Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaattiohjelma

Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaattiohjelma on Marketing Finlandin luoma koulutuskokonaisuus, joka antaa osallistujille valmiudet johtaa yrityksen markkinointia ja viestintää vastuullisemmin. Sertifikaattiohjelma koostuu viidestä käytännönläheisestä koulutuspäivästä, joiden aikana tutustutaan vastuullisuuden eri näkökulmiin asiantuntijapuheenvuorojen, case esimerkkien ja keskustelujen kautta. Koulutusohjelmaan osallistujalle Marketing Finland myöntää Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaatin. Sertifikaatin myöntäminen edellyttää 80% läsnäoloa kurssilla ja poissaolotilanteissa kurssin vetäjän kanssa voidaan keskustella korvaavista suoritteista.

Seuraavat vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaattiohjelmat:

16.2.2023-11.5.2023 – Ilmoittaudu mukaan

Kenelle sertifikaattiohjelma on tarkoitettu?

Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaattiohjelma on suunniteltu erityisesti markkinoinnin ja viestinnän parissa työskenteleville, mutta se tarjoaa tärkeää osaamista myös myynti- ja yritysjohdolle. Tavoitteena on opastaa osallistujia vastuullisempaan päätöksentekoon sekä auttaa välttämään vastuullisuuden sudenkuoppia. Sertifiointiohjelman käyneellä on valmiudet johtaa yrityksen markkinointia ja viestintää vastuullisesti.

Kurssin sisältö

Sertifikaattiohjelmassa tarkastellaan yrityksen liiketoimintaa vastuullisuuden eri näkökulmista sekä tutustutaan asiantuntijoiden opastuksella keinoihin, joilla markkinoinnin ja viestinnän avulla voidaan edistää vastuullisuutta. Sertifiointiohjelma koostuu viidestä eri moduulista, joihin jokaiseen sisältyy yksi lähipäivä, johon voi halutessaan osallistua myös virtuaalisesti. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy sähköinen oppimisalusta, jonka kautta voi syventyä lähipäivillä käytyihin asioihin sekä käydä keskustelua muiden kurssilaisten kanssa ja jakaa tietoa. Kokonaisuus koostuu seuraavista osioista:

  • Moduuli 1, 16.2.2023: Vastuullinen yritysviestintä
  • Moduuli 2, 14.3.2023: Vastuullinen markkinointi
  • Moduuli 3, 30.3.2023: Vastuullinen markkinoinnin ja viestinnän ostaja
  • Moduuli 4, 20.4.2023: Vastuullisuus yrityksen liiketoiminnan ytimessä
  • Moduuli 5, 11.5.2023: Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän retriitti

Koulutuksen tarkempi sisältö ja aikataulut

Moduuli 1, 16.2.2023 klo 9.00-15.30 Vastuullinen yritysviestintä

8.45 Aamupalaa tarjolla

9.00-9.15 Tervetuloa Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifiointiohjelmaan – ohjelman esittely

9.15-10.00 Vastuullinen työyhteisöviestintä
Sisäinen onnistuminen varmistaa ulkoisen onnistumisen

10.00-11.30 Yritysviestinnän riskit
Kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen

11.30-12.15 Lounas

12.15-13.30 Viestinnän riskeihin varautuminen
Poikkeusviestintävalmius ja –suunnitelma

13.30-13.45 Kahvitauko

13.45-14.30 Viestinnän muuttunut toimintaympäristö ja valtasuhteet

14.30-15.30 Ympäristönäkökulma vastuullisuusviestinnässä
Hiilineutraalius, vähäpäästöisyys ja kompensaatiot vastuullisuusviestinnässä

Moduuli 2, 14.3.2023 klo 9.00-15.30 Vastuullinen markkinointi

8.45 Aamupalaa tarjolla

9.00-9.15 Päivän agenda

9.15-10.00 Voivatko brändit tehdä maailmasta paremman?

