Disinformaation ja valeuutisten kitkeminen etenee

Euroopan komission uusi ohjeisto Code of Practice on Disinformation on julkaistu ja odottaa allekirjoittajia

Muun muassa toimialan kattojärjestöjen kuten World Federation of Advertisers sekä joidenkin mainosalustojen (mm. Google ja Facebook) Euroopan komission aloitteesta laatima ohjeisto on nyt otettu käyttöön. Sen tarkoituksena on vähentää valeuutisten ja muun disinformaation levittämistä mm. estämällä mainosten näkyminen kyseenalaisilla sivustoilla ja siten vähentämällä niiden mainostuloja.

Mainostajilta odotetaan mm. bränditurvallisuuteen (brand safety) liittyvien työkalujen käyttöä. WFA:n mukaan mainostajien kannattaa allekirjoittaa tämä ohjeisto mm seuraavista syistä:

 • voidaan osoittaa konkreettisesti halu verkon uutisoinnin tervehdyttämiseen – sekä ns. suurelle yleisölle että EU:n lainsäätäjille
 • vahvistetaan uusi standardi brand safetyn turvaamiseksi
 • edesautetaan keskustelua yrityksen brand safetyn parantamiseksi
 • allekirjoitus vahvistaa yrityksissä jo mahdollisesti olemassa olevia brand safety -toimenpiteitä

Kysy lisää aiheesta WFA:sta: Catherine Armitage, c.armitage@wfanet.org

Code of Practice on Disinformation 

 

Lähde: WFA

Lue myös:

Digimarkkinoinnin kumppanuuksille uudet periaatteet 

 

Vaikuttajamarkkinointi nousussa – toiminnan läpinäkyvyys ja seuraajien laatu oltava kunnossa

Vaikuttajamarkkinointi lisääntyy osin epärehellisin keinoin

WFA:n tuoreessa selvityksessä kansainväliset brändit panostavat jatkossa yhä enemmän vaikuttajamarkkinointiin, kunhan vaikuttajien toiminta on läpinäkyvää.

Vaikuttajamarkkinointia käytetään ennen kaikkea brändin tunnettuuden lisäämiseen mutta myös kohdennettu uusasiakashankinta ja kuluttajien sitouttaminen ovat brändien keskeisiä tavoitteita. Markkinoijat edellyttävät kuitenkin vaikuttajiltaan uskottavuutta, hyvää mainetta ja laadukasta yleisöä.

Mainostajien kansainvälnen kattojärjestö WFA tekee yhteistyötä mm. Unileverin kanssa luodakseen alalle käytäntöjä, joilla varmistetaan vaikuttajamarkkinoinnin tuloksellinen ja vastuullinen hyödyntäminen kaiken kokoisissa yrityksissä.

Selvityksen muita tuloksia:

 • Instagram on suosituin kanava (100 % tutkituista yrityksistä), Facebook (85 %) ja YouTube (67 %) seuraavat perässä
 • Tärkeimmät KPI:t ovat vaikuttajien tekemien postausten tavoittavuus ja katselukerrat, kuluttajien sitouttaminen ja lisäliikenteen luominen sivustoille
 • mahdollisina riskeinä koettiin etenkin menetetty kuluttajien luottamus ja maineriskit

Lähde: WFA

 

Kysyimme suomalaiselta vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijalta, PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahdelta, miltä nämä tulokset kuulostavat kotimaisen markkinan näkökulmasta.

Tämä kansainvälinen tutkimus tukee käsitystämme siitä, että vaikuttajamarkkinoinnin rooli vahvistuu ja olemme Suomessa ottaneet vasta ensiaskeleet uudenlaisen median ja asiantuntijajoukon hyödyntämisessä. Jo tänä vuonna nähdään entistä enemmän pitkäjänteisempää, monipuolisempaa ja monimediallista vaikuttajayhteistyötä, joka voi parhaimmillaan ulottua sisältöjen tuotannon ja relevanttien yleisöjen tavoittamisen lisäksi esimerkiksi konseptointiin ja palvelumuotoiluun.

 

Samalla korostuu ammattimaisuuden vaatimus molemmin puolin. Avoimuus, eettisyys ja rehellisyys on kaikki kaikessa, samoin kuin se, että yhteistyö on aidosti kaikkia osapuolia hyödyttävää luoden lisäarvoa niin mainostajalle, vaikuttajalle kuin yleisöille. Tätä tarkoitusta palvelee myös kaikille avoin PING Ethics -koodisto, jonka käyttöönotto auttaa niin vaikuttajia kuin yrityksiä konkreettisten esimerkkien kautta tekemään oikeanlaisia ratkaisuja.

 

Lue lisää aiheesta:

Mainostajien Liiton tuore selvitys vaikuttajamarkkinoinnista

PING Metrics tutkimusraportti

Digimarkkinoinnin kumppanuuksille uudet periaatteet

World Federation of Advertisers (WFA) on julkaissut Global Media Charter -peruskirjan.

Media Charterissa kerrotaan periaatteet, joiden avulla minimoidaan digitaalisessa ympäristössä brändeihin liittyviä riskejä kuten epäasialliseen mediaympäristöön tai mainospetosten kohteeksi joutumisen.

Dokumentissa puututaan lisäksi mm. ostotoiminnan läpinäkyvyyteen (transparency), digimainosten riittävään näkymiseen (viewability) ja käyttäjäkokemuksen (user experience) parantamiseen.

Katso: Global Media Charter.

Katso myös tekijänoikeuksien turvaamiseen liittyvä hanke

 

Lähde: WFA 

Parempaa markkinointia - markkinointijohtajan haasteet tänään (video)

Markkinointijohtajan haasteet

Mitkä ovat markkinointijohtajan suurimmat haasteet tällä hetkellä? The Economist Group selvitti asiaa kattojärjestömme WFA:n kanssa Cannes Lions -festivaalilla.

Kahdeksan videon sarjassa näkemyksiään valottavat globaalit markkinointijohtajat, mm. Marc Mathieu (Samsung), Keith Weed (Unilever), Ian Wilson (Heineken), Jane Wakely (Mars) ja Roel de Vries (Nissan). Aiheina ovat esimerkiksi CMO:n agenda, toimistomallien muutos, purpose, datan mahdollisuudet ja mainonnan kuolema.

 

 

 

Kaikki sarjan videot näet tästä.

Tukholma kielsi seksistisen mainonnan

Tukholma kieltää seksistiset mainokset yleisillä paikoilla

Tukholman kaupunki seuraa Pariisin, Geneven ja Lontoon esimerkkejä kieltämällä julkisilla paikoilla naisten ja miesten esittämisen mainoksissa vain seksiobjekteina.

Uusi käytäntö perustuu ICC:n ja Ruotsin mainosasiamiehen ohjeisiin ja tulee voimaan lähiviikkoina. Ruotsin mainostajien liitto suhtautuu uuteen sääntelyyn myönteisesti.

Kielto ei kuitenkaan koske Tukholman liikennelaitosta, joka on alueellisen viranomaisen valvonnassa.

 

Lähde: WFA

 

Lue myös:

Opas sukupuolten tasapuoliseen kohteluun mainonnassa (WFA)

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Vaikuttajamarkkinoinnin epämääräisyydet halutaan korjata nopeasti

Vaikuttajamarkkinointi lisääntyy osin epärehellisin keinoin

Unilever tekee välittömästi kolme muutosta toimintamalleihinsa vähentääkseen vaikuttajamarkkinoinin väärinkäytöksiä.

 • Unilever ei enää tee yhteistyötä niiden kanssa, jotka ostavat seuraajia
 • yrityksen  omat brändit eivät osta seuraajia
 • yritys suosii yrityksiä, jotka lisäävät läpinäkyvyyttä ja alan hyviä käytäntöjä

“Meidän täytyy tehdä nopeita ratkaisuja ennen kuin usko vaikuttajamarkkinointiin loppuu kokonaan”, sanoo Unileverin markkinointijohtaja Keith Weed.

Yhden selvityksen mukaan yli miljoonnan seuraajan somevaikuttaja voi ansaita yhdellä julkaisullaan jopa 75 000 puntaa. Yli 10 000 seuraajan vaikuttajat saavat keskimäärin 1 500 puntaa per postaus. Samalla arvioidaan, että esimerkiksi Twitterin käyttäjistä jopa 15 % on valeprofiileja.

Unilever kutsuu keskusteluihin mm. World Federation of Advertisersin ja Instagramin edustajia.

 

Lähde thedrum.com

MoU: tekijänoikeuksien rikkominen vaikeammaksi

Euroopan komissio on päässyt kaksivuotisten keskustelujen jälkeen sopuun alan toimijoiden kanssa, mukaan lukien Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA.

Lopputuloksena on syntynyt Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights (MoU), joka asettaa lukuisia rajoitteita mainonnan kohdentamiseen sivustoilla, jotka sisältävät tekijöiden oikeuksia loukkaavaa sisältöä. Euroopan unioni toivoo mainostajien allekirjoittavan uudet toimintaohjeet kesäkuun 25. päivänä.

MoU:n tärkeimmät kohdat:

 • Mainostajat sitoutuvat tekemään kohtuullisia toimia, joilla ne voivat minimoida mainostensa näkyvyyden tekijänoikeuksia loukkaavilla sivustoilla ja applikaatioissa. Seuraamisessa voidaan hyödyntää erilaisia mainossisältö- ja raportointityökaluja sekä bränditurvallisuuteen keskittyneiden toimijoiden palveluksia.
 • Mainontaan liittyvät välikädet sitoutuvat sallimaan mainostajien käyttää erilaisia työkaluja, joilla varmistetaan etteivät mainokset päädy tekijänoikeuksia loukkaaville sivustoille.
 • Kaikki osapuolet sitoutuvat hyväksymään tekijänoikeudet ja saattamaan nämä periaatteet julkisiksi

WFA on tyytyväinen saatuun lopputulokseen ja näkee sopimuksella positiivisia vaikutuksia bränditurvallisempaan digitaaliseen toimintaympäristöön. On mainostajien edun mukaista, etteivät näiden brändit näy heikkolaatuisen tai tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön yhteydessä. WFA panostaa voimakkaasti toimintaan, jolla edistetään kuluttajien luottamusta digitaaliseen ympäristöön. Tätä tavoitetta ajaakseen WFA julkaisi juuri  Global Media Charter -ohjeistuksen,

Myös Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki pitää sopimusta hyvänä. ”Suomalaiset mainostajat toimivat jo nyt hyvin vastuullisesti, ja harva haluaa edes näkyä sivustoilla, joilla on tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä”, kertoo Lemminki. ”Useimmilla mainostajilla on jo valmiina teknologiat ja kumppanit mainonnan seuraamiseen, joten siksikin nämä toimintaohjeet on helppo ottaa käytäntöön”, jatkaa Lemminki.

Unicef: opas lasten elintarvikemarkkinointiin

Unicef on julkaissut yli 80-sivuisen oppaan lapsille suunnattavasta elintarvikemarkkinoinnista. Siinä käsitellään mm. lasten terveyttä, yksityisyyttä, tasa-arvoa ja koulutusta.

Opas sälyttää vastuuta sekä viranomaisille että yrityksille eikä unohda vanhempien roolia lastensa ohjaamisessa. Siinä ei ehdoteta lisää lainsäädäntöä.

Kirjoittajat pitävät elintarvikemarkkinointia kansanterveyteen liittyvänä kokonaisuutena. Oppaassa käsitellään mm. markkinointia kouluissa, pakkaussuunnittelua, sponsorointia, digitaalista mediaa ja myymälämainontaa.

Opas kehottaa

viranomaisia

 • sisällyttämään lapsinäkökulman kaikkeen lapsia potentiaalisesti koskevaan sääntelyyn
 • lisäämään osallistamista sääntelyn kehittämisessä, jotta lasten ääni saadaan kuuluviin
 • varmistamaan sääntelyn toimeenpanoa ja valvontaa
 • lisäämään tiedotusta aiheesta vanhemmille ja lapsille

yrityksiä lisäämään lasten oikeudet toimintamalleihinsa

 • sitoutumalla kunnioittamaan ihmisoikeuksia, mukaan lukien lasten oikeudet
 • kehittämällä tapoja, joilla estetään toiminnan negatiiviset vaikutukset lapsiin
 • huolehtimalla jatkuvasti asianmukaisesta liiketoiminnasta ja virheiden oikaisusta

vanhempia

 • käsittelemään paremmin lastensa vaatimuksia esimerkiksi makeisten ostamiseen
 • tutustumaan lastensa online-käyttäytymiseen ja ruokamarkkinointiin
 • opastamaan lapsiaan näiden ikään sopivalla tavalla

Lataa opas (pdf)  A CHILD RIGHTS-BASED APPROACH TO FOOD MARKETING: A GUIDE FOR POLICY MAKERS

Lähde: www.responsibleadvertising.org

World Federation of Advertisers

Global Marketer Week 2018: kohokohtia Tokiosta (videot)

Tokiossa järjestetty Global Marketer Week 2018 keräsi yli 700 markkinoinnin ammattilaista kuulemaan alan kehityssuuntia. Teimme koosteen, jotta sinäkin pääset katsomaan viikon parhaat palat.

Kohokohtia:

 


 

Muutamia esityksiä:

STATE OF THE AGENCY UNION
Roel de Vries, Corporate VP, Global Head of Marketing, Communications and Brand Strategy, Nissan

Nissanin markkinoinnista vastaava Roel de Vries kertoi miten Nissan on siirtynyt mainostoimistoyhteistyöstä kohti kumppanuuksia. Aito kumppanuus vaatii kaikilta osapuolilta uudenlaisia toimintamalleja sekä uutta tapaa ajatella. Nissanille on tärkeää, että kumppanit istuvat saman katon alla ja näkevät saman datan kuin Nissanin omat työntekijät. Esitelmä oli yksi kiinnostavimmista, koska myös Suomessa on alkanut iso muutos siinä, miten yritykset hyödyntävät omia sekä ulkoisia resurssejaan. Murros näkyy siinä, että mainostajat vahvistavat omaa markkinointiosaamistaan rakentamalla omia digiosastoja, ottamalla ohjelmallisen ostamisen toimistoja haltuunsa sekä ulkoistamalla ennen kriittisenä pidettyjä toimintojaan. Etenkin pk-sektorilla kokonaisen markkinointitoiminnon ulkoistaminen tai ulkoistetun markkinointipäällikön palkkaaminen on voimakkaasti edennyt trendi. Roel De Ries pureutui markkinoinnin ”kuumaan perunaan” rohkeasti ja toi esityksessään esille käytännön vinkkejä siihen miten kumppaanuudet saadaan toimimaan.


 

HOW TO BE A BETTER CREATIVE CLIENT
Chris Baréz-Brown, Speaker, bestselling author and founder, Upping Your Elvis

Luovuus on laji, jonka merkitys korostuu maailmassa, jossa datalla on kasvavassa määrin valtaa. Chris Baréz-Brown on kirjoittanut aiheesta best selleriksi yltäneen kirjansa Upping Your Elvis ja vakuuttaa, että luovuus on jatkossakin keino selvitä tiukasta kilpailusta. Pidin Baréz-Brownin esityksestä, koska hän osallisti yleisön mukaan esitykseensä ja sitä kautta sai ihmiset ymmärtämään omaa käytöstään. Luovuus on vaikeaa, koska yleensä ensimmäinen ajatuksemme on EI, kun meille esitetään uusia ajatuksia. Se on kivikaudelta peräisin oleva suojautumismekanismi, joka suojeli meitä vaaroilta. Tänä päivänä oppimamme kokemukset, logiikka ja kulttuurimme estävät meitä olemasta luovempia.


 

THE BIG DEBATE: GLOBAL CREATIVE = LOCAL DISASTER?
Yukiko Yamaguchi (Panasonic), Go Sohara (Death of Bad), Naomi Yamamoto (Shiseido), Sam Ahmed (Standard Chartered)

Päivän paneelikeskustelu oli rakennettu väittelyn muotoon siitä, kumpi on parempi, lokaali vai globaali markkinointistrategia. Kummallakin puolella oli edustettuna sekä toimiston, että mainostajan näkemys. Globaalin markkinointistrategian soveltamisesta kuultiin hieno esimerkki mm. Shisheidolta. Pelottavia esimerkkejä pieleen menneistä kansainvälisistä strategioista löytyi sitäkin enemmän. Globaalin strategian riskeinä ovat joko kansalliset kulttuurimokat tai sitten se, että riskien välttämisen pelossa markkinointi on niin laimeaa, ettei sitä huomata, eikä muisteta. Paneelikeskustelun jälkeen olen sitä mieltä, että paras on globaali markkinointistrategia lokaalisti sovellettuna. Globaalin markkinointistrategian taustalla pitää kuitenkin olla monikansallinen tiimi.


 

WHAT CREATIVITY CAN DO
Robert Wong, Vice President, Google Creative Lab

Google Creative Labin VP:n puheenvuoro oli mielestäni mieleenpainuvin. Wong kyseenalaisti perinteiset tavat tehdä luovaa työtä ja konseptointia. Mitä sanot siitä, että Googlen kaltainen jätti loi ja implementoi graafisen muutoksensa vain muutamassa kuukaudessa? Luovan teollisuuden raskaiden koneistojen aika on ohitse ja tilalle ovat tulleet ketterät toimintamallit. Pitää olla valmis reagoimaan nopeasti, silloin kun siihen on tarvetta. Wong kyseenalaisti myös tavan, jolla luomme tulevaisuuden ratkaisuja. Perinteinen malli on ollut se, että insinöörit suunnittelevat uutta teknologiaa ja markkinointi miettii miten se koristellaan. Mitä jos käännämmekin sen toisin päin, koska luovilla ihmisillä on kyky hahmottaa maailmaa eri tavalla, ilman teknisiä rajoituksia. Annetaan luovien miettiä ilman teknologian riippakiveä miltä maailma näyttää huomenna ja sen jälkeen insinöörit miettivät miten se tehdään. Tämä ajatus kolahti itseeni vahvasti, koska meillä insinöörivetoisessa maailmassa tämä on vielä verrattain uutta.


 

A GLOBAL CHARTER
David Wheldon, WFA President & CMO of RBS

Mainostajien toimintaympäristö on muuttunut viimeisien vuosien aikana merkittävästi ja tulee edelleen muuttumaan. Brand safety ja läpinäkyvyys ovat teemoja, joihin mainostajien pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kukaan brändi ei halua näkyä vääränlaisten ohjelmien tai kanavien kyljessä. Läpinäkyvyys auttaa ymmärtämään mihin yritysten mainoseurot menevät ja kuinka suuri osa niistä päätyy mediaan. Koska euroissa laskettuna kyseessä on merkittäviä summia, mainostajista ainakin Unilever on lähtenyt hakemaan järeämpiä ratkaisuja mm. lohkoketjuteknologiasta. Brand safety ja läpinäkyvyys -teemojen edistämiseksi World Federation of Advertisers (WFA) on tehnyt työtä ja julkaisee lähiaikoina uuden ohjeistuksensa mainostajille.


 

Katso lisää täällä

Global Marketer Week 2019 järjestetään Lissabonissa 26.3.2019.

Mainostajien Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua seminaariin. Kerromme lisätietoja lähempänä.

Valeuutisten kitkeminen verkosta vauhdittuu

Maailman mainostajien kattojärjestö WFA tekee pian oman ehdotuksensa verkon valeuutisten (fake news) poistamiseksi ja bränditurvallisuuden (brand safety) lisäämiseksi. Nyt mainostajilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän kannanottoon. Euroopan komissio haluaa luoda itsesääntelyohjeet jo tämän vuoden heinäkuussa ja nähdä mitattavia tuloksia lokakuussa.

Kommentteja ja kysymyksiä aiheesta voi lähettää kauttamme. WFA:n tapaamiset komission kanssa ovat touko- kesä- ja heinäkuussa.

Kommentit ja kysymykset asta.anttila@mainostajat.fi

Europan komission tiedonanto: “Tackling online disinformation: a European Approach”.

This communication announced that the Commission is planning to develop a self-regulatory EU-wide Code of Practice jointly with the advertising industry, major advertisers, web platforms and media groups to solve the challenges posed by disinformation and fake news.

Lue myös: EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa