Markkinoinnin koulutukset

Rajaa hakutuloksia

Tulevat koulutukset

22.9.2020 Asiakasymmärryksestä onnistuneeseen markkinointiin

Onnistuneen markkinoinnin takana on aina asiakkaan tunteminen ja ymmärtäminen. Asiakasymmärrystä voidaan kasvattaa joko syvähaastatteluilla ja asiakaskuuntelulla, jolloin saadaan arvokasta kvalitatiivista dataa kohderyhmästä. Myös numeraalinen – kvantitatiivinen – tieto ja data on arvokasta ja sitä analysoimalla voidaan oppia paljon asiakassegmenteistä.
Tässä webinaarissa tutustutaan erilaisiin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin asiakkaan taustaymmärryksen keräämisessä ja käydään läpi esimerkein asiakasymmärrysprosessia.

– Asiakaslähtöinen suunnnittelu
– Arvopohjainen tuotteen ja palvelun muotoilu
– Asiakasymmärrysprosessin esittely
– Asiakasrakenne ja markkina-analyysi

Puhujina tässä webinaarissa toimivat Avidlyn Heidi Vidgren ja Minna Utriainen sekä LiinWay Oy:n Tom Berg.


Aika: 22.9.2020 10.00 - 22.9.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
22.9.2020 Asiakasymmärryksestä onnistuneeseen markkinointiin
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

23.9.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Psykologinen profilointi ja segmentointi- miksi ja miten?

Miten psykologiaa ja käyttäytymistieteitä voidaan hyväksikäyttää potentiaalisten asiakkaiden ja prospektien profilointiin ja segmentointiin? Marketing Finlandin kumppani Steinheide kertoo tässä webinaarissa, miten ja miksi psykologia voi tarjota apuja segmentoinnin haasteisiin.


Aika: 23.9.2020 10.00 - 23.9.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar
23.9.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Psykologinen profilointi ja segmentointi- miksi ja miten?
Normaalihinta:
120 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

29.9.2020 B2B Marketing Expert: Expanding into New Markets

How to create a global marketing strategy and expand into new markets? This webinar will help you understand how to succesfully take your business to the next level. You will learn how to leave a long term digital footprint in different market areas and understand the specificity of different marketing channels in B2B marketing.


Aika: 29.9.2020 10.00 - 29.9.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Expanding into new markets
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
295 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

30.9.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Viestintä aivotutkimuksen ja psykologian näkökulmasta

Miten lisäät markkinointisi ja viestintäsi vaikuttavuutta aivotutkimuksen ja psykologian näkökulmasta? Marketing Finlandin kumppani Steinheide kertoo tässä webinaarissa, miten psykologian ja käyttäytymistieteiden avulla voidaan tehdä parempaa viestintää ja tuloksellisempaa markkinointia.


Aika: 30.9.2020 10.00 - 30.9.2020 11.00
30.9.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Viestintä aivotutkimuksen ja psykologian näkökulmasta
Normaalihinta:
120 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: 1.10.2020 How to boost your most important KPIs and increase your ROI with interactive marketing

What is interactive marketing and how do you use it to increase website traffic? How do you turn website visitors into leads or new users? In this webinar, our international partner Qualifio and their experts will show us how to boost our most important KPI’s with interactive marketing.


Aika: 1.10.2020 10.00 - 1.10.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar
1.10 How to boost your most important KIPs and increase your ROI with interactive marketing
Normaalihinta:
120 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

6.10.2020 Inbound markkinoinnin parhaat käytännöt

Miten tehdään onnistunutta inbound-markkinointia? Tässä webinaarissa käydään läpi, millaisia sisältöjä tulee ostopolun varrelle rakentaa ja miten sitten markkinointia automatisoidaan.

• Mitä on inbound-markkinointi ja miksi yrityksen tulisi olla kiinnostunut siitä?
• Inbound-markkinointi käytännössä – vinkit ja parhaat käytännöt


Aika: 6.10.2020 10.00 - 6.10.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar
6.10.2020 Inbound markkinoinnin parhaat käytännöt
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

7.10.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Brändipääoma, myynti ja markkinaosuus – Vahvan brändin psykologia

Millainen on vahvan brändin psykologia? Marketing Finlandin kumppani Steinheide kertoo tässä webinaarissa, miten psykologian ja käyttäytymistieteiden avulla voidaan rakentaa vahva brändi, joka aidosti kasvattaa myyntitulosta.


Aika: 7.10.2020 10.00 - 7.10.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar
7.10.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Brändipääoma, myynti ja markkinaosuus – Vahvan brändin psykologia
Normaalihinta:
120 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

8.10.2020 Webinaari: Linkedin myynti- ja markkinointikanavana

Tässä webinaarissa tutustumme LinkednInin mahdollisuuksiin myynnin ja markkinoinnin apuvälineenä. Millaisia mahdollisuuksia Linkedin tarjoaa mainostajalle? Mitkä ovat parhaat käytännöt ja etiketti liidien hankintaan?


Aika: 8.10.2020 10.00 - 8.10.2020 11.00
Paikka: Webinaari
8.10.2020 Webinaari: Linkedin myynti- ja markkinointikanavana
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

20.10.2020 Google Tag Manager

Tässä webinaarissa tutustutaan käytännönläheisesti Google Tag Managerin käyttöön ja sen käyttömahdollisuuksiin ja hyötyihin.


Aika: 20.10.2020 10.00 - 20.10.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
20.10.2020 Google Tag Manager
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

27.10.2020 B2B Marketing Expert: B2B Marketing Trends and Customer Insight

In this webinar, we will introduce and discuss the latest B2B marketing trends. You will also learn why understanding your customer is critical to your business and how customer insight should affect your marketing strategy.


Aika: 27.10.2020 10.00 - 27.10.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
B2B Marketing Trends and Customer Insight
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
295 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

28.10.2020 Tunnetta Brändiin

Kiihtyvällä vauhdilla mekanisoituva ja digitalisoituva maailma kaipaa inhimillisiä brändejä ja aitoa yhteyttä. Tämä tulee olemaan tulevina vuosina yksi tärkeimmistä kilpailueduista. Tässä webinaarissa Petri Matero lähestyy segmentointia, targetointia ja positiointia mm. musiikin, populaarikulttuurin ja tuotteiden luomien sukupolvikokemusten kautta. Miten siirretään tunteita markkinoinnissa vuosikymmeneltä toiselle? Miten rakennetaan inhimillisiä brändipersoonia ja asiantuntijoita?


Aika: 28.10.2020 10.00 - 28.10.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
28.10.2020 Tunnetta Brändiin
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

29.10.2020 Google Analytics perusteet

Tässä webinaarissa tutustutaan Google Analyticsin peruskäytäntöihin ja käydään läpi sen käyttöä ja mahdollisuuksia hyvin käytännönläheisin esimerkein.


Aika: 29.10.2020 10.00 - 20.10.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
29.10.2020 Google Analytics perusteet
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

3.11.2020 Google Analytics Advanced

Tässä webinaarissa tutustutaan syvemmin Google Analyticsin käytäntöihin ja mahdollisuuksiin. Tämä webinaari on suunnattu Google Analyticsin käyttäjille, jotka toivovat saavansa työkalusta enemmän irti.

Kouluttajana toimii asiantuntijamme Petri Mertanen.


Aika: 3.11.2020 10.00 - 3.11.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
10.11.2020 Google Analytics Advanced
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

5.-12.11.2020 Pinterest – strategiasta käytäntöön

Miten tehdä onnistunutta ja tuloksellista Pinterest-mainontaa? Miten Pinterest eroaa muista alustoista ja millainen strategia siellä toimii? Tässä kahden webinaarin ja työpajan Pinterest-koulutuksessa saat hyvät eväät Pinterest-markkinoinnin aloittamiseen strategiasta käytäntöön.


Aika: 5.11.2020 10.00 - 12.11.2020 13.00
Paikka: GoToWebinar ja virtuaalityöpaja
Pinterest - strategiasta käytäntöön
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

19.11.2020 Trendit 2021: Tulevaisuuden teknologiat ja hakukoneoptimointi

Mitkä ovat tulevaisuuden markkinointiteknologiat ja miten trendit ja algoritmimuutokset vaikuttavat hakukoneoptimointiin? Tässä webinaarissa otetaan katse kohti tulevaa vuotta ja tutustutaan teknologian ja seo:n uusimpiin trendeihin.


Aika: 19.11.2020 10.00 - 19.11.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
Trendit 2021: tulevaisuuden teknologiat ja hakukoneoptimointi
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
295 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

24.11.2020 Google Data Studio

Tässä webinaarissa tutustutaan Google Data Studioon ja sen käyttötarkoituksiin.


Aika: 24.11.2020 10.00 - 24.11.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
24.11.2020 Google Data Studio
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

26.11.2020 Trendit 2021: Tulevaisuuden kuluttaja

Millainen on vuoden 2021 kuluttaja? Tässä webinaarissa käydään läpi kuluttajien muuttunutta ostokäyttäytymistä sekä arvoja, jotka ostopäätöksiin vaikuttavat. Vastuullisuus ja ekologisuus korostuvat tulevaisuuden tuotekehityksessä, mutta miten näitä arvoja tuodaan markkinoinnissa esille? Kuluttajat odottavat suosikkibrändeiltään vastuullisia tekoja ja yhteiskunnallisia kannanottoja, mutta miten onnistuneesti otetaan kantaa ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun samalla vaalien brändimielikuvaa.


Aika: 26.11.2020 10.00 - 26.11.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
26.11.2020 Trendit 2021: Tulevaisuuden kuluttaja
Jäsenhinta:
135 €
Normaalihinta:
295 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

3.12.2020 Google Optimize

Tässä webinaarissa tutustutaan Google Optimizen käyttötarkoituksiin ja mahdollisuuksiin.


Aika: 3.12.2020 10.00 - 3.12.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar
3.12.2020 Google Optimize
Jäsenhinta:
80 €
Normaalihinta:
145 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

Marketing Finland eLearning Academy

Marketing Finlandin koulutukset ovat saatavilla nyt myös verkkokoulutuksina!

