ICCO – kansainvälinen viestintätoimistojen kattojärjestö

ICCO  International Communications Consultancy Organisation on kansainvälinen viestintätoimistojen kattojärjestö

ICCO on viestintäalan ääni ympäri maailmaa. ICCO:on kuuluu 41 yhdistystä, jotka edustavat 70 maata ympäri maailmaa. Nämä yhdistykset edustavat yhdessä yli 3000 viestinnän konsultoinnin yritystä. Marketing Finland on ICCO-yhdistys Suomessa.

Järjestö tarjoaa viestintäalan ammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä ammattitaidon kartuttamiseen. Sen tehtävä on jakaa tietoa ja tuoda yhteen kaikkialla maailmassa viestinnän konsultoinnin parissa työskentelevät. Jäsenet työskentelevät yhdessä laatustandardien nostamiseksi, käsittelevät eettisiä kysymyksiä, yhdenmukaistavat asiantuntijakäytäntöjä ja jakavat tietoa.