Annele Bergman

Annelella on laaja-alainen kokemus liiketoiminnan johtamisesta; toimitusjohtajan tehtävistä, johtoryhmätyöskentelystä, myynnin ja asiakkuuksien johtamisesta, muutosjohtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä.

Aiemmin Annele on toiminut Helsingin Messut Oy, Wanhan Sataman toimitus-, myynti- ja markkinointijohtajana sekä toimitusjohtajana ja konsulttina asiakaskokemuksen kehittämiseen keskittyvässä Inspiratio Oy:ssä. Ennen Pro-Sourcea Annele toimi konsulttina ja valmentajana kanadalaisessa NRS Media Ltd, New Revenue Solutions konsulttiyhtiössä keskittyen media-alan yhtiöiden kasvun mahdollistamiseen murroksessa.

Pro-Sourcella Annele vastaa johdon, esimiestason ja asiantuntijatehtävien suorahauista eri toimialoilla. Annele auttaa myös yritysten ryhmädynamiikan ja toimivien tiimien rakentamisessa yksilö- ja ryhmäcoachingilla.

Sertifioinnit:

Certified Business Coach, CBC

Strateginen konsultointi

Strategian kirkastaminen

Strategian kirkastamisen tavoitteena on systemaattisesti suunnitella valinnat yrityksen tulevaisuuden suunnasta, jolla vastataan asiakkaiden muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Ketterän strategiatyön avulla varmistetaan objektiivinen nykytilan kuvaus, asiakkaille relevantti strateginen kysymys, systemaattinen tulevaisuuden suuntien ideointi, kohdistettu hypoteesien testaus, visualisoitu strategisten vaihtoehtojen kuvaus ja systemaattinen validointi liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi.

KESTO: Strategiatyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaaminen koostuu yrityksen nykytilan kuvaamisesta ja strategisen kysymyksen muotoilusta työpajan pohjaksi. Työpaja koostuu tulevaisuuden suuntien ideoinnista ja kuvaamisesta, hypoteesien testaamisesta ja edellytysten tunnistamisesta sekä strategisten valintojen visualisoinnista projektiryhmälle. Tuotosten katselmointi koostuu tulevaisuuden suuntien validoinnista ja tuotosten esittelystä avainsidosryhmille.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu tulevaisuuden edelläkävijöille ja tuloksentekijöille. Palvelu mahdollistaa strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa ja volatiilissa toimintaympäristössä yhden kalenteriviikon aikana.

Strategiatyöpajan toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

Uuden konseptin kehittäminen

Foresight Lab on tulevaisuuden ennakoinnin palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä strategisten valintojen tekemiseen ja konseptien kehittämiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.Mikäli haluat irrottautua mielipiteistä ja olla asiakasymmärryksen edelläkävijä, sinun tulee tunnistaa tulevaisuuden ilmiöt ja asiakaskäyttäytymisen muutokset ensimmäisenä omassa toimintaympäristössäsi. Määrittelemme yhdessä, mitkä tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan ja millä konsepteilla vahvistat omaa positiotasi asiakkaan digitaalisissa rutiineissa.

SISÄLTÖ
Palvelun avulla saat ymmärryksen tulevaisuuden muutossuunnista ja liiketoimintaongelman laajuudesta strategisten valintojen pohjaksi. Lisäksi rakennamme kuvauksen asiakkaan proriteeteista uudessa normaalissa ja niiden vaikutuksista sinun yrityksesi asiakaspolkuun. Palvelun tuotoksena syntyy toimintaympäristön muutoksen kuvaus ja konkreettinen uusi konsepti asiakkaasi digitaalisiin rutiineihin.

KENELLE?
Palvelu on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille, jotka haluavat poikkeustilanteessa parantaa yrityksen kykyä muuttaa liiketoimintaongelmat uudeksi konseptiksi 14 päivässä.

Uuden konseptin kehittämissen toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

 

Asiakassuhteiden analysointi ja vahvistaminen

Asiakaspolun auditointi

Asiakaspolun auditoinnin avulla saadaan parempi ymmärrys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolkuun sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet poikkeamatilanteessa.

Auditoinnilla varmistetaan, että yrityksellä on ajantasainen ymmärrys keskeisimmistä asiakaspersoonista sekä muutoksista heidän ostokäyttäytymisessään poikkeamatilan jälkeen.

Lisäksi auditoinnin pohjalta tunnistetaan asiakaspolun kapeikot asiakasportfolion kehittämisessä ja validoidaan yrityksen palvelukirjasto markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun näkökulmista poikkeamatilanteessa.

KESTO

Etätyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila ja katselmoidaan asiakaspolun vaiheet. Työpaja koostuu asiakaspersoonien käyttäytymismallien validoinnista, asiakaspolun muutosten tunnistamisesta sekä palvelukirjaston analysoinnista. Työpajan tuotoksena syntyy asiakaspolun kehityksen tiekartta johtoryhmälle.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu yritysten markkinoinnista ja asiakkuusstrategiasta vastaaville henkilöille. Palvelu mahdollistaa asiakasymmärrykseen perustuvien strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa toimintaympäristössä – yhden kalenteriviikon aikana.

Asiakaspolun auditoinnin toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

Markkinointikumppanin valinta ja suhteiden kehitys

Maksutonta jäsenneuvontaa ja sparrausta markkinoinnin kumppanin valintaan

Marketing Finland antaa jäsenilleen myös maksutonta sparrausta ja neuvontaa markkinoinnin kumppanien valintaan sekä suhteiden kehittämiseen. Markkinoinnin ostoja tekevien yritysten edustajana meille on tärkeää, että sinulla on kumppanit, joista saat parhaan mahdollisen tuen omalle toiminnallesi. Autamme jäsenyrityksiämme myös ulkomaisten markkinointikumppanien etsinnässä ja valinnassa.

Markkinointikumppanin valinnassa ja kumppanisuhteiden kehittämisessä sinua neuvoo:

Marketing Finland, Maarit Aarrekangas, 050 435 5613, maarit.aarrekangas@marketingfinland.fi

Petri Mertanen

Petri Mertanen on luonut pitkän uran digitaalisen analytiikan parissa asiakasyrityksissä ja medioissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus analytiikan hyödyntämisestä ja kehittämisestä eri kokoisissa asiakasyrityksissä sekä median parissa. Nykyisin Petri toimii itsenäisenä asiantuntijana konsultoiden eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita analytiikan saralla. Aiemmin Petri toimi mm. Omnicom Media Groupin digitaalisen analytiikan tiimin johtajana sekä Digital Analytics Association järjestön Suomen puheenjohtajana.

Petrillä on kokemusta ja näkemystä nykyaikaisten analytiikkatyökalujen hyödyntämisestä ja analysointiprosessin kehittämisestä. Intohimonaan hän pitää nimenomaan analyyttisen kulttuurin luomista organisaatioihin. Petri on toiminut pitkään myös kouluttajana valmentaen tuhansia henkilöitä räätälöityjen ja yleisten koulutusten kautta. Kouluttajana hän on toiminut mm. Saranen Consultingin ja Googlen organisoimassa Adwords Academyssa sekä Aalto yliopistolla ITP-ohjelmassa. Petrillä on tällä hetkellä viralliset sertifioinnit Google Analytics, Tag Manager ja Data Studio järjestelmien osalta. Petri on ollut suosittu puhuja niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin tapahtumissa.