MAKES

Makes perustettiin edistämään kasvua markkinoinnin avulla

Makes ry eli markkinoinnin edistämiskeskus perustettiin joulukuussa 2017 vauhdittamaan Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Makes on markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä, joka kokoaa elinkeinopoliittiset voimat. Makesia perustamassa ovat olleet alan liitoista Marketing Finland, MARK, MTL sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. Makesin hallitus on määritellyt seuraavat strategiset tavoitteet toiminnalle:

  • Keskustelun ylläpitäminen markkinoinnin merkityksestä maan kansantaloudelle.
  • Markkinoinnin verkostoitumisen edistäminen talouden päätöksentekijöihin.
  • Nostaa markkinointialan ammattilaisten määrää yritysten johtoryhmissä sekä hallituksissa.
  • Markkinointiin liittyvän tilasto- ja tutkimustiedon jakaminen ja markkinointiin liittyvän tutkimuksen kehitys.
  • Markkinoinnin koulutuksen tason nosto kaikilla opetusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen.
  • Markkinointia vahvistavien hankkeiden käynnistäminen yhdessä järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Näissä hankkeissa Makes voi toimia myös hankkeen rahoituksen järjestäjänä.

Makesin jäseninä on markkinointialan liittoja ja järjestöjä, markkinointiorientoituneita yrityksiä sekä markkinoinnin vaikuttaiia ja yksityishenkilöitä. Jäsenet antavat osaamistaan, omia resurssejaan ja aikaansa Suomen talouselämän hyväksi markkinointia edistämällä.

Lue lisää Makes ry:n toiminnasta ja markkinoinnin kehittämisen tavoitteista.