EACA – European Association of Communications Agencies

EACA on Euroopan viestintätoimistojen ja -yhdistysten ääni, joka edistää kaupallisen viestinnän taloudellista ja sosiaalista osuutta yhteiskunnassa.

Jäsenkunta muodostuu mainos-, media-, digi-, brändi- ja PR-toimistoista sekä niiden kansallisista yhdistyksistä, kuten Marketing Finland. Yhdessä ne edustavat yli 2500 organisaatiota lähes 30 Euroopan maasta, ja työllistävät suoraan yli 120 000 ihmistä.

EACA käsittelee jäsenten sääntelyyn liittyviä huolenaiheita Euroopan ja kansallisella tasolla ja varmistaa, että päätöksentekijät kuulevat jäsenten äänet. Asiaankuuluvien poliittisten keskustelujen valvonta, toimialaliittojen muodostaminen sekä osallistuminen ennakoiviin edustusstrategioihin, jotka edistävät näyttöön perustuvaa ja oikeasuhteista sääntelyä, ovat tärkeä osa toimintaa.

Sääntelyasioiden lisäksi yksi EACA:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää kaupallisen viestinnän arvoa korostaen taloudellista ja sosiaalista panosta, jonka toimiala tuo yhteiskuntaan. EACA pyrkii parantamaan jäseniensä mainetta yhdessä erilaisissa markkina- ja sääntelymuutoksissa sekä kansalaisten käsityksissä.

EACA:ssa asuu myös “Inspire”, yhtenäinen eurooppalainen keskus, jolla on koulutus- ja valmennusmahdollisuuksia kaikille viestintäalan sidosryhmille ja jonka tavoitteena on nostaa alan standardeja, kehittää osaamista ja lisätä vuoropuhelua sekä yhteistyötä.