Brändi & Business -käsikirja

55,00 

Käsikirja Brändistä liiketoiminnan työkaluna.

Kaikki liiketoiminta perustuu odotusten myymiseen. Brändiä parempaa työkalua siihen ei ole. Brändi on kuitenkin vielä suomalaisten yritysten heikoimmin hyödyntämä kilpailukeino. Jos haluamme pärjätä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa, brändin rakentamisesta on tultava samanlainen kansallinen leipälaji kuin koneenrakennus ja koodaaminen. Brändi & Business kertoo käytännönläheisesti kuinka se tehdään. 

Miksi sinun kannattaa lukea Brändi & Business?

Kirja kytkee brändin rakentamisen suoraan liiketoiminnan kehittämiseen, ja antaa yritysten ylimmälle johdolle ja markkinoinnin asiantuntijoille yhteisen kielen brändin johtamiseen.

  • Yritysten ylin johto ja johtoryhmät: Kirja antaa suoraan käytäntöön sovellettavia ajatuksia siitä, miten voitte vahvistaa yrityksenne kilpailuasemaa ja parantaa liiketoiminnan tuloksellisuutta brändin avulla.
  • Yritysten omistajat ja hallitukset: Kirja tarjoaa uusia näkökulmia siihen, miten brändin avulla voi kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa.
  • Markkinoinnin johto-, asiantuntija- ja toimeenpanotehtävissä toimivat henkilöt: Kirja kertoo kuinka brändistä kannattaa puhua ylimmän johdon ja omistajien kanssa
  • Markkinoinnin palveluita tarjoavissa yrityksissä toimivat asiantuntijat ja johtajat (esim mainos-, media-, tutkimus-, viestintä- ja digitoimistot): Kirja auttaa ymmärtämään miten voitte tehdä itsestänne entistä tärkeämpiä asiakkaillenne.
  • Liikkeenjohdon konsulttiyritysten asiantuntijat: Kirja avaa pragmaattisen näkökulman liiketoiminnan kehittämisen siihen osa-alueeseen, joka näissä asiantuntijayrityksissä yleensä tunnetaan kaikkein heikoimmin.
  • Opiskelijat: Kirja antaa perusteellisen yleiskuvan brändin roolista liiketoiminnassa, sekä brändin johtamisen avainkysymyksistä. Kirja on kurssiaineistona Markkinointi-instituutin Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinnossa.
Osasto:
Toivo koulutusta takaisin: