Vaikuttajamarkkinointi kasvaa ja tarvitsee selkeät säännöt

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä kasvaa ja tarvitsee selkeät säännöt

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä on kasvussa Suomessa sekä maailmalla. Yritykset haluavat noudattaa tiukasti vaikuttajamarkkinoinnin sääntöjä, mutta haasteena on ollut alan puutteellinen ja osittain ristiriitainen sääntely. Siksi Marketing Finland järjestää jäsenilleen aiheeseen liittyvää koulutusta ja tekee yhteistyötä mm. Kuluttaja- ja kilpailuviraston sekä vaikuttajayhteisöjen kanssa.

Ohjeita onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin

Marketing Finland on ollut mukana suunnittelemassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisemaa vaikuttajamarkkinoinnin ohjeistusta, joka julkaistiin keväällä 2019. Olemme tuottaneet jäsenillemme myös ohjeistuksen sopimusten laatimiseen vaikuttajien kanssa ja työn alla on ohjeistus, jonka yritys voi antaa vaikuttajille, joiden kanssa tekee yhteistyötä. Kattojärjestömme World Federation of Advertisers työstää tällä hetkellä myös ohjeistusta onnistuneeseen kansainväliseen vaikuttajamarkkinointiin. Ohjeistusta ovat mukana rakentamassa maailman johtavat brändit ja se perustuu käytännön kokemuksiin vaikuttajamarkkinoinnista eri puolilla maailmaa.