Jenna Vaartimo

Jenna on työskennellyt markkinoinnin ja viestinnän parissa yli 12 vuotta sekä Suomessa että ulkomailla. Viimeiset kaksi vuotta mainostoimisto Ivalo Creativessa ja ennen sitä asiakkaiden puolella, viimeksi Amsterdamissa globaalin mediayhtiön markkinointi- ja viestintäjohtajana. Markkinointiviestinnästä Jenna on siirtynyt keskittymään strategiaan ja liiketoimintajohtamiseen.

Eva Torra

Eva Torra toimii strategina ja partnerina viestintätoimisto Ahjo Communicationsissa. Hän on ammentanut ajatusjohtajuudesta mm. maailman suurimmalta viestintätoimistolta Weber Shandwickiltä, jonka Affiliate Ahjo on Suomessa. Eva on ollut mukana kehittämässä Ahjon strategista ajatusjohtajuusmallia. Hän on tehnyt useiden asiakkaiden (esim. Microsoft partnerit Suomessa)  kanssa merkityksellisiä viestintästrategioita ja sparrannut yritysten johtoa viestinnän merkityksestä liiketoiminnan kasvussa, brändin rakennuksessa ja maineenhallinnassa.

Tuomas Jäälinoja

Tuomas Jäälinoja Tuomas Jäälinoja

I aspire to create something great.

Be it with avenues of data, human insights or creativity, I aim to drive ideas that add value, author culture and posit questions that spark new cycles of innovation.

A digital transformation leader with over 10 years of experience in building businesses through a combination of ingenuity, long-term vision and an understanding of how humans behave. A storyteller at heart, I have built my career around utilising constant experimentation to improve ways of operation, be they about getting the best out of my teams or maximising the impact of the services I offer.

Key skills
– Strategy
– Leadership
– Digital transformation
– Data-driven marketing
– Public speaking
– Sales and negotiation

Eero Martela

Eero Martela

Eero Martela on liiketoimintalähtöisen digitaalisen kehityksen asiantuntija. Martela vastaa Suomen liiketoiminnasta Columbia Roadiilla, joka on Pohjoismaiden johtava digitaaliseen myyntiin erikoistuva konsulttiyhtiö. Nykyisessä työssään sekä aiemmassa roolissaan Accenture Strategylla hän on auttanut lukuisia yrityksiä suunnittelemaan digitaaliset palvelunsa, IT-kyvykkyytensä ja strategiansa liiketoimintalähtöisemmiksi, sekä ottamaan digitaalisen kaupankäynnin kokonaisvaltaisemmin huomioon toiminnassaan.

Lisäksi Martela on ollut keskeisessä roolissa growth hacking -lähtöisen tekemisen jalkauttamisessa Suomen ja Ruotsin yrityselämään. Hän on pitänyt kymmeniä growth hacking -koulutuksia yrityspäättäjille sekä luennoinut aiheesta Aalto-yliopistossa.

Kaisa Aarnio

Kaisa Aarnio Kaisa Aarnio

Passionate about social media. 💫 I am a social media team lead and a senior social media consultant specialized in strategy, advertising, content and community management. I currently work as Head of Social Media in Tulos Helsinki. I help our clients grow their business through social media, I guide our social media consultants to drive results and I help them develop their own skillsets. In my current position I am responsible for the social media business development at Tulos Helsinki. I am also a certified Facebook Media Buying Professional and a LinkedIn Agency Champion winner of 2019.

I have worked with variety of brands from different industries and I have helped them to increase their online sales utilizing the full potential of their social media channels.

I have a wide experience of digital marketing having work with SEM, SEO and programmatic.

Digitaalisen tulevaisuuden suunnittelu

Digitaalinen tulevaisuuspäivä

Digitaalisen tulevaisuuspäivän avulla rakennetaan näkemys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolun prioriteetteihin sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet maailmaan pandemian jälkeen.

Tulevaisuuspäivässä usein esille nousevia teemoja ovat yrityksen tarjooman laajentaminen, kumppaniekosysteemin kehittäminen, digitaalisten palveluiden uudistaminen, itsepalveluasteen optimointi ja osaamisen kohdentaminen digitaalisiin kanaviin.