Koulutuksemme ovat nyt saatavilla kuukauslisenssillä verkosta. Kouluttajina ovat markkinoinnin parhaimmat asiantuntijat Suomesta ja maailmalta. Tutustu heihin asiantuntijaverkostossamme. Marketing Finland eLearning Academyssä on valmiina jo yli 100 videoitua koulutusta opetusmateriaaleineen ja samaan lisenssiin saat myös kaikki tulevat webinaarimme sekä koulutukset verkkokoulutuksina. Uusia webinaareja ja koulutuksia järjestetään lähes viikoittain, tutustu tarkemmin niihin täällä. Tarkemman listauksen olemassa olevista koulutuksista näet alhaalla Ohjelma-osiossa. Alustan kautta voit myös käydä keskustelua markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa. Vuoden mittaisessa eLearning-koulutuksessa mukana olevat saavat opinnoistaan todistuksen.


Aika: 31.3.2021 10.00 - 31.12.2032 23.00
Paikka: Claned-verkkoympäristö
Jäsenhinta:
129 €
Normaalihinta:
239 €
Lue lisää ja ilmoittaudu

Menneet koulutukset

17.9.2020 Somestrategiaa aamupalaksi

Sosiaalinen media muuttuu ja elää koko ajan, joten myös somestrategian tulee olla valmis kestämään kovaa vauhtia. Millainen on koronan jälkeinen kestävä ja tuloksellinen somestrategia? Tule kuulemaan parhaat somevinkit syksylle ja löydä oman brändisi punainen lanka.


Aika: 17.9.2020 09.00 - 17.9.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar

16.9.2020 Jäsenille ilmainen kumppaniwebinaari: Markkinoinnin psykologia

Miten psykologiaa voidaan hyödyntää markkinoinnissa? Marketing Finlandin kumppani Steinheide kertoo tässä webinaarissa, miten psykologian ja käyttäytymistieteiden avulla voidaan rakentaa markkinointia, joka aidosti kasvattaa myyntitulosta.


Aika: 16.9.2020 10.00 - 16.9.2020 11.00
Paikka: GoToWebinar

B2B Marketing Expert

How to create modern B2B marketing strategy and to implement it in different market areas? This webinar series will help you understand how to successfully expand to new markets. You will learn how to leave a long term digital footprint in different market areas. It will help you understand the specificity of different marketing channels in B2B marketing, how to use data in targeting, how to buy advertising.


Aika: 15.9.2020 10.00 - 15.12.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

10.9.2020 Digitaalinen myynti ja markkinointi koronan jälkeen

Miten saada digitaalinen myynti ja markkinointi vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin koronan jälkeen? Yhteistyökumppanimme Columbia Road kysyi tätä sadalta digitaalisen liiketoiminnan päättäjältä. Lisäksi he teettivät tueksi kuluttajatutkimuksen digitaalisen ostokäyttäytymisen muutoksesta. Tässä webinaarissa vedämme yhteen markkinointipäättäjien kannalta merkittävimmät havainnot.


Aika: 10.9.2020 10.00 - 10.9.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

9.9.2020 Podcasteista potkua markkinointiin

Miten Podcasteja voidaan hyödyntää markkinoinnin tukena? Tässä webinaarissa Suomen Podcastmedian Juhani ja Joona käyvät läpi Podcastin anatomiaa ja luovaa puolta: Missä tilanteissa podeja kuunnellaan ja miksi? Mihin kohtaan myyntisuppiloa podi soveltuu ja mihin se ei sovellu? Mitkä ovat yleisimpiä sudenkuoppia podin tekemisessä?


Aika: 9.9.2020 10.00 - 9.9.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

8.9.2020 Retail-markkinoinnin tulevaisuus

Digivallankumous ja tekoäly rantautuvat kivijalkaan! Miltä näyttää retail-markkinoinnin tulevaisuus? Tässä webinaarissa asiantuntijamme Annukka Pokki käy läpi retailin moderneja ratkaisuja maailmalta, ja sitä, miten ne istuvat suomalaisen vähittäistavarakaupan hyllyväleihin.


Aika: 8.9.2020 10.00 - 8.9.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

4.9.2020 TikTok ja Twitch – Somen uudet tulokkaat

TikTok ja Twitch ovat valloittaneet hurjalla vauhdilla suomalaisten nuorten älypuhelimet. Perinteiset mainontakeinot eivät välttämättä enää toimi, sillä Z-sukupolvi on AdBlockerien aktiivinen käyttäjä. Millainen sisältö toimii TikTokissa? Miten tehdä kaupallista yhteistyötä Twitchissä? Tässä webinaarissa perehdytään näihin sosiaalisen median uusiin jättiläisiin ja niiden onnistuneeseen käyttöön osana markkinointistrategiaa.


Aika: 4.9.2020 10.00 - 4.9.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

2.9.2020 Jäsenille ilmainen webinaari: Markkinointikumppanien kilpailutuksen toimivat käytännöt

Miten löydetään hyvä markkinoinnin kumppani? Mitkä ovat markkinointikumppanien kilpailutuksen parhaat käytännöt? Berner jakaa omia hyväksi havaittuja toimintatapojaan Marketing Finlandin jäsenille.


Aika: 2.9.2020 10.00 - 2.9.2020 11.30
Paikka: GoToWebinar

27.8.2020 Vaikuttajamarkkinoinnin juridiset ja eettiset käytännöt

Marketing Finland järjestää yhteistyössä Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n kanssa jäsenilleen ajankohtaisen ilmaistapahtuman, jonka teemana on vaikuttajamarkkinoinnin ja kaupallisen yhteistyön oikeat merkitsemistavat, niin juridiikan kuin eettisten käytäntöjen kautta tarkasteltuna. Puhujina Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Eversheds Asianajotoimiston ja Berner Oy:n edustajat. Paneelikeskustelussa mukana ovat musiikkialan artisti, urheiluvaikuttaja, vaikuttajaverkostojen edustajia, markkinoijien edustajia sekä Eversheds. Tapahtuma on jäsenille ilmainen.


Aika: 27.8.2020 13.00 - 27.8.2020 16.30
Paikka: Ravintola Sipuli, Kanavaranta 7, 00160 Helsinki

27.-28.8.2020 Hakukoneoptimointi (SEO) tänään Advanced level

Hakukoneoptimoinnin jatkokoulutuksessa edetään harjoitusten kautta, jolloin osallistujat pääsevät kehittämään omia verkkosivustojaan ohjatusti. Koulutuskokonaisuuden aikana tutustutaan erilaisiin hakukoneoptimointia tukeviin työkaluihin sekä työtapoihin ja saadaan päivitystä hakukoneiden toimivuudesta.


Aika: 27.8.2020 10.00 - 28.8.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta

25.- 26.8.2020 Hakukoneoptimointi (SEO) tänään Basic level

Hakukoneilla on iso merkitys erilaisia vaihtoehtoja etsiessämme ja ostopäätöksiä tehdessämme. Siksi hakukoneoptimoinnista on tullut yksi tärkeimmistä kanavista, jota kautta asiakkaasi löytävät yrityksesi ja tuotteesi, mutta myös arvioivat tarjoamiesi ratkaisujen mielekkyyttä.


Aika: 25.8.2020 10.00 - 26.8.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

18.8.2020 Markkinointijuridiikan tehoaamu

Mitä asioita tulisi huomioida markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa? Entä mainonnan tunnistettavuus ja immateriaalioikeuksien käyttö? Tässä webinaarissa käydään läpi tyypillisiä juridia kysymyksiä, joita mainostaja kohtaa modernia markkinointia suunnitellessaan. Osallistujat voivat lähettää ennakkoon kysymyksiä lakiasiantuntijallemme.


Aika: 18.8.2020 10.00 - 18.8.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

17.8.2020 Viestintä ja mediasuhteet

Tässä webinaarissa pureudutaan onnistuneen sisäisen ja ulkoisen viestinnän saloihin ja annetaan täsmävinkkejä, miten niitä kannattaa lähteä toteuttamaan. Sen lisäksi käymme läpi, miten hyvien mediasuhteiden ja tiedottamisen avulla voidaan nostaa omaa asiantuntijaprofiilia esille.


Aika: 17.8.2020 10.00 - 17.8.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

25.6.2020 Digitaalinen palvelumuotoilu

Tässä webinaarissa pureudutaan digitaalisen palvelumuotoilun eri aspekteihin. Miten määritellään eri B2B ja B2C -ostajapersoonat ja miten näitä hyödynnetään digimarkkinoinnissa ja palvelumuotoilussa? Miten tehdään esteetöntä digitaalista palvelumuotoilua niin, että se myös tukee markkinointia ja myyntiä?


Aika: 25.6.2020 09.00 - 25.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

24.6 Webinaari: Google Ads 3 (Kopio)


Aika: 23.6.2020 10.00 - 23.6.2020 12.00
Paikka: Webinaari

23.6.2020 Esports markkinoinnissa

Esports kasvattaa koko ajan suosiotaan ja tavoittaa jo valtavan yleisön niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Tämän webinaarin aiheena ovat esports markkinointi, aitous, kanavat ja keinot – kuinka toimia uskottavasti kriittisen kohderyhmän huomion saamiseksi? Lisäksi käymme läpi esimerkkejä onnistuneesta esports markkinoinnista.


Aika: 23.6.2020 09.00 - 23.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

Ilmainen yhteistyöwebinaari: Tulevaisuuden ennakointi ja palveluiden kehittäminen poikkeustilanteessa

Strateginen ennakointi on tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista, vaihtoehtoisten etenemismallien kartoittamista ja tiekartan määrittelyä toivottuun tulokseen pääsemiseksi. Pandemian aikana uusien digitaalisten rutiinien omaksuminen ja strategisen ennakoinnin siirtyminen virtuaaliseen ympäristöön on ollut ennen näkemättömän nopeaa. Useiden digitaalisten palveluiden käyttäminen on niin vahvasti kytköksissä päivittäisiin rutiineihimme, että emme edes ajattele muutosta sen kummemmin.

Tässä webinaarissa yhteistyökumppanimme Vere Oy esittelee digitaalisia vaihtoehtoja, kuinka tulevaisuutta voidaan ennakoida pandemian aikana ja millä menetelmillä menestystarinoita muotoillaan jatkossa. Webinaari tarjoaa kokonaisnäkemyksen, sisällöllisen ymmärryksen ja innovatiiviset menetelmät palveluiden kehittämiseen pandemian jälkeisessä maailmassa.


Aika: 18.6.2020 10.00 - 18.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

16.6.2020 Chatvertising – keskustelevuudesta tehoa markkinointiin ja myyntiin

Yritykset ja palvelut siirtyvät vauhdilla digitaaliseen maailmaan ja myös asiakaspalvelun seurattava perässä. Chatit ja chatbotit mahdollistavat ja helpottavat asiakkaan huomioonottamista virtuaalimaailmassa, mutta niiden avulla voidaan myös kerätä tärkeää dataa. Keskustelevuus on tullut osaksi mainontaa: tulevaisuuden mainosbannerit juttelevat!


Aika: 16.6.2020 09.00 - 16.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

9.6.2020 Onnistuneen HR-markkinoinnin ja työnantajamielikuvan rakentaminen

Mitä on onnistunut HR-markkinointi ja miten sitä tehdään? Miten luodaan työnantajamielikuva, joka houkuttelee oikeanlaisia osaajia? Tässä webinaarissa tutustutaan HR-markkinointiin headhunterin näkökulmasta ja käydään läpi onnistuneen HR-markkinoinnin tekijöitä.


Aika: 9.6.2020 10.00 - 9.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

4.6.2020 Suomalaisuus brändin vahvuutena ja erottavana tekijänä

Suomalaisuus ja kotimaisuus ovat merkittäviä etuja brändille. Tässä webinaarissa Suomalaisen työn liitto avaa tutkimustuloksiaan siitä, miten suomalaisuus vaikuttaa brändin arvoon ja ostopäätöksiin niin B2C kuin B2B -myynnissä. Tutustumme case-esimerkein siihen, miten vahva ja erottuva suomalainen brändi näkyy markkinoinnissa ja viestinnässä.


Aika: 4.6.2020 09.00 - 4.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

2.6.2020 Ohjelmallisen ostamisen perusteet

Ohjelmallinen ostaminen on digitaalisen mainonnan ostamista automaatiota ja dataa hyödyntäen. Mitkä ovat ohjelmallisen ostamisen perusperiaatteet ja millä keinoilla saadaan siitä irti parhaat tulokset? Tässä webinaarissa asiantuntijamme käyvät läpi ohjelmallisen ostamisen parhaat käytännöt.


Aika: 2.6.2020 10.00 - 2.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta

28.5.2020 Markkinointipsykologian ABC

Psykologia on tiede, joka tutkii ihmisten tunteita, ajattelua ja käyttäytymistä. On siis helppo ymmärtää, miksi psykologinen osaaminen on oleellista tuloksellisen ja tehokkaan markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Mutta mitä tietoa on olemassa markkinoinnin psykologisista mekanismeista? Tässä koulutuksessa syvennymme markkinointipsykologian eri hyödyntämismahdollisuuksiin tutkitun tiedon, käytännön esimerkkien ja itsenäisesti tehtävien harjoitusten kautta.


Aika: 28.5.2020 09.00 - 28.5.2020 16.00
Paikka: GoToWebinar

27.5.2020 Nature Inspired Branding

Nature has always been a great source of inspiration for marketing and branding. This webinar gives you guidelines on how to successfully take nature and turn it into a force of nature for your brand.


Aika: 27.5.2020 17.00 - 27.5.2020 19.00
Paikka: GoToWebinar

26.5.2020 Markkinoinnin ja myynnin yhteismittarit

Miten mitataan markkinoinnin aitoa vaikutusta myyntituloksiin? Miten määritellään markkinoinnin ja myynnin uudet roolit? Tässä webinaarissa käydään läpi, millaisia yhteismittareita on markkinoinnille ja myynnille ja mitkä tekijät tulee ottaa huomioon näitä rakentaessa. Käymme läpi myös mittaamisen tyypillisiä sudenkuoppia ja sokeita pisteitä sekä muutoksen johtamisen parhaita käytäntöjä.


Aika: 26.5.2020 09.00 - 26.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

20.5.2020 Ilmainen jäsenwebinaari: Viestintä ja markkinointi aivojen näkökulmasta

Aivot ja niiden toiminta ovat kaiken inhimillisen viestinnän pohja. Valtaosa aivojen toiminnasta ja viestinnän vaikutuksista on kuitenkin tiedostamatonta ja jää normaalin viestinnän suunnittelun ulkopuolella. Kuitenkin tämän tiedostamaton osa vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten mainos toimii tai viestintä ymmärretään. Tässä webinaarissa tulemme käsittelemään kuinka tätä vaikutusta voidaan mitata nopeasti ja kustannustehokkaasti, sekä miten tiedostamattoman mielen lainalaisuuksia voidaan hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa.


Aika: 20.5.2020 10.00 - 20.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

19.5.2020 Markkinoinnin vuosisuunnittelu ja budjetointi

Markkinoinnin vuosibudjetoinnin onnistuminen vaatii tarkkaa markkinoinnin roolin määrittelyä ja tavoitteiden asettamista. Tässä webinaarissa käydään läpi markkinoinnin vuosibudjetin suunnittelua ja eri skenaarioita. Millaisia keinoja löytyy budjettitasojen ja allokaatioiden määrittelyyn? Miten kannattaa toimia koronakriisin kaltaisessa poikkeustilanteessa?


Aika: 19.5.2020 09.00 - 19.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta

12.5.2020 Amazon ja Alibaba tulee!

Amazon ja Alibaba ovat kovaa vauhtia valloittamassa Suomen markkinoita. Tässä webinaarissa tutustutaan näihin uusiin markkinapaikkoihin ja siihen, miten yritykset voivat niiden avulla kasvattaa myyntiään. Mitä uhkia ja mahdollisuuksia nämä kaksi jättiläistä tarjoavat suomalaisille yrityksille?


Aika: 12.5.2020 09.00 - 12.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

7.5.2020 Brändijohtamisen superpäivä

Brändijohtamisen superpäivä tulee taas!

Mikä on brändien tulevaisuus? Miten rakennetaan tunteisiin vetoava brändi? Miten tehdään onnistunut brändiuudistus? Tässä brändiseminaarissa pureudutaan brändien tulevaisuuteen ja arvon kehittämiseen käytännön näkökulmasta.


Aika: 7.5.2020 09.00 - 7.5.2020 15.00
Paikka: GoToWebinar

6.5.2020 Elämä evästeettömässä maailmassa

Vuonna 2022 Firefox, Explorer, Safari ja Google -selaimissa kolmannen osapuolen evästeiden käyttö tulee olemaan rajoitettua, joka tulee vaikuttamaan merkittävästi digimarkkinointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Tässä koulutuksessa käymme läpi mistä evästeissä on kyse, mitä toimenpiteitä tulisi lähteä tekemään ennen muutoksen astumista voimaan sekä millä tavalla markkinointi tulee muuttumaan evästemuutoksen myötä.


Aika: 6.5.2020 09.00 - 6.5.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

5.5.2020 Vaikuttava sponsorointi

Tässä koulutuksessa tutustutaan sponsoroinnin mahdollisuuksiin viestiä yrityksen arvoja ja miten asetetaan tavoitteet sekä kuinka ne mitataan. Samoin tutustaan vaatimuksiin toimittaessa erilaisten oikeuksien omistajien kanssa.


Aika: 5.5.2020 09.00 - 5.5.2020 11.30
Paikka: GoToWebinar

29.4.2020 Globaali vai lokaali? Globaalin markkinoinnin lokalisointi

Kannattaako globaalille markkinalle tehdä yksi yhteinen markkinointistrategia vai lokalisoida markkinointia? Osa yrityksistä antaa vapaat kädet markkinoinnin lokalisointiin paikallisille osastoille ja toiset tekee kaiken pääkonttorista käsin. Mikä strategia on toimivin ja mitä erilaiset markkinat vaativat? Mihin tarkoitukseen toimii lokalisoitu markkinointi ja milloin globaali yhtenäinen linja on tehokkaampi? Minkä kielisiä verkkosivustoja yrityksellä tulee olla ja miten eri strategiat vaikuttavat hakukoneoptimointiin?


Aika: 29.4.2020 09.00 - 29.4.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

23.4.2020 Animaatiot markkinoinnissa / Animation in marketing

Animaatioita voi hyödyntää monella eri tavalla markkinoinnissa ja mainonnassa. Tässä webinaarissa ammattilaiset käyvät läpi koko prosessin, joka liittyy animaatioiden käyttämiseen mainonnassa: Miten suunnitella, mitä tekniikoita käyttää, kuinka toteuttaa ja miten saada parhaat tulokset. Tämä webinaari on englanninkielinen.

The possibilities of animation in marketing and brand design. There are many ways to make use of animation in marketing and advertising. In this webinar, we will go through the whole process: how to plan, what techniques can be used, how to execute and how to get the best results. This webinar is in English.


Aika: 23.4.2020 09.30 - 23.4.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

22.04.2020 ILMAISWEBINAARI How to make influencer marketing your most profitable marketing channel

In this webinar of the year we will guide your brand in the influencer marketing jungle and present the newest trends and hacks on how to succeed on the platform where all your consumers engage.

 


Aika: 22.4.2020 14.00 - 22.4.2020 15.00
Paikka: Webinar

22.4.2020 Webinaari: Datasta Insightiin

Kaikilla aloilla organisaatiot miettivät, miten he parhaiten lunastavat sen arvon, joka heidän keräämäänsä tietoon liittyy. Toimivaa liiketoimintaa ei voida enää ajatella ilman, että ymmärretään miten organisaatio hyödyntää olemassa olevan tiedon. Tiedon jalostaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi on yksi tärkeimpiä organisaation menestystekijöitä.

Yritysten haaste on, että tietoa kerätään paljon, mutta siitä syntyy käytännön toimenpiteitä liian vähän tai ei ollenkaan. Tiedon hyödyntämisen perusta on yksilöissä, jotka kykenevät tulkitsemaan ja luomaan ratkaisuja ympärillä olevasta tiedosta.


