Asiakaspolun auditointi

6 500,00 8 500,00 

Asiakaspolun auditoinnin avulla saadaan parempi ymmärrys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolkuun sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet poikkeamatilanteessa. Auditoinnilla varmistetaan, että yrityksellä on ajantasainen ymmärrys keskeisimmistä asiakaspersoonista sekä muutoksista heidän ostokäyttäytymisessään poikkeamatilan jälkeen.

 

Auditoinnin pohjalta tunnistetaan asiakaspolun kapeikot asiakasportfolion kehittämisessä ja validoidaan yrityksen palvelukirjasto markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun näkökulmista poikkeamatilanteessa.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila ja katselmoidaan asiakaspolun vaiheet. Työpaja koostuu asiakaspersoonien käyttäytymismallien validoinnista, asiakaspolun muutosten tunnistamisesta sekä palvelukirjaston analysoinnista. Työpajan tuotoksena syntyy asiakaspolun kehityksen tiekartta johtoryhmälle.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu yritysten markkinoinnista ja asiakkuusstrategiasta vastaaville henkilöille. Palvelu mahdollistaa asiakasymmärrykseen perustuvien strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa toimintaympäristössä – yhden kalenteriviikon aikana.

Kokonaisuus sisältää

  • Käynnistystapaaminen
  • Työpajan valmistelu ja ennakkotehtävät
  • Työpaja 3-5 henkilölle
  • Kehityksen tiekartan rakentaminen
  • Tuotosten visualisointi ja katselmointi

Hinta jäsenille 6 500 € + alv 24 %*, ei-jäsenille 8 500 + alv 24 %

* Asiakashaastattelut ja asiakasvalidointi 3000 € + alv 24 %

Asiakkaan resurssit

  • Asiakkaan projektin omistaja 10 h
  • 2-4 avainhenkilöä, investointi 5 h

Miksi nämä menetelmät sopivat sinulle?

1.Johtaessa liiketoimintaa asiakaspolun kautta on välttämätöntä ymmärtää toimintaympäristön muutoksen vaikutukset asiakkaan käyttäytymismalleihin poikkeamatilanteessa.

2.Veren palvelukirjasto sisältää 40 ketjutettua menetelmää, jotka tarjoavat asiakkaiden innovaatioryhmille 5 yhteisen tunnin aikana skaalautuvan toimintamallin asiakaspolun auditointiin ja päivittämiseen.

3.Kansainvälisten asiakkaiden kanssa kehitetyt parhaat käytännöt päivittyvät joka viikko ja mahdollistavat yrityksille tutkimusmatkan asiakaspolun auditointiin ja päivittämiseen ainoastaan yhden kalenteriviikon aikana.

Osasto: Avainsanat tuotteelle , ,