Tuotantoyhtiö-työryhmä

Tuotantoyhtiö-työryhmä koostuu tuotannon ammattilaisista, jotka käsittelevät työryhmässä ajankohtaisiin tuotannon aiheisiin liittyviä kysymyksiä.  Työryhmän tavoite on nostaa alan tasoa edistämällä tuotantoyhtiöiden asemaa muuttuvilla markkinoilla sekä luomalla alan hyviä toimintatapoja. Työryhmä haluaa päästä myös lähemmäksi mainostajia ymmärtääkseen asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Ryhmän teesit:

#1 / Kollegiaalisuus
Pyrimme toiminnallamme kehittämään alaa ja tekemään siitä työympäristönä ja elinkeinona mielenkiintoisemman, reilumman ja kannattavamman sekä siellä työskenteleville ammattilaisille että kaikille sidosryhmille. Tämän pyrkimyksen tarkoitus on saada ala näyttäytymään houkuttelevana ja varteenotettavana urapolkuna lahjakkaille ja kunnianhimoisille ihmisille ja tätä kautta nostaa luovan tekemisen tasoa alallamme.

#2 / Ammattimaisuus
Harjoitamme toimintaamme rehdin ammattimaisuuden kautta. Jaamme osaamistamme ja toimintakäytäntöjämme, jotta varsinainen tehtävä työ ja sen laatu voivat puhua puolestaan. Vihollisemme on epäammattimaisesti tehty työ. Vakaa uskomuksemme on, että erikoistuminen, sitoutuminen ja sitä seuraava laadukkuus ovat universaaleja arvoja, joille löytyy kysyntää yli disruptiosyklien.

#3 / Vastuumme tilaajalle
Luomme yhdessä kulttuuria. Tähän tehtävään tulee suhtautua asian vaatimalla tarkkaavaisuudella ja sivistyksellä. Autamme tilaavaa tahoa ymmärtämään tekemämme työn käytäntöjä ja prosesseja, jotta myös he voivat osaltaan toimia kohdan #1 päämäärien eteen ja sitä kautta nostaa tilaamansa työn laatua sekä taata sen saatavuuden myös jatkossa. Kannamme vastuun siitä, että tilaaja saa aina sekä sisällöllisesti että tuotannollisesti parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ryhmä kokoontuu noin joka kolmas kuukausi.

Jatkossa ryhmään voi hakea kuka tahansa ammattimaisesti tuotantoa tekevän yhtiön edustaja. Hakemukset käsittelee ja ryhmän jäsenyydestä valinnan tekevät työryhmän muut jäsenet.

Olen kiinnostunut työryhmän toiminnasta

 

Marketing Finland Tuotantoyhtiö-työryhmä

Taavetti Alin

CEO, Partner
Duotone Oy

Frej Karlson

Producer
Elokuvatuotantoyhtiö MJÖLK Oy

Ari Laitinen

Producer
Otto Tuotanto Oy

Anton Molander

Group CEO, Business Development
Cocoa Mediaproductions Oy

Juha-Matti Nieminen

Executive Producer / CEO
Oy Directors Guild Ab

Jyri Paajamaa

Executive Producer
Pablo Films Oy

Kimmo Syväri

Photographer
Koski Syväri Oy

Hanna Tuovio

Executive Producer, Partner
Grillifilms Oy

Jukka Valtanen

Executive Producer
Woodpecker Film Oy

Ville Varesvuo

Executive Producer
Oy Directors Guild Ab

Riikka-Maria Lemminki

Toimitusjohtaja, markkinoinnin asiantuntija
Marketing Finland

Maarit Aarrekangas

Markkinointi, Senior Advisor
Marketing Finland