Vaikuttajamarkkinointi kasvaa ja tarvitsee selkeät säännöt

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä kasvaa ja tarvitsee selkeät säännöt

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä on kasvussa Suomessa sekä maailmalla. Yritykset haluavat noudattaa tiukasti vaikuttajamarkkinoinnin sääntöjä, mutta haasteena on ollut alan puutteellinen ja osittain ristiriitainen sääntely. Siksi Marketing Finland järjestää jäsenilleen aiheeseen liittyvää koulutusta ja tekee yhteistyötä mm. Kuluttaja- ja kilpailuviraston sekä vaikuttajayhteisöjen kanssa selkeiden ohjeiden luomiseksi.

Ohjeita onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin

Marketing Finland on ollut mukana suunnittelemassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkaisemaa vaikuttajamarkkinoinnin linjausta, joka julkaistiin keväällä 2019. Lisäksi olemme tuottaneet seuraavia Markkinoinnin työkalupakista löytyviä tukimateriaaleja:

  • Ohje yhteistyösopimuksen laatimiseen vaikuttajan kanssa
  • “Vaikuta hyvin” -ohjeistus, jossa huomioidaan myös yritysten arvot

Lisäksi kattojärjestömme World Federation of Advertisers työstää tällä hetkellä ohjeistusta onnistuneeseen kansainväliseen vaikuttajamarkkinointiin. Ohjeistusta ovat mukana rakentamassa maailman johtavat brändit ja se perustuu käytännön kokemuksiin vaikuttajamarkkinoinnista eri puolilla maailmaa.