Maria Sipilä

KTM Maria Sipilä on kasvukonsultointiyritys Sipilä Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Hän on Suomen johtavia kasvun ja brändien asiantuntijoita, tietokirjailija ja kansainvälisesti arvostettu. Maria toimii Brysselissä sijaitsevan European Women on Boardsin varapuheenjohtajana ja tuomariston jäsenenä Euroopan Komission European Innovation Councilissa. Maria on toiminut Nokian matkapuhelinten markkinoinnissa, kasvuyritysten johtotehtävissä, neuvonantajana ja start-up valmentajana. Hän on erikoistunut suomalaisyritysten kansainväliseen kasvuun erityisesti UK:n, EU:n, Japanin ja USA:n markkinoilla. Marian neljäs tietokirja käsittelee kansainvälistä kasvua ja brändejä.

B2B Markkinointidatan rikastus

Sähköpostijärjestelmissä ja markkinoinnin automaation tietokannassa on usein yhteystietoja, jotka eivät kerro prospekteista mitään. Kevyellä informaatiolla sisään vedetyt uutiskirjetilaukset tai Call To Actionit eivät mahdollista tilaajaprofiilin muodostamista. Toisin sanoen, ei ole ymmärrystä siitä minkä tyyppisiin yritysprofiileihin viestintä vetoaa.

Sähköpostiin on mahdollisuus liittää täydellinen yritysprofiili. Sähköposti voidaan myös arvottaa tilaajakäyttäytymisen mukaan eri aktiivisuustasoille. Voidaan myös löytää myös ne yritykset, joissa on useita tilaajia. Näin ollen saadaan kuva siitä, missä asiakasprofiileissa vastaanottajat ovat aktiivisempia ja missä passiivisempia.

Tuottaminen

Markkinadatan rikastus tehdään sähköposteista. Esimerkiksi yrityksen uutiskirjeen postituslistan sähköposteista johdetaan verkkotunnukset, joka on yhtiön yksilöivä tunnus. Toimitettavaan Excel-työkirjaan on hyvä liittää aktiivisuus indikaattori, jos sellaista haluaa käyttää.

Kenelle: Sopii B2B yrityksille, jotka haluavat ymmärtää yleisönsä rakenteen.

Kokonaisuus sisältää:

 • Yhteenveto (PowerPoint-esitys profiilista)
 • Rikastettu markkinointidata Excel muodossa, jotta se voidaan viedä takaisin yrityksen järjestelmiin.

Asiakkaan resurssit:

 • Aloituspalaveri- sähköposti osoitteisiin liitetty aktiivisuustieto 1,5 h
 • Yhteenvetopalaveri 1,5 h

Hinta: 960 €, jäsenhinta 750 €    + data 0,20€/ yritys. Datahankinta kuuluu palveluprosessiin.

B2B Markkinointidatan rikastuksen toteuttaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy 

Tilaa datarikastus verkkokaupastamme

 

 

Toimistosuhteet ja kumppanuudet

Autamme kirkastamaan markkinoinnin tavoitteesi ja löytämään kumppanin, jonka kanssa markkinoinnista saadaan eniten tehoja irti. Marketing Finlandin toimistovalintaan erikoistunut kumppani Superskills auttaa, kun sinulla on kysymyksiä liittyen toimistovalintaan.

Palvelut:

 • Help-line: 30 min. maksuton sparraus VAIN JÄSENILLE
 • Match: Toimiston valinta ja hankintaprosessi

 

Helpline – maksuton sparraus

Autamme arvioimaan toimistosuhteen tilan, tunnistamme parannuskohdat ja autamme kehityskohtien tunnistamisessa. Sparrauksen lopputuloksena teemme sinulle ehdotuksen jatkotoimenpiteistä (kts. Match) ja saat maksuttoman check-listan.

Helpline-palvelusta vastaa Marketing Finland yhteistyössä Superskillsin kanssa.

Varaa sparraus verkkokaupastamme

Match – toimistohaku ja valinta

Kaikki alkaa tarpeiden määrittelystä. Autamme hahmottamaan, mitkä ovat tärkeimmät markkinoinnin tavoitteet ja mitä pitää saada aikaan ja minkälaista asiantuntemusta tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan.

 1. Määrittely: Tavoitteet, omat resurssit, odotukset yhteistyölle, kompetenssitarpeen tarkentaminen sekä valintakriteerit. Toivottu kompensaatio- ja yhteistyömalli.
 2. Longlist, karsinta: Potentiaalin kartoitus, RFIt, referenssiasiakkuudet, tiimien ja osaamisen profilointi.
 3. Shortlist, haastattelut: Tiimit, tekijät ja projektiväki + muutama asiakasreferenssi (haastatteluina myös).
 4. Tapaamiset ja brief: 2-3 parasta toimistoa, moderoitu workshop, jossa ratkaistaan yhdessä konkreettista kysymystä.
 5. Arviointi & suositukset: 2-3 parasta, vahvuuksien ja heikkouksien analysointi +suositukset riskien hallitsemiseksi.
 6. Follow-up: n. 6kk myöhemmin, tilanne/status, tavoitteet ja KPI:t.

Match™ lähtökohtana on teidän tarpeiden ja valintakriteerien määrittely, joka ohjaa prosessisia alusta loppuun asti. Tavoitteena on löytää asiakkaan ja toimiston välinen pitkäaikainen kumppanuus joka rationaalisten kriteerien lisäksi tuntuu myös hyvältä. Kommunikaatio, kemia ja yhteensopiva ambitiotaso on edellytys onnistuneelle ja sujuvalle yhteistyölle.

Match-konsultoinnista vastaa yhteistyökumppanimme Superskills.

Prosessi kestää yleensä noin 2 viikkoa.

Hinta 6 500 € + alv. Marketing Finlandin jäsenille 3600 € + alv.

Tilaa  Match-palvelu verkkokaupastamme

Lisätietoja palveluista:

Superskills, Anne Aikala, 040 5962 630, anne@superskills.fi

 

Datacleaning

Dataa pitää huoltaa. Datacleaning on prosessi, jolla siivotaan järjestelmästä vanhat ja merkityksettömät tapahtumat ja varmistetaan tietojen linkittyminen oikeisiin paikkoihin.

Parhaan tuloksen saa, kun tekee siivousoperaation CRM-auditoinnin analyysin yhteydessä.

Tuottaminen

Tuodaan ulos CRM-data ja määritellään yhdessä siivousoperaation reunaehdot. Putsataan ja päivitetään data yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lopuksi katsotaan yhteenveto uuden datan läpi.

Kenelle

Kaikille yrityksille, joilla on vahva epäilys siitä, että data on epäkuranttia.

Kokonaisuus sisältää

 • Datan läpivalaisu
 • Siivoustoimenpiteiden määrittely
 • Datan siivous
 • Yhteenveto

Asiakkaan resurssit

 • Aloituspalaveri 1-1,5 h
 • Datan tason määrittelypalaveri 1-1,5 h
 • Yhteenveto  1-1,5 h

Datacleaningin toteuttaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy

Hinta: pyydä tarjous tom@strike.fi tai +358400726619

Asiakasanalyysi

Asiakasanalyysillä hahmotetaan nykyisen asiakaskunnan profiili. Analyysi kertoo yritystasolla mistä nykyiset tuotot tulevat. Tuottoanalyysi paljastaa liiketoiminnan mahdolliset riskialueet ja kasvumahdollisuudet. Analyysi kertoo, onko jokin toimiala yli- tai aliedustettuna ja miten tuottoja kerrytetään eri kokoisista yrityksistä. Analyysi kertoo myös, missä asiakkuuksissa on suurin lisämyyntipotentiaali.

Sopii kaikille B2B-myyntiä tekeville yrityksille, jotka haluavat ymmärtää tuottojen lähteen ja profiilin. Sopii erityisen hyvin silloin, jos haluaa ymmärtää cross-selling -mahdollisuudet ja haluaa hyödyntää asiakasprofiilia uusasiakashankinnassa.

 

Asiakasanalyysin toteuttaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy

Lisätietoja Asiakasanalyysista verkkokaupassamme

CRM ja asiakasdata

Tähän osioon kootut palvelut tuottaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy.

CRM-alustat: Salesforce, Hubspot, Pipedrive, CRM Service, WebCRM

 

 

 

 

 

CRM Määrittely

CRM määrittelyn tavoitteena on määritellä yrityksen tavoitteet ja mahdollisuudet CRM:n osalta. Määrittelyllä luodaan linja tulevalle käyttöönotolle. Määrittelyn yhteydessä varmistetaan myös eri alustojen kyvykkyydet ja soveltuvuus yrityksen tarpeisiin. Määrittelyn lopputuloksena yritys saa keskeisten prosessien toteutusmallit ja arvion eri alustojen toimivuudesta yrityksen tarpeisiin.

 

Sisältö

Määrittely toteutetaan yhteistyössä yrityksen henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on ymmärtää keskeiset prosessit ja käyttötapaukset. Käydään läpi arjen toiminnot suorittavan portaan osalta, ja mietitään keskeinen tietosisältö, ja informaation käyttöprosessit taktisen ja strategisen suunnittelun tueksi. Käydään läpi useampi alusta ja arvotetaan ne yrityksen priorisoinnin mukaisesti.

Palvelu sopii kaikkiin yrityksiin, jotka harkitsevat CRM hankintaa. Määrittely on tehtävä jollain tavalla aina, kun uuden CRM:n hankintaa harkitaan. Hyvin tehty määrittely ohjaa hankintaa ja mahdollistaa järjestelmän systemaattisen kehittämisen.

CRM Määrittelyn toteuttaa yhteistyökumppanimme Strike Communications Oy

Tutustu CRM Määrittelyyn tarkemmin verkkokaupassamme.

Digitaalisen tulevaisuuden suunnittelu

Digitaalinen tulevaisuuspäivä

Digitaalisen tulevaisuuspäivän avulla rakennetaan näkemys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolun prioriteetteihin sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet maailmaan pandemian jälkeen.

Tulevaisuuspäivässä usein esille nousevia teemoja ovat yrityksen tarjooman laajentaminen, kumppaniekosysteemin kehittäminen, digitaalisten palveluiden uudistaminen, itsepalveluasteen optimointi ja osaamisen kohdentaminen digitaalisiin kanaviin.

Lisäksi tulevaisuuspäivä esittelee osallistujille digitaalisen yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja toimii yhtenä kulttuurimuutoksen mahdollistajana perinteisessä toimintaympäristössä.

KESTO: Digitaalisen työpajan kesto on 4,5 tuntia.

SISÄLTÖ

Ennen varsinaista työpajaa pidettävässä käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila sekä katselmoidaan asiakaspolku ja keskeisimmät asiaskaspersoonat. Työpaja koostuu tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamisesta, niiden vaikutusten kuvaamisesta, palveluiden ideoinnista uuteen normaaliin ja kehittämisen tiekartan rakentamisesta. Tuotosten katselmoinnissa keskitytään yhteenvedon rakentamiseen ja visualisointiin.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille ja liiketoiminnan avainhenkilöille nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelu mahdollistaa digitaalisen yhteiskehittämisen ja tulevaisuuden tiekartan rakentamisen kalenteriviikon aikana.

Digitaalisen työpajan toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

 

 

Analytiikka

Digitaalisen analytiikan auditointi 

Tiedätkö kuinka laadukasta organisaation tallentama data on?

Koronavirus on vaikuttanut monien yritysten ja organisaatioiden toimintaan merkittävästi. Poikkeustilanne on samalla vaikuttanut median käyttötottumuksiin ja kuluttamiseen. Digitaalisten kanavien käyttö on kasvanut merkittävästi ja verkkokauppa on joillakin toimialoilla kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti. Verkkopalvelut ja mobiilisovellukset ovat entistäkin merkittävämmässä roolissa. Monet organisaatiot tallentavat dataa digitaalisista kanavista ja tekevät päätöksiä dataohjautuvasti, mutta tiedätkö kuinka laadukasta data oikeastaan on? 

Digitaalisen analytiikan auditointi antaa vastauksen tähän kysymykseen. Laadukas data toimii perustana, kun organisaation toimintaa ohjataan ja analytiikan hyödyntämistä kehitetään. Auditoinnin aikana asiantuntija käy läpi itsenäisesti analytiikkajärjestelmien asennusta, digitaalisen mainonnan ja sosiaalisen median kanavia. Asiakas vastaa lisäksi online-kyselyyn, jonka avulla kartoitetaan organisaation kyvykkyyttä hyödyntää dataa. 

Auditoinnin sisältö

Digitaalisen analytiikan auditointi sisältää lähes sata erilaista tarkastuspistettä kuudella eri osa-alueella. Auditoinnissa käsitellään seuraavia asioita:

 • Käytössä olevat eri järjestelmät sekä näiden seurantakoodit
 • Järjestelmien väliset linkitykset ja integraatiot
 • Hakukoneoptimointiin liittyvät asiat analytiikan näkökulmasta
 • Analytiikkajärjestelmien asetukset
 • Olennaisen datan tallentaminen
 • Datan hyödyntäminen

Auditoinnin lopuksi saadaan pisteytys sekä helposti ymmärrettävä liikennevalomittari (punainen, keltainen, vihreä). Analytiikan auditointi dokumentoidaan suomeksi tai englanniksi (taulukko ja esitys) ja kehitystoimenpiteet priorisoidaan. Auditoinnin lopputuloksena saadaan siis konkreettiset kehitystehtävät sekä yksinkertaistettu pidemmän aikavälin suunnitelma. Auditointi käydään läpi asiakkaan kanssa henkilökohtaisessa tai etäpalaverissa siten, että asiat varmasti ymmärretään samalla tavalla. Auditoinnin suorittaa sertifioitu asiantuntija.

Digitaalisen analytiikan toteutus

Ennen analytiikan auditoinnin aloittamista allekirjoitetaan asiakkaan kanssa salassapitosopimus. Auditointia varten asiakas antaa toimittajalle riittävät oikeudet eri järjestelmiin. Auditoinnin toimitusaika on noin kaksi viikkoa tilauksesta ja purkupalaveri sovitaan heti tilauksen jälkeen. Tilauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan linkki online-kyselyyn. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja aikaa vastaamiseen on noin viikko.

Digitaalisen analytiikan auditoinnin tuottaa yhteistyökumppanimme Petri Mertanen

Tutustu auditointiin verkkokaupassamme 

 

Rekrytointi- ja HR-palvelut

Johdon suorahaku ja asiantuntijarekrytointi

Pro-Source perehtyy Marketing Finlandin jäsenyritysten liiketoimintaan, ja on valmis nopeasti auttamaan talenttitarpeen ennakoinnissa ja täyttämisessä.

Olemme erikoistuneet etsimään asiakkaillemme avainhenkilöitä johto-, esimies- ja asiantuntijatason tehtäviin. Suorahakuasiantuntijoidemme markkinatuntemus, huolellinen tutkimustyö sekä laaja kontaktiverkosto takaavat parhaiden
ehdokkaiden löytymisen. Suorahakupalvelumme kattaa kaikki ammattimaisen suorahakuprosessin vaiheet valittujen henkilöiden tehtävässä menestymisen seurantaan asti.

Rekrytoinnissa sopivan ehdokkaan löytäminen on jatkuva haaste etenkin suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on puolestaan
huomattavan suuri.

Kun Pro-Source tekee rekrytoinnin puolestasi, prosessi etenee kanssasi tehdystä osaamisprofiilin kartoituksesta aina rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan. Tehdyissä rekrytoinneissa on aina takuu.

Palvelut tuottaa yhteistyökumppanimme Pro-Source

Lue lisää palveluista täältä

Outplacement

Henkilöstövähennysten hoito asiallisesti ja henkilöä arvostaen, uudelle uralle auttaen. Kokonaiskesto 1-3 kk, toteutus yksilötapaamisina. Jäsenetu: Muutosturvalain mukaisesti räätälöimme 2 kk:n henkilökohtaisen valmennuspaketin irtisanottavalle
1 kk:n palkkaa vastaavalla summalla.

Valmennuspaketin tuottaa yhteistyökumppanimme Pro-Source

Tutustu tarkemmin sisältöön verkkokaupassamme.

Business Coaching

Lomautusten jälkeinen töihinpaluu murrostilanteeseen on sopeutumis-haaste työyhteisölle. Business Coaching esimiehille, tiimeille tai yksittäiselle avainhenkilölle auttaa. Jäsenetu: Yksilöcoaching
1+5 krt, 2500 € + alv.
Ryhmäcoaching hinnoitellaan erikseen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Coachingin tuottaa yhteistyökumppanimme Pro-Source

Tutustu tarkemmin sisältöön verkkokaupassamme.

Rekrytointi ja suorahaku: Talenttitarpeen ennakointi

Markkinoiden elpyessä voittajia ovat ne, jotka ovat onnistuneet pitämään avainhenkilönsä talossa haasteellisen ajan yli sekä ne, jotka kykenevät löytämään oikeaa osaamista nopeasti. Tarjoamme veloituksetta: Talenttitarpeen ennakoinnin (max 2h sparraus) ennakoivine töineen. Sparrauksen jälkeiset rekrytointi-tarpeet räätälöidysti jäsenetuhintaan.

Sparrauksen tuottaa yhteistyökumppanimme Pro-Source

Tutustu tarkemmin sisältöön verkkokaupassamme.