Strateginen konsultointi

Strategian kirkastaminen

Strategian kirkastamisen tavoitteena on systemaattisesti suunnitella valinnat yrityksen tulevaisuuden suunnasta, jolla vastataan asiakkaiden muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Ketterän strategiatyön avulla varmistetaan objektiivinen nykytilan kuvaus, asiakkaille relevantti strateginen kysymys, systemaattinen tulevaisuuden suuntien ideointi, kohdistettu hypoteesien testaus, visualisoitu strategisten vaihtoehtojen kuvaus ja systemaattinen validointi liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi.

KESTO: Strategiatyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaaminen koostuu yrityksen nykytilan kuvaamisesta ja strategisen kysymyksen muotoilusta työpajan pohjaksi. Työpaja koostuu tulevaisuuden suuntien ideoinnista ja kuvaamisesta, hypoteesien testaamisesta ja edellytysten tunnistamisesta sekä strategisten valintojen visualisoinnista projektiryhmälle. Tuotosten katselmointi koostuu tulevaisuuden suuntien validoinnista ja tuotosten esittelystä avainsidosryhmille.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu tulevaisuuden edelläkävijöille ja tuloksentekijöille. Palvelu mahdollistaa strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa ja volatiilissa toimintaympäristössä yhden kalenteriviikon aikana.

Strategiatyöpajan toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

Uuden konseptin kehittäminen

Foresight Lab on tulevaisuuden ennakoinnin palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä strategisten valintojen tekemiseen ja konseptien kehittämiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.Mikäli haluat irrottautua mielipiteistä ja olla asiakasymmärryksen edelläkävijä, sinun tulee tunnistaa tulevaisuuden ilmiöt ja asiakaskäyttäytymisen muutokset ensimmäisenä omassa toimintaympäristössäsi. Määrittelemme yhdessä, mitkä tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan ja millä konsepteilla vahvistat omaa positiotasi asiakkaan digitaalisissa rutiineissa.

SISÄLTÖ
Palvelun avulla saat ymmärryksen tulevaisuuden muutossuunnista ja liiketoimintaongelman laajuudesta strategisten valintojen pohjaksi. Lisäksi rakennamme kuvauksen asiakkaan proriteeteista uudessa normaalissa ja niiden vaikutuksista sinun yrityksesi asiakaspolkuun. Palvelun tuotoksena syntyy toimintaympäristön muutoksen kuvaus ja konkreettinen uusi konsepti asiakkaasi digitaalisiin rutiineihin.

KENELLE?
Palvelu on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille, jotka haluavat poikkeustilanteessa parantaa yrityksen kykyä muuttaa liiketoimintaongelmat uudeksi konseptiksi 14 päivässä.

Uuden konseptin kehittämissen toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit