Asiakassuhteiden analysointi ja vahvistaminen

Asiakaspolun auditointi

Asiakaspolun auditoinnin avulla saadaan parempi ymmärrys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolkuun sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet poikkeamatilanteessa.

Auditoinnilla varmistetaan, että yrityksellä on ajantasainen ymmärrys keskeisimmistä asiakaspersoonista sekä muutoksista heidän ostokäyttäytymisessään poikkeamatilan jälkeen.

Lisäksi auditoinnin pohjalta tunnistetaan asiakaspolun kapeikot asiakasportfolion kehittämisessä ja validoidaan yrityksen palvelukirjasto markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun näkökulmista poikkeamatilanteessa.

KESTO

Etätyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila ja katselmoidaan asiakaspolun vaiheet. Työpaja koostuu asiakaspersoonien käyttäytymismallien validoinnista, asiakaspolun muutosten tunnistamisesta sekä palvelukirjaston analysoinnista. Työpajan tuotoksena syntyy asiakaspolun kehityksen tiekartta johtoryhmälle.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu yritysten markkinoinnista ja asiakkuusstrategiasta vastaaville henkilöille. Palvelu mahdollistaa asiakasymmärrykseen perustuvien strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa toimintaympäristössä – yhden kalenteriviikon aikana.

Asiakaspolun auditoinnin toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit