Modernit markkinoinnin koulutukset

Rajaa hakutuloksia

Tulevat koulutukset

28.5.2020 Markkinointipsykologian ABC

Psykologia on tiede, joka tutkii ihmisten tunteita, ajattelua ja käyttäytymistä. On siis helppo ymmärtää, miksi psykologinen osaaminen on oleellista tuloksellisen ja tehokkaan markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Mutta mitä tietoa on olemassa markkinoinnin psykologisista mekanismeista? Tässä koulutuksessa syvennymme markkinointipsykologian eri hyödyntämismahdollisuuksiin tutkitun tiedon, käytännön esimerkkien ja itsenäisesti tehtävien harjoitusten kautta.


Aika: 28.5.2020 09.00 - 28.5.2020 16.00
Paikka: GoToWebinar
Jäsenhinta:
295 €
Normaalihinta:
650 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

2.6.2020 Ohjelmallisen ostamisen perusteet

Ohjelmallinen ostaminen on digitaalisen mainonnan ostamista automaatiota ja dataa hyödyntäen. Mitkä ovat ohjelmallisen ostamisen perusperiaatteet ja millä keinoilla saadaan siitä irti parhaat tulokset? Tässä webinaarissa asiantuntijamme käyvät läpi ohjelmallisen ostamisen parhaat käytännöt.


Aika: 2.6.2020 10.00 - 2.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
285 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

4.6.2020 Suomalaisuus brändin vahvuutena ja erottavana tekijänä

Suomalaisuus ja kotimaisuus ovat merkittäviä etuja brändille. Tässä webinaarissa Suomalaisen työn liitto avaa tutkimustuloksiaan siitä, miten suomalaisuus vaikuttaa brändin arvoon ja ostopäätöksiin niin B2C kuin B2B -myynnissä. Tutustumme case-esimerkein siihen, miten vahva ja erottuva suomalainen brändi näkyy markkinoinnissa ja viestinnässä.


Aika: 4.6.2020 09.00 - 4.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
285 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

9.6.2020 Onnistuneen HR-markkinoinnin ja työnantajamielikuvan rakentaminen

Mitä on onnistunut HR-markkinointi ja miten sitä tehdään? Miten luodaan työnantajamielikuva, joka houkuttelee oikeanlaisia osaajia? Tässä webinaarissa tutustutaan HR-markkinointiin headhunterin näkökulmasta ja käydään läpi onnistuneen HR-markkinoinnin tekijöitä.


Aika: 9.6.2020 10.00 - 9.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
285 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

16.6. Chatvertising – keskustelevuudesta tehoa markkinointiin ja myyntiin

Yritykset ja palvelut siirtyvät vauhdilla digitaaliseen maailmaan ja myös asiakaspalvelun seurattava perässä. Chatit ja chatbotit mahdollistavat ja helpottavat asiakkaan huomioonottamista virtuaalimaailmassa, mutta niiden avulla voidaan myös kerätä tärkeää dataa. Keskustelevuus on tullut osaksi mainontaa: tulevaisuuden mainosbannerit juttelevat!


Aika: 16.6.2020 09.00 - 16.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Jäsenhinta:
285 €
Normaalihinta:
135 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmainen yhteistyöwebinaari: Tulevaisuuden ennakointi ja palveluiden kehittäminen poikkeustilanteessa

Strateginen ennakointi on tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista, vaihtoehtoisten etenemismallien kartoittamista ja tiekartan määrittelyä toivottuun tulokseen pääsemiseksi. Pandemian aikana uusien digitaalisten rutiinien omaksuminen ja strategisen ennakoinnin siirtyminen virtuaaliseen ympäristöön on ollut ennen näkemättömän nopeaa. Useiden digitaalisten palveluiden käyttäminen on niin vahvasti kytköksissä päivittäisiin rutiineihimme, että emme edes ajattele muutosta sen kummemmin.

Tässä webinaarissa yhteistyökumppanimme Vere Oy esittelee digitaalisia vaihtoehtoja, kuinka tulevaisuutta voidaan ennakoida pandemian aikana ja millä menetelmillä menestystarinoita muotoillaan jatkossa. Webinaari tarjoaa kokonaisnäkemyksen, sisällöllisen ymmärryksen ja innovatiiviset menetelmät palveluiden kehittämiseen pandemian jälkeisessä maailmassa.


Aika: 18.6.2020 10.00 - 18.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Yhteistyöwebinaari
Normaalihinta:
120 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

23.6.2020 Esports markkinoinnissa

Esports kasvattaa koko ajan suosiotaan ja tavoittaa jo valtavan yleisön niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Tämän webinaarin aiheena ovat esports markkinointi, aitous, kanavat ja keinot – kuinka toimia uskottavasti kriittisen kohderyhmän huomion saamiseksi? Lisäksi käymme läpi esimerkkejä onnistuneesta esports markkinoinnista.


Aika: 23.6.2020 09.00 - 23.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
285 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

24.6 Webinaari: Google Ads 3


Aika: 24.6.2020 10.00 - 24.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

25.6.2020 Digitaalinen palvelumuotoilu

Tässä webinaarissa pureudutaan digitaalisen palvelumuotoilun eri aspekteihin. Miten määritellään eri B2B ja B2C -ostajapersoonat ja miten näitä hyödynnetään digimarkkinoinnissa ja palvelumuotoilussa? Miten tehdään esteetöntä digitaalista palvelumuotoilua niin, että se myös tukee markkinointia ja myyntiä?


Aika: 25.6.2020 09.00 - 25.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
285 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

18.8.2020 Markkinointijuridiikan tehoaamu


Aika: 18.8.2020 10.00 - 18.8.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
18.8.2020 Markkinointijuridiikan tehoaamu
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
285 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

Menneet koulutukset

27.5.2020 Nature Inspired Branding

Nature has always been a great source of inspiration for marketing and branding. This webinar gives you guidelines on how to successfully take nature and turn it into a force of nature for your brand.


Aika: 27.5.2020 17.00 - 27.5.2020 19.00
Paikka: GoToWebinar

26.5.2020 Markkinoinnin ja myynnin yhteismittarit

Miten mitataan markkinoinnin aitoa vaikutusta myyntituloksiin? Miten määritellään markkinoinnin ja myynnin uudet roolit? Tässä webinaarissa käydään läpi, millaisia yhteismittareita on markkinoinnille ja myynnille ja mitkä tekijät tulee ottaa huomioon näitä rakentaessa. Käymme läpi myös mittaamisen tyypillisiä sudenkuoppia ja sokeita pisteitä sekä muutoksen johtamisen parhaita käytäntöjä.


Aika: 26.5.2020 09.00 - 26.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

20.5.2020 Ilmainen jäsenwebinaari: Viestintä ja markkinointi aivojen näkökulmasta

Aivot ja niiden toiminta ovat kaiken inhimillisen viestinnän pohja. Valtaosa aivojen toiminnasta ja viestinnän vaikutuksista on kuitenkin tiedostamatonta ja jää normaalin viestinnän suunnittelun ulkopuolella. Kuitenkin tämän tiedostamaton osa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten mainos toimii tai viestintä ymmärretään. Tässä webinaarissa tulemme käsittelemään kuinka tätä vaikutusta voidaan mitata nopeasti ja kustannustehokkaasti, sekä miten tiedostamattoman mielen lainalaisuuksia voidaan hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa.


Aika: 20.5.2020 10.00 - 20.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

19.5.2020 Markkinoinnin vuosisuunnittelu ja budjetointi

Markkinoinnin vuosibudjetoinnin onnistuminen vaatii tarkkaa markkinoinnin roolin määrittelyä ja tavoitteiden asettamista. Tässä webinaarissa käydään läpi markkinoinnin vuosibudjetin suunnittelua ja eri skenaarioita. Millaisia keinoja löytyy budjettitasojen ja allokaatioiden määrittelyyn? Miten kannattaa toimia koronakriisin kaltaisessa poikkeustilanteessa?


Aika: 19.5.2020 09.00 - 19.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta

12.5.2020 Amazon ja Alibaba tulee!

Amazon ja Alibaba ovat kovaa vauhtia valloittamassa Suomen markkinoita. Tässä webinaarissa tutustutaan näihin uusiin markkinapaikkoihin ja siihen, miten yritykset voivat niiden avulla kasvattaa myyntiään. Mitä uhkia ja mahdollisuuksia nämä kaksi jättiläistä tarjoavat suomalaisille yrityksille?


Aika: 12.5.2020 09.00 - 12.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

7.5.2020 Brändijohtamisen superpäivä

Brändijohtamisen superpäivä tulee taas!

Mikä on brändien tulevaisuus? Miten rakennetaan tunteisiin vetoava brändi? Miten tehdään onnistunut brändiuudistus? Tässä brändiseminaarissa pureudutaan brändien tulevaisuuteen ja arvon kehittämiseen käytännön näkökulmasta.


Aika: 7.5.2020 09.00 - 7.5.2020 15.00
Paikka: GoToWebinar

6.5.2020 Elämä evästeettömässä maailmassa

Vuonna 2022 Firefox, Explorer, Safari ja Google -selaimissa kolmannen osapuolen evästeiden käyttö tulee olemaan rajoitettua, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi digimarkkinointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Tässä koulutuksessa käymme läpi mistä evästeissä on kyse, mitä toimenpiteitä tulisi lähteä tekemään ennen muutoksen astumista voimaan sekä millä tavalla markkinointi tulee muuttumaan evästemuutoksen myötä.


Aika: 6.5.2020 09.00 - 6.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

5.5.2020 Vaikuttava sponsorointi

Tässä koulutuksessa tutustutaan sponsoroinnin mahdollisuuksiin viestiä yrityksen arvoja ja miten asetetaan tavoitteet sekä kuinka ne mitataan. Samoin tutustaan vaatimuksiin toimittaessa erilaisten oikeuksien omistajien kanssa.


Aika: 5.5.2020 09.00 - 5.5.2020 11.30
Paikka: GoToWebinar

29.4.2020 Globaali vai lokaali? Globaalin markkinoinnin lokalisointi

Kannattaako globaalille markkinalle tehdä yksi yhteinen markkinointistrategia vai lokalisoida markkinointia? Osa yrityksistä antaa vapaat kädet markkinoinnin lokalisointiin paikallisille osastoille ja toiset tekee kaiken pääkonttorista käsin. Mikä strategia on toimivin ja mitä erilaiset markkinat vaativat? Mihin tarkoitukseen toimii lokalisoitu markkinointi ja milloin globaali yhtenäinen linja on tehokkaampi? Minkä kielisiä verkkosivustoja yrityksellä tulee olla ja miten eri strategiat vaikuttavat hakukoneoptimointiin?


Aika: 29.4.2020 09.00 - 29.4.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

28.4.2020 Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi 2020-luvulla

Parituntisen aikana käydään läpi kevään vaikuttajamarkkinoinnin tilanne ja luodaan katsaus vuoden 2020 trendeihin ja uusiin jakelukanaviin, keskittyen suunnitelmallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Lopuksi paneudutaan tämän hetken yhteen nopeimmin kasvavaan markkinoinnin alustaan. Selvitetään mikä TikTok on ja mitä pitää ottaa huomioon suunniteltaessa tuloksellista monikanavaista vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaa. Käydään myös läpi konkreettinen esimerkki oman brändikanavan rakentamisesta. Vaikuttajat Tuure Boelius ja Jennysvoices jakavat omat parhaat vinkit siitä kuinka ottaa uusi alusta haltuun.

 • Mitä on vaikuttajamarkkinointi 2020-luvulla ja miksi tehdä sitä juuri nyt
 • Miten tehdä suunnitelmallista ja tuloksellista vaikuttajamarkkinointia
  >> Case-esimerkit tuloksellisesta vaikuttajamarkkinoinnista
 • Vaikuttajamarkkinoinnin trendit ja uudet jakelukanavat
 • Vaikuttajamarkkinointi TikTokissa

  >> Mitä pitää ottaa huomioon?
  >> Oman brändikanavan rakentaminen, case TubeTour
  >> Parhaat vinkit TikTokin haltuunottoon suoraan vaikuttajilta: Jennysvoices & Tuure Boelius

Tämä paketti antaa tuhdit eväät vaikuttajamarkkinoinnin maailmassa luovimiseen, tervetuloa!

 


Aika: 28.4.2020 09.00 - 28.4.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar

23.4.2020 Animaatiot markkinoinnissa / Animation in marketing

Animaatioita voi hyödyntää monella eri tavalla markkinoinnissa ja mainonnassa. Tässä webinaarissa ammattilaiset käyvät läpi koko prosessin, joka liittyy animaatioiden käyttämiseen mainonnassa: Miten suunnitella, mitä tekniikoita käyttää, kuinka toteuttaa ja miten saada parhaat tulokset. Tämä webinaari on englanninkielinen.

The possibilities of animation in marketing and brand design. There are many ways to make use of animation in marketing and advertising. In this webinar, we will go through the whole process: how to plan, what techniques can be used, how to execute and how to get the best results. This webinar is in English.


Aika: 23.4.2020 09.30 - 23.4.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

22.04.2020 ILMAISWEBINAARI How to make influencer marketing your most profitable marketing channel

In this webinar of the year we will guide your brand in the influencer marketing jungle and present the newest trends and hacks on how to succeed on the platform where all your consumers engage.

 


Aika: 22.4.2020 14.00 - 22.4.2020 15.00
Paikka: Webinar

22.4.2020 Webinaari: Datasta Insightiin

Kaikilla aloilla organisaatiot miettivät, miten he parhaiten lunastavat sen arvon, joka heidän keräämäänsä tietoon liittyy. Toimivaa liiketoimintaa ei voida enää ajatella ilman, että ymmärretään miten organisaatio hyödyntää olemassa olevan tiedon. Tiedon jalostaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi on yksi tärkeimpiä organisaation menestystekijöitä.

Yritysten haaste on, että tietoa kerätään paljon, mutta siitä syntyy käytännön toimenpiteitä liian vähän tai ei ollenkaan. Tiedon hyödyntämisen perusta on yksilöissä, jotka kykenevät tulkitsemaan ja luomaan ratkaisuja ympärillä olevasta tiedosta.


Aika: 22.4.2020 09.00 - 22.4.2020 11.30
Paikka: GoToWebinar

21.4.2020 Markkinointi muuttuvilla markkinoilla

Taloudellinen tilanne, poliittinen epävakaus, coronavirus ja kyberhyökkäykset ovat kaikille yrityksille todellisia uhkia ja tekijöitä, jotka vaativat myös markkinoinnilta kykyä reagoida nopeasti ja toimia erikoisolosuhteissa. Markkinointiviestinnän rooli myös korostuu tilanteissa, joissa markkinoilla tai asiakaskentässä tapahtuu isoja muutoksia. Onnistuessaan markkinointiviestintä vahvistaa yrityksen brändiä ja tarjoaa kuluttajille luotettavuutta. Epäonnistuessaan se taas jättää pitkäaikaisia mainehaittoja minkä tahansa brändin kilpeen. Kriisitilanne voi olla myös yrityksestä lähtöisin, jolloin vaaditaan kriisiviestinnän osaamista sekä työkaluja. Tämän koulutuspäivän sisältö keskittyy markkinointiviestinnän tekemiseen muuttuvilla markkinoilla ja antaa konkreettisia työkaluja osallistujille.


Aika: 21.4.2020 08.45 - 21.4.2020 12.15
Paikka: GoToWebinar

15.4.2020 Ilmainen jäsenwebinaari: Ketterät toimintamallit ja työkalut poikkeamatilanteessa

Käsillä oleva toimintaympäristön muutos vaikuttaa yrityksiin monella osa-alueella ja poikkeamatilanteessa myös arjen toimintamallien ja työvälineiden tulee sopeutua. Kehitystyön tulee olla entistä ketterämpää ja työvälineiden tulee mahdollistaa saumaton virtuaalinen työskentely. Webinaarissa käydään läpi, miten kehitystyötä tulee johtaa poikkeamatilanteessa, mitä virtuaalisessa työpajatyöskentelyssä tulee huomioida, sekä keskustellaan keskeisistä työkaluista. Työkalujen osalta keskitytään erityisesti Miron (www.miro.com) läpikäyntiin.


Aika: 15.4.2020 14.00 - 15.4.2020 16.00
Paikka: GoToWebinar

7.4.2020 The power of sonic branding

Join Michaël Boumendil, President of Sixième Son, to learn why sonic branding is urgent and what you need to do to successfully launch your sonic brand.


Aika: 7.4.2020 17.00 - 7.4.2020 18.00
Paikka: GoToWebinar

Webinaaritallenne: Markkinointi B2B myynnin ja brändin kasvattajana

Markkinoinnin rooli myynnin tekijänä ja yrityksen arvon kasvattajana korostuu digitalisoituneessa maailmassa. Tämä koko päivän webinaaritallenne on tarkoitettu niille, jotka haluavat ymmärtää paremmin modernin markkinoinnin mahdollisuuksia sekä sen roolin osana liiketoimintaa. Koulutuksen aikana perehdytään case-esimerkkien kautta markkinoinnin keinovalikoimaan sekä eri kanavien erityispiirteisiin. Kouluttajina toimivat Suomen johtavat markkinoinnin asiantuntijat, joilla on vahva digitaalisen liiketoiminnan osaaminen.


Aika: 31.3.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Google Ads, display-mainonta

Google Ads jatkokoulutuksessa käydään läpi Googlen mainosverkostoja sekä paneudutaan Display-mainontaan käytännönläheisesti. Webinaaritallenteen hintaan sisältyy Google Ads -perusteet webinaaritallenne.


Aika: 26.3.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Vaikuttavat ja puhuttelevat sisällöt mediassa

Tässä webinaaritallenteessa keskitymme vaikuttavaan sisältöön omassa ja ostetussa mediassa. Sisältöjä tarkastellaan suunnittelun, tuotannon, jakelun ja mittauksen kautta. Avaamme, miten oman ja ostetun median sisällöt eroavat toisistaan ja miten hyvä sisältö rakennetaan tarinan elementtejä hyödyntäen. Kerromme, millaisiin tavoitteisiin kannattaa käyttää eri sisältömuotoja ja miten data ja mittaaminen tuodaan sisällöntuotannon prosessiin luovuutta unohtamatta. Esittelemme mielenkiintoisia caseja eri toimialoilta ja erilaisiin markkinoinnin tavoitteisiin. Tallenteen lisäksi saat pääsyn


Aika: 24.3.2020 09.00 - 7.4.2022 09.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Markkinoinnin mittarit ja tulosten mittaaminen

Markkinoinnin mittaamisen ja mittareiden koulutuksessa käydään läpi miten markkinoinnin mittaristoa tulisi lähteä rakentamaan, mitkä asiat ovat oleellisia mitata sekä mitä työkaluja näihin kannattaa käyttää. Koulutuksessa on mukana myös kiinnostavia Case-yrityksiä ja heidän parhaiksi toteamiaan keinoja monikanavaisen markkinoinnin mittaamiseen.


Aika: 5.3.2020 09.00 - 7.4.2022 10.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Ilmainen webinaaritallenne jäsenille: Qualifio – How do FMCG brands use the game’s mechanics to grow knowledge of their shoppers’ community?

Are you struggling to engage your customers and build loyalty in the long term? Nowadays, marketers from FMCG brands must know who their buyers are and develop direct relationships with them to increase control over their sales and data.

In this webinar, you will learn:

 • How Nestlé engaged its audience through interactive marketing;
 • How Dr Oetker increased their customers’ loyalty;
 • How you can do just the same by using interactivity within your future campaigns.

 


Aika: 3.3.2020 13.00 - 3.3.2020 14.00

How to succeed in digital marketing in 2020

Who actually likes the constant interruption of flashy pop-ups and annoying advertising we run into EVERYWHERE online today? In this presentation, we will enlighten three things marketers completely have misunderstood. There things we need to change to create a sustainable future for the media landscape. How do brands need to communicate digitally to be able to be heard in the very near future? Also, we will talk about how modern technologies help to transform data so that it can be used in the digital environment and how it will help brand advertising to become more targeted.


Aika: 11.2.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Purpose by Rik Haslam

In this webinar Rik will provide concrete examples of CEOs who deployed purpose effectively and he’ll share the methodology that Brandpie use to help leadership teams define and deploy purpose within their organizations.


Aika: 30.1.2020 09.00 - 7.4.2022 10.00
Paikka: verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Google Analytics seuranta

Google Analytics auttaa sinua ymmärtämään sivustosi kävijät ja miten he sivustollasi käyttäytyvät. Oikein käytettynä Google Analytics on loistava työkalu markkinoinnin tehokkuuden seurantaan ja kohderyhmän ymmärryksen lisäämiseen. Webinaarissa käydään läpi Google Analyticsin yleisnäkymää sekä tärkeimpiä seurattavia mittareita sekä millaisia johtopäätöksiä voidaan lukujen perusteella tehdä. Koulutuksessa tulet saamaan vinkkejä omien asetusten muokkaamiseen tarpeisiisi sopiviksi sekä miten voit parantaa sivustosi datan laatua.


Aika: 23.1.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Trendit 2020

Marketing Finlandin tapahtumassa käytiin läpi 2020 vuoden markkinoinnin trendejä, brändihistorian oppeja, vastuullisuutta, luovuutta ja teknologiaa.


Aika: 22.1.2020 09.00 - 22.2.2020 12.00
Paikka: verkko-oppimisalusta

CMO2 Spring 2020

Kasvata digimarkkinoinnin osaamisesi uudelle tasolle!

Todella suosittu, kolmatta kertaa järjestettävä puolen vuoden koulutuskokonaisuus markkinointijohdolle alkaa taas tammikuussa 2020.

Syksyllä 2018 lähdimme yhdessä Googlen kanssa suunnittelemaan sellaista digimarkkinoinnin koulutusta markkinointijohdolle, joka tarjoaisi kokonaisvaltaisen katsauksen digimarkkinoinnin mahdollisuuksiin. Täytimme toiveidemme tynnyrin digityöryhmämme avustuksella, Googlen sekä jäsenyritystemme markkinointijohtajien avustuksella. Lopputuloksena syntyi CMO2 – digimarkkinoinnin kasvuohjelma, joka tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen parhaiden kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden johdolla digimarkkinointiin.

 


Aika: 16.1.2020 09.30 - 11.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta

Google Data Studio ja Google Optimize

Verkkokoulutuksen aikana saat konkreettisen käsityksen kuinka Google Data Studio toimii, minkälaisia datan lähteitä voit järjestelmässä käyttää ja miten voit visualisoida dataa. Näin ymmärrät kuinka voit esittää ja jakaa organisaatiolle hyödyllistä tietoa. Lisäksi käydään läpi minkälaista personointia ja konversio-optimointia voit tehdä Google Optimizen avullaTämä koulutus on ehdoton jokaiselle verkkopalvelun kehityksen parissa työskentelevälle ja Google Marketing Platform tuotteita käyttävälle. 


Aika: 10.12.2019 09.00 - 7.4.2022 11.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Mikä ajaa markkinoinnin tehokkuutta

Kuinka soveltaa tekoälyä ja edistynyttä analytiikkaa markkinointi-investointien tuoton eli ROMI:n mittaamiseen?

Koulutus sopii erityisesti CMO:ille b2c-puolella, joilla on sekä offline- että online-mainontaa.


Aika: 28.11.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Google Analytics perusraportit ja kehittyneemmät ominaisuudet

Kuinka Google Marketing Platformin analytiikkatyökaluja käytetään tehokkaasti 

Verkkokoulutuksen aikana saat hyvän käsityksen siitä kuinka Googlen analytiikkatyökaluja voi hyödyntää verkkopalvelun analysoinnissa ja optimoinnissa. Koulutuksen alussa käydään läpi kuinka eri työkalut linkittyvät toisiinsa ja mikä on Google Marketing Platform kokonaisuudessaan.  


Aika: 26.11.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Google Tag Manager perusteet ja Google Analytics asetukset

Google Tag Manager perusteet ja Google Analytics asetukset

Koulutuksen aikana saat konkreettisen käsityksen kuinka Google Tag Manager toimii digitaalisen mainonnan ja verkkopalvelun eri kohtien mittaamisen apuna. Lisäksi käydään läpi Google Analyticsin pääkäyttäjä- eli admin-puolen asetukset. Näin ymmärrät kuinka Google Analytics toimii ja miten järjestelmän asetukset vaikuttavat kerättyyn dataan ja sen laatuun. Tämä koulutus on ehdoton jokaiselle verkkopalvelun kehityksen parissa työskentelevälle ja Google Marketing Platform tuotteita käyttävälle.


Aika: 19.11.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Google Ads perusteet

Kuuki Marketing Labin Ulla Riskari-Ryynänen johdattaa webinaaritallenteessa, sekä presentaatioissa osallistujat Google adsin perusteisiin tässä koulutussarjan ensimmäisessä osassa.


Aika: 15.11.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Kuva osana brändin identiteettiä

Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan palkitun valo- ja videokuvaajan Ville Juurikkalan oppeihin hänen 20-vuoden kokemuksensa kautta.


Aika: 12.11.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Data b2b-markkinoinnin työkaluna

Tässä verkkokoulutuksessa keskitytään asiakasrakenteen vahvistamiseen ja vahvojen asiakaskantojen rakentamiseen. Tarkoitus on esimerkkien kautta esitellä erilaisia tapoja analysoida omaa asiakaskantaa, markkinapotentiaalia, yrityksen tuottamaa asiakaskokemusta sekä suunnata markkinointia ja myyntiä. Koulutus soveltuu niille, jotka kehittävät myyntiä tai markkinointia.

 


Aika: 6.11.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Tunnetta brändiin – merkitys, arvot ja tunteet markkinoinnin ytimessä

Millaisia tunteita brändisi herättää? Miten voisit paremmin määritellä ja hallita tunteita sekä tuntemuksia, joita asiakkaasi ja oma henkilökuntasi kokevat kohdatessaan brändisi?


Aika: 26.9.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Brändijohtamisen superpäivä

Suuren suosion saanut brändijohtamisen superpäivä verkkotallenteena!
Tässä brändiseminaarissa pureudutaan brändin arvon kehittämiseen sekä riskien hallintaan. Seminaarissa käsitellään omakohtaisten kokemusten kautta myös hankalia tilanteita sekä toimintamalleja, joilla on negatiivista vaikutusta brändin arvoon.


Aika: 24.9.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

ePrivacy ja GDPR katsaus

ePrivacy on sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, jossa erikoistarkastelussa ovat muun muassa sähköinen suoramarkkinointi sekä evästeiden hyödyntäminen markkinoinnissa.

GDPR, eli General Data Protection Regulation, tarkoittaen yleistä tietosuoja-asetusta. Verkkokoulutuksessa perehdytään henkilötietoja koskevan datan hallintaan.


Aika: 17.9.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Markkinoinnin teknologiat

Tässä koulutuksessa opit Google Shoppingistamarkkinoinnin teknologioden roolista ketterässä markkinoinnissa sekä tutustut viiteen eri teknologiayritykseen, jotka tarjoavat työkaluja markkinoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen


Aika: 26.6.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Myy markkinoinnin ideasi tehokkaammin

Tiedät mitä yrityksessänne pitäisi tehdä markkinoinnin saralla, mutta projektit eivät mene läpi yrityksen johdolle tai et saa sitoutettua myyjiä ottamaan hyötyä irti kaikista mahdollisuuksista? Tässä verkkokoulutuksessa vastataan tähän monen markkinoijan jakamaan ongelmaan kovan kaliiberin ammattilaisten toimesta.


Aika: 11.6.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Markkinointipsykologian ABC

Markkinointipsykologia tekee sillan ihmisen psykologisesta perustasta markkinointitoimien suunnitteluun. Yritysten välisessä kilpailussa on tärkeää ymmärtää, ettemme ole kilpailemassa tuotteiden ja yritysten kesken, vaan meidän kohdeasiakkaamme suosiosta. Yritysten vertailu ja kilpailu tapahtuu aina asiakkaan päässä.


Aika: 21.5.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

B2B Markkinointi Somessa

B2B-markkinointia sosiaalisessa mediassa – miten, missä ja kenelle? Sosiaalinen media ja sen lukuisat markkinointikeinot ovat olleet yritysten käytössä jo vuosia, mutta pystytäänkö niistä ottamaan kaikki mahdollinen ilo irti myös b2b-markkinoinnissa?


Aika: 9.5.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Natiivimainontaa ja vaikuttajamarkkinointia – miksi ja miten?

Natiivimainonta ja vaikuttajamarkkinointi ovat trendikkäitä mainosmuotoja, joilla herätetään kuluttajan ostokiinnostus tehokkaasti ja tuloksellisesti. Avaimet onnistumiseen löytyvät laadukkaasta sisällöstä ja huolella valitusta kohderyhmästä. Verkkokoulutuksessa kerromme, miten nostat natiivimainontasi uudelle tasolle ja mistä vaikuttajamarkkinoinnista puhutaan nyt.


Aika: 7.5.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Onnistunut yhteistyö videotuotannossa

Tässä webinaaritallenteessa yhdeksän vuotta palkittuna mainos- ja TV ohjaajana ja tuottajana työskennellyt Joel Hypén opastaa onnistuneen videotuotannon suunnitteluun ja ostamisen prosesseihin.


Aika: 25.4.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Liikkuvan kuvan hyödyntäminen

Liikkuvan kuvan käyttö lisääntyy ja mainostajan on mietittävä entistä useampaa päätelaitetta.
Kuule Total TV:n tulemisesta, kaikista työkaluista mitä on käsissäsi ja parhaita vinkkejä niiden hyödyntämiseen.


Aika: 24.4.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Vaikuta videolla

Video ei ole enää vain mainos, se on vaikuttavaa ja käytännöllistä sisältöä. Videon pariin hakeudutaan, sitä ei tarvitse tuputtaa. Mikä ennen oli tekstiä esitteissä, käyttöohjeissa tai netissä pitäisi pystyä kertomaan myös videolla. Video on tehokas myös sisäisessä markkinoinnissa, rekrytoinneissa ja viestinnässä.


Aika: 2.4.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Brändijohtamisen superpäivä Vol.1

Tässä brändiseminaarin verkkotallenteessa pureudutaan brändin arvon kehittämiseen sekä riskien hallintaan. Seminaarissa käsitellään omakohtaisten kokemusten kautta myös hankalia tilanteita sekä toimintamalleja, joilla on negatiivista vaikutusta brändin arvoon.

Aika: 19.3.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Datalla kohdennettu markkinointi

Nykypäivän datatulvassa markkinoinnin päätöksentekoa tukevan tiedon kerääminen ja markkinoinnin toimenpiteiden tehon mittaaminen saattaa tuntua haastavalta ja monimutkaiselta. Miten mitata ja monitoroida oikeita asioita oikealla tavalla? Miten saadaan johdolle ja tekijöille sellaiset raportit, joista käy ilmi aidosti relevantit asiat nopeasti ja helposti?


Aika: 14.3.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Ohjelmallisen ostamisen perusteet

Kouluttajina toimivat kokeneet markkinoinnin ammattilaiset, joilla on vankka kokemus ohjelmallisesta ostamisesta. Tämä koulutus on tarkoitettu kaikille markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille, jotka haluavat päivittää ohjelmallisen ostamisen osaamistaan.


Aika: 6.3.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Audio 360

Ääntä pidetään seuraavana markkinoinnin ihmeenä. Ääni luo vahvoja tunnemaailmoja, johdattaa ostamaan, mutta myös kommunikoi Amazon Alexan ja Google Homen tyyppisten ääniohjattujen laitteiden kautta. Tässä seminaarissa alansa huiput kertovat, miten ääni muuttaa maailmaamme.

Aika: 27.2.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Some, terveiset tulevaisuudesta

Sosiaalinen media, tekoäly ja algoritmit ovat tulleet osaksi modernia markkinointia. Digitaalisuus on aikaansaanut myös kuluttajakäyttäytymisen ennen näkemättömän nopean muutoksen. Miltä tulevaisuuden markkinointi näyttää milleniaalien näkökulmasta?


Aika: 5.2.2019 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta