Elintarvikemarkkinoinnin työryhmä

Elintarvikemarkkinoinnin työryhmä käsittelee alaan liittyvää markkinointia sekä sen sääntelyä. Ryhmä seuraa aktiivisesti elintarvikemarkkinoinnin tilaa maailmalla sekä on mukana keskustelussa, joka koskee elintarvikemarkkinoinnin säätelyä Suomessa Ryhmään voivat liittyä henkilöt, jotka työskentelevät yrityksissä, joissa tehdään elintarvikemarkkinointia. Mukana on edustajia ravintoloista, elintarviketeollisuudesta. päivittäistavarakaupasta sekä tukkukaupasta.

Olen kiinnostunut Elintarvikemarkkinoinnin työryhmän toiminnasta   Haluaisitko tulla esittäytymään?