Uuden konseptin kehittäminen

19 500,00 25 000,00 

Foresight Lab on tulevaisuuden ennakoinnin palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä strategisten valintojen tekemiseen ja konseptien kehittämiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Mikäli haluat irrottautua mielipiteistä ja olla asiakasymmärryksen edelläkävijä, sinun tulee tunnistaa tulevaisuuden ilmiöt ja asiakaskäyttäytymisen muutokset ensimmäisenä omassa toimintaympäristössäsi. Määrittelemme yhdessä, mitkä tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan ja millä konsepteilla vahvistat omaa positiotasi asiakkaan digitaalisissa rutiineissa.

SISÄLTÖ
Palvelun avulla saat ymmärryksen tulevaisuuden muutossuunnista ja liiketoimintaongelman laajuudesta strategisten valintojen pohjaksi. Lisäksi rakennamme kuvauksen asiakkaan proriteeteista uudessa normaalissa ja niiden vaikutuksista sinun yrityksesi asiakaspolkuun. Palvelun tuotoksena syntyy toimintaympäristön muutoksen kuvaus ja konkreettinen uusi konsepti asiakkaasi digitaalisiin rutiineihin.

KENELLE?
Palvelu on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille, jotka haluavat poikkeustilanteessa parantaa yrityksen kykyä muuttaa liiketoimintaongelmat uudeksi konseptiksi 14 päivässä.

Miksi nämä menetelmät sopivat sinulle?

1.Rakennettaessa tulevaisuuden muutoksen kestäviä uusia konsepteja on välttämätöntä kiinnittää toisiinsa tulevaisuuden ennakointi ja ketterä design-lähtöinen kehittämismalli.

2.Veren palvelukirjasto sisältää 40 ketjutettua menetelmää, jotka tarjoavat asiakkaiden innovaatioryhmille 12 yhteisen tunnin aikana skaalautuvan toimintamallin liiketoimintaongelman kuvauksesta asiakasvalidoituun uuteen konseptiin.

3.Kansainvälisten asiakkaiden kanssa kehitetyt parhaat käytännöt päivittyvät joka viikko ja mahdollistavat innovaatioryhmille tutkimusmatkan liiketoimintaongelmasta uuteen konseptiin 14 päivän kuluessa.

Kokonaisuus sisältää

  • Käynnistystapaaminen
  • Asiakashaastattelut
  • Design Lab -työpajat 3 x 4 h
  • Asiakastestaus

Asiakkaan resurssit

  • Asiakkaan projektin omistaja 15 h
  • 2-4 avainhenkilöä, investointi 12 h
Osasto: Avainsanat tuotteelle , , , ,