Tutkimukset, benchmarking, kyselyt / Reasearch, benchmarks, surveys

[role_based for="member"]

Täältä löydät  sekä Marketing Finlandin että WFAn julkaisemia markkinoinnin tutkimuksia ja raportteja kotimaasta ja maailmalta.

In this section you can find research reports and surveys published by Marketing Finland and World Federation of Advertisers.

[/role_based]