Mediasta dataan. Mediatoimistoyhteistyön käsikirja

48,00 

Mediatoimiala on murroksessa. Suomessa medioiden sirpaloituminen on saavuttanut täysmittaisesti mediatoimistot. Niiden toiminnan fokus on muuttunut brändien tunnettuutta ja preferenssiä ajavista mediasuunnitelmista uusiin teemoihin kuten liidien generointiin, oman median hallintaan ja asiakkaiden digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen.

Yhteinen nimittäjä uudessa ajassa on data. Se saa kanavat pelaamaan yhteen ja kontaktoinnin osumaan parhaimmillaan taianomaisesti kohderyhmään siellä, missä tämä kulloinkin liikkuu. Seurauksena perinteiset mediasuunnitelmat ja ajolistat jäävät pois. Strategisella tasolla brändistrategioiden ohi ovat ajamassa asiakkuusmarkkinoinnin näkökulma ja asiakaskokemusta nuotittavat triggerit polkuineen.

Mediasta dataan -kirja on kuvaus mediatoimistojen tehtäväkentästä vuonna 2017. Siinä on jotain vanhaa ja jotain uutta. Perinteinen markkinointi osasi hyvin strategisen asemoinnin näkökulman, kun taas uusi digitaalinen aika painottaa taktista suorittamista. Markkinoinnin huippuosaajille ymmärrys molemmista on tarpeen ja siksi tämäkin kirja on kuvaus niistä rinnan, lomittain ja samaan aikaan soveltaen. Kirja perustuu Thomas Pimenoffin vuonna 2009 kirjoittamaan mediatoimistoyhteistyön oppaaseen.

Hinta 48 e. Mainostajien Liiton jäsenyrityksille ja oppilaitoksille 38 e. Alv 10% ja toimituskulut lisätään hintaan. Kirja ilmestyi toukokuussa 2017.

ISBN 978-952-5262-53-7
134 s.

Osasto:

Sisältö

Alkusanat
Johdanto

1    Markkinoijan rooli ja toimistokumppanit
1.1  Mediatoimiston muuttuva rooli ja datavallankumous
1.2  Mediatoimistojen kehityskaari
1.3  Palveluvalikoima ennen ja nyt
1.4  Strateginen suunnittelu
1.5  Vuosisopimukset ja hintaneuvottelut
1.6  Taktinen mediasuunnittelu ja optimointi
1.7  Kampanja-analyysit, optimointi ja seuranta
1.8  Tutkimus ja analytiikka
1.9  Koulutus ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
1.10 Yhteistyö mainos- ja digitoimistojen kanssa

2      Yhteistyön arviointi
2.1    Tavoitteet ja tulokset
2.2    Ihmiset ja kyvykkyydet
2.3    Prosessit ja toimintatavat
2.3.1 Vuosisuunnittelu
2.3.2 Kampanjakohtaiset brief-palaverit
2.3.3 Vastabrief ja kampanjapresentaatio
2.3.4 Toteutusvaihe
2.3.5 Kampanjan tulokset ja yhteenveto
2.4    Innovatiivisuus, uudistuminen ja tarjooma
2.5    Auditointi ja läpinäkyvyys

3     Palkkiojärjestelmät ja median hinnoittelu
3.1   Palvelupalkkio
3.2  Aika- ja projektiveloitus
3.3  Kiinteä maksu eli fee-hinnoittelu
3.4  Tulospohjainen hinnoittelu
3.5  Yhdistelmä
3.6  Erillisveloitukset ja toimenpideveloitukset
3.7  Median ja datan hinnoittelu
3.8  Ehdotusten vertailu

4      Mediatoimiston valinta
4.1    Sisäinen kuvaus
4.2    Valintaprosessi
4.2.1 Kilpailuttamisen palkkio
4.2.2 Luottamuksellisuus
4.2.3 Immateriaalioikeudet
4.2.4 Mediatoimiston taustatiedot
4.2.5 Valintakriteerit
4.2.6 Kilpailutöiden esittely
4.2.7 Kilpailutöiden arviointi
4.2.8 Arviointi ja päätöksen tiedottaminen
4.2.9 Muistilista mediatoimistojen kilpailuttamisesta

5    Mediatoimisto muutoksessa
5.1  Yritykset siirtyvät tuotteista palveluihin – ja palveluiden markkinointiin
5.2  Oman median merkitys kasvaa ja automatisoituu
5.3  Kampanjakalenterit vaihtuvat konversiomalleihin ja asiakaspolkuihin
5.4  Verkkokauppa kasvattaa jatkuvan näkymisen tarvetta
5.5  Myös perinteiset mediat digitalisoituvat
5.6  Analytiikka ohittaa perinteisen tutkimuksen
5.7  Data, monikanavaisuus ja ohjelmallinen mediaostaminen kasvavat

6    Katsaus Suomen mediatoimistokenttään
6.1  Mediatoimistot
6.2  Mediatalot ja somekanavat Suomessa
6.3  Asiakkaat ja toimialat

7    Lopuksi

Toivo koulutusta takaisin: