Vuoden Brändinrakentaja

Sinustako Vuoden Brändinrakentaja?

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan markkinointiviestinnässään esimerkilliselle yritykselle.

Vuoden Brändinrakentaja on tunnustus pitkäjänteisestä ja onnistuneesta markkinoinnin työstä. Voittajan valitsee Marketing Finlandin hallitus, joka koostuu merkittävien kotimaisten brändien johtajista. Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Marketing Finlandin hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa.

Kerro kenet pitäisi palkita hienosta brändityöstä?

Aiheeseen liittyvät artikkelit