Pro-Source: Johdon suorahaku ja asiantuntijarekrytointi

Suorahaku – ns. hiljainen haku

Pro-Source on erikoistunut etsimään asiakkailleen avainhenkilöitä markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja talouden johto-, esimies- ja asiantuntijatason tehtäviin. Suorahakuasiantuntijoidemme markkinatuntemus, huolellinen tutkimustyö sekä laaja kontaktiverkosto takaavat parhaiden ehdokkaiden löytymisen. Suorahakupalvelumme kattaa kaikki ammattimaisen suorahakuprosessin vaiheet valittujen henkilöiden tehtävässä menestymisen seurantaan saakka. 

Tutustumme yrityksesi liiketoimintaan, toimialaan, kilpailijoihin, kulttuuriin ja identiteettiin. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastelemme toimialan kehittymis ja tulevaisuuden näkymiä, sekä yrityksen kilpailukykyä ja houkuttavuutta! Emme etsi vain sopivaa henkilöä yritykseen, vaan myös sopivaa yritystä henkilölle.  

 • 94 % toimeksiannoistamme päätyy oikean henkilön löytymiseen 
 • 97 % löytämistämme kyvyistä pysyy sovitun ajan yrityksen palveluksessa 
 • yli 16 vuoden ja onnistuneesti toteutettujen suorahakujen kokemuksella 
 • FEX – The Finnish Executive Search Firms – hallituksen jäsen  
 • OI Global Partners -jäsen 

Rekrytointi – ns. ilmoitusavusteinen suorahaku

Sopivan ehdokkaan löytäminen on jatkuva haaste etenkin suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on puolestaan huomattavan suuri. 

Kun teemme rekrytoinnin puolestasi, prosessi etenee kanssasi tehdystä osaamisprofiilin kartoituksesta aina rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan.  

Tekemissämme rekrytoinneissa on aina takuu. 

Asiantuntijoidemme osaamisen tukena ovat seuraavat työkalut ja valmennussertifikaatit: 

 • Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) 
 • Cut-e arviointi ja palautteet 
 • Everything DiSC Workplace® 
 • Everything DiSC Work of Leaders® 
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team™ 
 • Certified Business Coach, CBC 

Business Coaching

Business Coaching on tulevaisuuteen tähtäävä valmennusmenetelmä, jossa kokenut Coach auttaa aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla valmennettavaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja pohtimaan sovitun tavoitteen saavuttamista aiempaa laajemmin ja omien näkökulmiensa ulkopuolelta. 

Business Coachingista on apua kaikille, jotka ovat uuden edessä; uusi esimiesrooli, motivaation katoaminen, haaste tavoitteiden saavuttamisessa tai yksinkertaisesti uudistuminen. Coaching kirkastaa omaa ajattelua, miten tilanteessa päästään eteenpäin. 

Uuden työroolin omaksuminen, vuorovaikutus- ja johtamistaitojen jalostaminen, projektien onnistunut läpivienti, organisaatiomuutoksen toteuttaminen, myynnin kehittäminen ja ajanhallinta ovat tyypillisiä Coaching-teemoja. 

Coaching on kehittymisprosessi, jonka kesto on tyypillisesti 3-6 kuukautta. Tapaamisia on 3-4 viikon välein ja tapaamisten välille voidaan sopia tehtäviä, joiden avulla konkreettisten uusien toimintatapojen käyttöönotto ja päätösten tekeminen helpottuvat. 

Coaching on vahva menetelmä ja coachilla on vastuu toimintamalleistaan. Kyseessä on vaikuttava prosessi, joka voi saada aikaan suuria muutoksia ihmisessä ja toimintatavoissa. 

Keskeiset hyödyt: 

 • Uuden roolin nopeampi haltuunotto 
 • Parempi työssä suoriutuminen 
 • Uusia näkökulmia johtaa liiketoimintaa 
 • Tehostunut ajanhallinta 
 • Itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

 Outplacement-palvelu

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien yritysten toimintaa. Se mihin voidaan kuitenkin vaikuttaa, on irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden työpaikan saamisessa, kuten myös esimiesten ja muun työyhteisön huomioiminen prosessin aikana. 

Outplacement-palveluiden tarjoaminen on osoitus yrityksen sosiaalisesta vastuusta työntekijöitään kohtaan. Valmennusten harjoitteisiin kuuluu mm. valmennettavan oman henkilöbrändin vahvistamista työnhakijana, tehokkaiden työnhakutekniikoiden omaksumista sekä haastatteluihin ja palkkaneuvotteluihin valmistautumista. 

Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 4-6 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestelypalveluita: 

 • Outplacement- valmennuksessa prosessi alkaa työsuhteen irtisanomisesta  
 • Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä toimenkuvassaan kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka on löytynyt 

Hyödyt Outplacement-prosessista yritykselle: 

 • Juridisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyväksytty tapa pitkäaikaisen työsuhteen päättämiseen, mahdollistaen uuden osaamisen hankinnan yritykseen 
 • Ylläpitää hyvää työnantajamielikuvaa, koska valmennus on tehty avoimessa ja hyvässä hengessä​ 
 • Antaa mahdollisuudet merkittäviin säästöihin​ 

Hyödyt Outplacement-prosessista työntekijälle: 

 • Kokonaisvaltainen ja toimivaksi todettu urasuunnittelun ja työnhaun konsepti, joka vahvistaa työnhaun taitoja​ 
 • Antaa työkaluja oman ammatillisen profiilin ja kompetenssin määrittelyyn sekä kehittämiseen 
 • Valmennettava nauttii (entisen) työantajan tuesta ja avusta työnhakuprosessin aikana​ 
 • Uusi työ uuden, kiinnostavan työnantajan palveluksessa voi olla uuden uran alku​

Katso lisää: www.prosource.fi