10.00-10.45 Inkluusio ja diversiteetti mainonnassa

10.45-11.30 Unstereotype Alliance

11.30-12.15 Lounas

12.15-13.00 Vaikuttajat osana vastuullista yhteiskuntaa

13.00-13.45 Vastuullisuus yrityksen liiketoiminnan ytimessä

13.45-14.00 Kahvitauko

14.00-15.30 Vastuullisuusohjelman suunnittelu ja siihen sitouttaminen

Moduuli 3, 30.3.2023 klo 9.00-15.30 Vastuullinen markkinoinnin ja viestinnän ostaja

8.45-9.00 Aamupalaa tarjolla

9.00-9.15 Päivän agenda

9.15-10.00 Vastuullisuus digitaalisessa toimintaympäristössä
Tekoälyn ja datan käyttö

10.00-10.45 Bränditurvallisuus ja läpinäkyvyys digitaalisessa liiketoimintaympäristössä

10.45-11.30 Brändien rooli eettisemmän internetin rakentajana
Disinformaatio ja vihapuhe
Ryhmäkeskustelu: vastuullinen mediaostaminen

Lounas 11.30-12.15

12.15-13.30 Vastuuttoman ja katastrofaalisen toimistoyhteistyön lähtökohdat – mikä meni pieleen?

13.30-13.45 Kahvitauko

13.45-15.30 Arvopohjainen kumppaniyhteistyö ja markkinoinnin hankinta

Moduuli 4, 20.4.2023 klo 9.00-15.30 Vastuullisuus yrityksen liiketoiminnan ytimessä

8.45 Aamupalaa tarjolla

9.00-9.15 Päivän agenda

9.15-10.00 Omistajien ja sidosryhmien muuttuneet odotukset yrityksille tutkimusten valossa

10.00-10.45 Kiristyvä sääntely

10.45-11.30 Vastuullinen työnantaja ja työnantajamielikuva

11.30-12.15 Lounas

12.15-13.00 Ympäristömerkinnät ja ympäristömerkkien käyttö markkinoinnissa ja viestinnässä

13.00-13.45 Vastuullisuuden vaikutus yrityksen tulokseen ja arvoon

13.45-14.00 Kahvitauko

14.00-15.30 Markkinoinnin ja viestinnän itsesääntely
Markkinoinnin lainsäädäntö, eettiset ohjeistukset ja hyvät tavat
Viestinnän lainsäädäntö, eettiset ohjeet ja hyvät toimintatavat

Moduuli 5, 11.5.2023 klo 9.00-17.30 Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän retriitti

8.45-9.00 Aamupalaa tarjolla

9.00-9.15 Päivän agenda

9.15-10.15 Viestinnän vaikuttavuus ja mittaaminen
Viestinnän vaikuttavuus

10.15-16.00 How to avoid the hero trap?
Why so many brands step into the hero trap?
Workshop with Thomas Kolster
Välissä lounas klo 11.30-12.15 ja kahvitauko klo 14.00-14.15

16.00-17.30 Kurssin päätös ja cocktail
Sertifikaattien jako
Päätöscocktail ja verkostoitumista

Koulutuskokonaisuus huipentuu Vastuullisuus retriittiin, jossa harjoitusten kautta haetaan varmuutta jokapäiväiseen tekemiseen sekä arvioidaan omien tekojen vaikuttavuutta. Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän sertifikaatin saaminen edellyttää 80% läsnäoloa koulutuspäivissä ja osallistumista Retriittipäivään tai harjoitustyön hyväksyttyä palautusta.

Sertifikaattiohjelman hinta

Jäsenille, joilla eLearning Academy lisenssi käytössä: 1500€
Jäsenet: 1990€
Muut: 2990€
Hintoihin lisätään alv 24%.

 

Kouluttajat ja sisällöt

Koulutuskokonaisuudesta on haluttu hyvin käytännönläheinen ja siksi olemme kutsuneet suunnittelutyöhön mukaan alan kokeneet ammattilaiset, jotka ovat tunnistaneet oman kokemuksensa kautta vastuullisuuteen liittyviä tärkeitä kysymyksiä ja näkökulmia. Kouluttajina toimivat alan parhaat asiantuntijat ja tekijät.

Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän koulutusohjelman ohjausryhmä:

   • Johanna Ilmen, SOK
   • Hanna Hiekkamies, Valio
   • Taru Nikula, Brunner Communication
   • Jani Modig, Framme
   • Riikka-Maria Lemminki, Marketing Finland
   • Reetta Karjalainen, Marketing Finland
   • Mari Yli-Piipari, Marketing Finland

 

LISÄTIETOJA

Koulutuspäällikkö
Reetta Karjalainen
Puh. +358 50 536 4353
reetta.karjalainen@marketingfinland.fi

Avainasiakaspäällikkö
Mari Yli-Piipari
Puh. +358 40 841 7757
mari.ylipiipari@marketingfinland.fi