalle erittäin haitallista. Esimerkkejä mainostajalle haitallisesta mainosten sijoittelusta löytyy useita. Pahimmassa tapauksissa brändit ovat jopa olleet rahoittamassa rikollista tai terroristista toimintaa, joka tietenkään ei ole yhdenkään brändin tavoite. Tämän takia tietyt mainoskanavat ovat joutuneet mainostajien boikotoinnin kohteeksi.

Digitaalisen mainonnan standardit

Marketing Finland kehottaa jäseniään toimimaan Coalition for better ads -yhteenliittymän tekemän digitaalisen mainonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Better Ads Standards perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty mikä verkon mainonnassa käyttäjiä ärsyttää. Tutkimuksissa on ollut mukana yli 66 000 kuluttajaa ympäri maailmaa.

Ohjelmallinen ostaminen kasvussa

Ohjelmallinen ostaminen  tarkoittaa yhden järjestelmän kautta keskitetysti tehtyjä digitaalisen mainonnan ostoja. Eli ohjelmallisessa ostamisessa mainostaja ei tee sopimusta erikseen jokaisen käyttämänsä median kanssa, vaan käyttää ohjelmallisen ostamisen alustaa, joka hyödyntää algoritmeja mediavalinnoissa, Mainostaja valitsee siis järjestelmässä haluamansa kohderyhmän, jonka tavoittamiseksi algoritmi tekee hallussaan olevaan dataan pohjautuen kohdentamispäätöksen. Ohjelmallisen ostamisen kautta tehdään Suomessa jo yli puolet digitaalisen mainonnan ostamisesta, joten siksi on tärkeää, että mainostajan etuja valvotaan ostojen tekemisessä.

Ohjelmallisen ostamisen prosessi eroaa suoraostoista, joissa mainostajan rahan jakautumista on helppo seurata. Ohjelmallisessa ostamisen prosessissa on mainostajan ja median välillä lukuisia toimijoita, joille mainosraha jakautuu. Yleisesti puhutaan ns. vesiputousmallista (linkki sanastoon), joka näyttää mihin mainostajan rahat jakautuvat. Eri arvioiden mukaan ohjelmallisessa ostamisessa päätyy mediabudjetista itse mediaan vain 10-15 %. Valitettavasti osa mainosbudjetista päätyy usein myös mainoshuijauksiin (adfraud).

Marketing Finland sekä kattojärjestö WFA tekevät töitä aktiivisesti kasvattaakseen digitaalista markkinointia tekevien tahojen osaamista, tilaa selvityksiä ja tutkimuksia digimarkkinoinnin tilasta sekä käy aktiivista keskustelua alan eri osapuolten kanssa. Marketing Finland tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden lähteä tekemään ohjelmallista ostamista ilman aloituskustannuksia ja minimibudjetteja Match2One ohjelmallisen ostamisen alustan kautta, jossa jäsenet pääsevät valmiiksi neuvoteltujen etujen sekä premium tuen piiriin.

Markkinoijan työkalupakista löydät seuraavia digimarkkinoinnin työkaluja:

  • WFA:n tuottama ohjeistus ohjelmallisen ostamisen tekemiseen eri markkina-alueilla
  • WFA:n tuottama media charter
  • Better Ads standards

Siirry tästä Marketing Finlandin työkalupakkiin, joka on myös liiton jäsenportaali.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Maarit Aarrekangas

Henriikka Auvinen

Nea Peltoniemi

Noora Kaurissaari

Pia Kangas