Strategian kirkastaminen

9 000,00 13 000,00 

Strategian kirkastamisen tavoitteena on systemaattisesti suunnitella valinnat yrityksen tulevaisuuden suunnasta, jolla vastataan asiakkaiden muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Ketterän strategiatyön avulla varmistetaan objektiivinen nykytilan kuvaus, asiakkaille relevantti strateginen kysymys, systemaattinen tulevaisuuden suuntien ideointi, kohdistettu hypoteesien testaus, visualisoitu strategisten vaihtoehtojen kuvaus ja systemaattinen validointi liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaaminen koostuu yrityksen nykytilan kuvaamisesta ja strategisen kysymyksen muotoilusta työpajan pohjaksi. Työpaja koostuu tulevaisuuden suuntien ideoinnista ja kuvaamisesta, hypoteesien testaamisesta ja edellytysten tunnistamisesta sekä strategisten valintojen visualisoinnista projektiryhmälle. Tuotosten katselmointi koostuu tulevaisuuden suuntien validoinnista ja tuotosten esittelystä avainsidosryhmille.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu tulevaisuuden edelläkävijöille ja tuloksentekijöille. Palvelu mahdollistaa strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa ja volatiilissa toimintaympäristössä yhden kalenteriviikon aikana.

Kokonaisuus sisältää

  • Käynnistystapaaminen
  • Työpajan valmistelu ja ennakkotehtävät
  • Strategiatyöpaja 5-8 henkilölle
  • Tuotosten visualisointi ja validointi
  • Tuotosten katselmointi

Asiakkaan resurssit

  • Asiakkaan projektin omistaja 10 h
  • 2-4 avainhenkilöä, investointi 5 h
Osasto: Avainsanat tuotteelle , ,