Lisäksi tulevaisuuspäivä esittelee osallistujille digitaalisen yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja toimii yhtenä kulttuurimuutoksen mahdollistajana perinteisessä toimintaympäristössä.

KESTO: Digitaalisen työpajan kesto on 4,5 tuntia.

SISÄLTÖ

Ennen varsinaista työpajaa pidettävässä käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila sekä katselmoidaan asiakaspolku ja keskeisimmät asiaskaspersoonat. Työpaja koostuu tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamisesta, niiden vaikutusten kuvaamisesta, palveluiden ideoinnista uuteen normaaliin ja kehittämisen tiekartan rakentamisesta. Tuotosten katselmoinnissa keskitytään yhteenvedon rakentamiseen ja visualisointiin.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille ja liiketoiminnan avainhenkilöille nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelu mahdollistaa digitaalisen yhteiskehittämisen ja tulevaisuuden tiekartan rakentamisen kalenteriviikon aikana.

Digitaalisen työpajan toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

 

 

Strateginen konsultointi

Strategian kirkastaminen

Strategian kirkastamisen tavoitteena on systemaattisesti suunnitella valinnat yrityksen tulevaisuuden suunnasta, jolla vastataan asiakkaiden muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Ketterän strategiatyön avulla varmistetaan objektiivinen nykytilan kuvaus, asiakkaille relevantti strateginen kysymys, systemaattinen tulevaisuuden suuntien ideointi, kohdistettu hypoteesien testaus, visualisoitu strategisten vaihtoehtojen kuvaus ja systemaattinen validointi liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi.

KESTO: Strategiatyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaaminen koostuu yrityksen nykytilan kuvaamisesta ja strategisen kysymyksen muotoilusta työpajan pohjaksi. Työpaja koostuu tulevaisuuden suuntien ideoinnista ja kuvaamisesta, hypoteesien testaamisesta ja edellytysten tunnistamisesta sekä strategisten valintojen visualisoinnista projektiryhmälle. Tuotosten katselmointi koostuu tulevaisuuden suuntien validoinnista ja tuotosten esittelystä avainsidosryhmille.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu tulevaisuuden edelläkävijöille ja tuloksentekijöille. Palvelu mahdollistaa strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa ja volatiilissa toimintaympäristössä yhden kalenteriviikon aikana.

Strategiatyöpajan toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

Uuden konseptin kehittäminen

Foresight Lab on tulevaisuuden ennakoinnin palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä strategisten valintojen tekemiseen ja konseptien kehittämiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.Mikäli haluat irrottautua mielipiteistä ja olla asiakasymmärryksen edelläkävijä, sinun tulee tunnistaa tulevaisuuden ilmiöt ja asiakaskäyttäytymisen muutokset ensimmäisenä omassa toimintaympäristössäsi. Määrittelemme yhdessä, mitkä tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan ja millä konsepteilla vahvistat omaa positiotasi asiakkaan digitaalisissa rutiineissa.

SISÄLTÖ
Palvelun avulla saat ymmärryksen tulevaisuuden muutossuunnista ja liiketoimintaongelman laajuudesta strategisten valintojen pohjaksi. Lisäksi rakennamme kuvauksen asiakkaan proriteeteista uudessa normaalissa ja niiden vaikutuksista sinun yrityksesi asiakaspolkuun. Palvelun tuotoksena syntyy toimintaympäristön muutoksen kuvaus ja konkreettinen uusi konsepti asiakkaasi digitaalisiin rutiineihin.

KENELLE?
Palvelu on tarkoitettu johtoryhmän jäsenille, jotka haluavat poikkeustilanteessa parantaa yrityksen kykyä muuttaa liiketoimintaongelmat uudeksi konseptiksi 14 päivässä.

Uuden konseptin kehittämissen toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.

 

 

Ritva Seppänen

Wärtsilän brändijohtajana olen vastuussa globaalista brändistrategiasta, brändin kehittämisestä ja yhtenäisestä brändi-identiteetistä sekä brändin tunnettuuden kasvattamisesta ja brändin pääteemojen integroinnista markkinointiin ja viestintään. 20 vuoden kokemus globaalien brändistrategioiden kehittämisestä, käytännön brändityöstä, markkinoinnista ja viestinnästä, sekä suomalaisista B2B-yrityksistä että kansainvälisistä brändi- ja mainostoimistoista.