Aika: 22.4.2020 09.00 - 22.4.2020 11.30
Paikka: GoToWebinar

21.4.2020 Markkinointi muuttuvilla markkinoilla

Taloudellinen tilanne, poliittinen epävakaus, coronavirus ja kyberhyökkäykset ovat kaikille yrityksille todellisia uhkia ja tekijöitä, jotka vaativat myös markkinoinnilta kykyä reagoida nopeasti ja toimia erikoisolosuhteissa. Markkinointiviestinnän rooli myös korostuu tilanteissa, joissa markkinoilla tai asiakaskentässä tapahtuu isoja muutoksia. Onnistuessaan markkinointiviestintä vahvistaa yrityksen brändiä ja tarjoaa kuluttajille luotettavuutta. Epäonnistuessaan se taas jättää pitkäaikaisia mainehaittoja minkä tahansa brändin kilpeen. Kriisitilanne voi olla myös yrityksestä lähtöisin, jolloin vaaditaan kriisiviestinnän osaamista sekä työkaluja. Tämän koulutuspäivän sisältö keskittyy markkinointiviestinnän tekemiseen muuttuvilla markkinoilla ja antaa konkreettisia työkaluja osallistujille.


Aika: 21.4.2020 08.45 - 21.4.2020 12.15
Paikka: GoToWebinar

15.4.2020 Ilmainen jäsenwebinaari: Ketterät toimintamallit ja työkalut poikkeamatilanteessa

Käsillä oleva toimintaympäristön muutos vaikuttaa yrityksiin monella osa-alueella ja poikkeamatilanteessa myös arjen toimintamallien ja työvälineiden tulee sopeutua. Kehitystyön tulee olla entistä ketterämpää ja työvälineiden tulee mahdollistaa saumaton virtuaalinen työskentely. Webinaarissa käydään läpi, miten kehitystyötä tulee johtaa poikkeamatilanteessa, mitä virtuaalisessa työpajatyöskentelyssä tulee huomioida, sekä keskustellaan keskeisistä työkaluista. Työkalujen osalta keskitytään erityisesti Miron (www.miro.com) läpikäyntiin.


Aika: 15.4.2020 14.00 - 15.4.2020 16.00
Paikka: GoToWebinar

7.4.2020 The power of sonic branding

Join Michaël Boumendil, President of Sixième Son, to learn why sonic branding is urgent and what you need to do to successfully launch your sonic brand.


Aika: 7.4.2020 17.00 - 7.4.2020 18.00
Paikka: GoToWebinar

Webinaaritallenne: Markkinointi B2B myynnin ja brändin kasvattajana

Markkinoinnin rooli myynnin tekijänä ja yrityksen arvon kasvattajana korostuu digitalisoituneessa maailmassa. Tämä koko päivän webinaaritallenne on tarkoitettu niille, jotka haluavat ymmärtää paremmin modernin markkinoinnin mahdollisuuksia sekä sen roolin osana liiketoimintaa. Koulutuksen aikana perehdytään case-esimerkkien kautta markkinoinnin keinovalikoimaan sekä eri kanavien erityispiirteisiin. Kouluttajina toimivat Suomen johtavat markkinoinnin asiantuntijat, joilla on vahva digitaalisen liiketoiminnan osaaminen.


Aika: 31.3.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Google Ads, display-mainonta

Google Ads jatkokoulutuksessa käydään läpi Googlen mainosverkostoja sekä paneudutaan Display-mainontaan käytännönläheisesti. Webinaaritallenteen hintaan sisältyy Google Ads -perusteet webinaaritallenne.


Aika: 26.3.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: verkko-oppimisalusta

25.3.2020 Maksuton webinaari: Brändien viestintä ja toiminta osana ratkaisua kansallisessa kriisissä

Brändit puhuttelevat ja tavoittavat ihmiset myös kriisin keskellä. Osa brändeistä on jo lähtenyt isoihin tekoihin helpottaakseen ja edesauttaakseen arjen pyörimistä Suomen taistellessa koronapandemiaa vastaan. Tässä maksuttomassa webinaarissa käydään läpi, miten brändien viestintä ja toiminta pystyvät olemaan osa ratkaisua kansallisessa kriisissä. Tämä hetki on äärimmäisen otollinen brändin rakentamiselle. Kriisin kustannuksella ei tule mainostaa, mutta nyt jos koskaan on se hetki kun voidaan tehdä luontevaa, aidosti ihmisiä kiinnostavaa sisältöä. Hyvää markkinointia joka tekee myös hyvää yhteiskunnallisesti.

 


Aika: 25.3.2020 10.00 - 25.3.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar

Webinaaritallenne: Vaikuttavat ja puhuttelevat sisällöt mediassa

Tässä webinaaritallenteessa keskitymme vaikuttavaan sisältöön omassa ja ostetussa mediassa. Sisältöjä tarkastellaan suunnittelun, tuotannon, jakelun ja mittauksen kautta. Avaamme, miten oman ja ostetun median sisällöt eroavat toisistaan ja miten hyvä sisältö rakennetaan tarinan elementtejä hyödyntäen. Kerromme, millaisiin tavoitteisiin kannattaa käyttää eri sisältömuotoja ja miten data ja mittaaminen tuodaan sisällöntuotannon prosessiin luovuutta unohtamatta. Esittelemme mielenkiintoisia caseja eri toimialoilta ja erilaisiin markkinoinnin tavoitteisiin. Tallenteen lisäksi saat pääsyn


Aika: 24.3.2020 09.00 - 7.4.2022 09.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Markkinoinnin mittarit ja tulosten mittaaminen

Markkinoinnin mittaamisen ja mittareiden koulutuksessa käydään läpi miten markkinoinnin mittaristoa tulisi lähteä rakentamaan, mitkä asiat ovat oleellisia mitata sekä mitä työkaluja näihin kannattaa käyttää. Koulutuksessa on mukana myös kiinnostavia Case-yrityksiä ja heidän parhaiksi toteamiaan keinoja monikanavaisen markkinoinnin mittaamiseen.


Aika: 5.3.2020 09.00 - 7.4.2022 10.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Ilmainen webinaaritallenne jäsenille: Qualifio – How do FMCG brands use the game’s mechanics to grow knowledge of their shoppers’ community?

Are you struggling to engage your customers and build loyalty in the long term? Nowadays, marketers from FMCG brands must know who their buyers are and develop direct relationships with them to increase control over their sales and data.

In this webinar, you will learn:

  • How Nestlé engaged its audience through interactive marketing;
  • How Dr Oetker increased their customers’ loyalty;
  • How you can do just the same by using interactivity within your future campaigns.

 


Aika: 3.3.2020 13.00 - 3.3.2020 14.00

26.2. WFA Webinaari: The future of cookies and digital advertising

3rd party cookies have long been a key way of collecting data for targeting ads. But now their future seems uncertain due to changes in regulation and increasing restrictions imposed by browsers. Is this the end of the 3rd party cookie? If so, what do advertisers need to do about it?

In this webinar, WFA and Infectious Media will take a look at what’s changing and explore what the impact could be on digital advertising.

 


Aika: 26.2.2020 07.59 - 26.2.2020 23.59
Paikka: Webinaari

How to succeed in digital marketing in 2020

Who actually likes the constant interruption of flashy pop-ups and annoying advertising we run into EVERYWHERE online today? In this presentation, we will enlighten three things marketers completely have misunderstood. There things we need to change to create a sustainable future for the media landscape. How do brands need to communicate digitally to be able to be heard in the very near future? Also, we will talk about how modern technologies help to transform data so that it can be used in the digital environment and how it will help brand advertising to become more targeted.


Aika: 11.2.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Purpose by Rik Haslam

In this webinar Rik will provide concrete examples of CEOs who deployed purpose effectively and he’ll share the methodology that Brandpie use to help leadership teams define and deploy purpose within their organizations.


Aika: 30.1.2020 09.00 - 7.4.2022 10.00
Paikka: verkko-oppimisalusta

Webinaaritallenne: Google Analytics seuranta

Google Analytics auttaa sinua ymmärtämään sivustosi kävijät ja miten he sivustollasi käyttäytyvät. Oikein käytettynä Google Analytics on loistava työkalu markkinoinnin tehokkuuden seurantaan ja kohderyhmän ymmärryksen lisäämiseen. Webinaarissa käydään läpi Google Analyticsin yleisnäkymää sekä tärkeimpiä seurattavia mittareita sekä millaisia johtopäätöksiä voidaan lukujen perusteella tehdä. Koulutuksessa tulet saamaan vinkkejä omien asetusten muokkaamiseen tarpeisiisi sopiviksi sekä miten voit parantaa sivustosi datan laatua.


Aika: 23.1.2020 09.00 - 7.4.2022 12.00
Paikka: Verkko-oppimisalusta

Trendit 2020

Marketing Finlandin tapahtumassa käytiin läpi 2020 vuoden markkinoinnin trendejä, brändihistorian oppeja, vastuullisuutta, luovuutta ja teknologiaa.


Aika: 22.1.2020 09.00 - 22.2.2020 12.00
Paikka: verkko-oppimisalusta

CMO2 Spring 2020

Kasvata digimarkkinoinnin osaamisesi uudelle tasolle!

Todella suosittu, kolmatta kertaa järjestettävä puolen vuoden koulutuskokonaisuus markkinointijohdolle alkaa taas tammikuussa 2020.

Syksyllä 2018 lähdimme yhdessä Googlen kanssa suunnittelemaan sellaista digimarkkinoinnin koulutusta markkinointijohdolle, joka tarjoaisi kokonaisvaltaisen katsauksen digimarkkinoinnin mahdollisuuksiin. Täytimme toiveidemme tynnyrin digityöryhmämme avustuksella, Googlen sekä jäsenyritystemme markkinointijohtajien avustuksella. Lopputuloksena syntyi CMO2 – digimarkkinoinnin kasvuohjelma, joka tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen parhaiden kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden johdolla digimarkkinointiin.

 


Aika: 16.1.2020 09.30 - 11.6.2020 12.00
Paikka: GoToWebinar webinaari alusta