Vuoden Brändinrakentajaksi valittiin OP

OP on Vuoden Brändinrakentaja

Mainostajien Liiton Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan markkinointiviestinnässään esimerkilliselle jäsenyritykselle. Tänä vuonna palkinnon sai OP Ryhmä.

Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa.

– OP:n brändi on loistava esimerkki perinteisestä brändistä, joka on onnistunut muuntautumaan nykykuluttajia kiinnostavaksi. Brändin rakentamisessa on hyödynnetty pitkä perinne, kotimaisuus ja asiakasomistajuus, jonka rinnalle on onnistuneesti luotu kuvaa edelläkävijyydestä, summaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

– Palkinto on arvokas osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet OP:n brändin mielikuvan, kosketuspintojen ja työnantajakuvan kirkastamiseksi. Digitalisoituvassa maailmassa brändin ja muiden aineettomien oikeuksien määrätietoinen vaaliminen on yhä tärkeämpää. Kiitos tästä tunnustuksesta kuuluu brändimme tekijöille – 12 000:lle työntekijälähettiläällemme sekä yritys- ja omistaja-asiakkaillemme, toteaa OP:n brändijohtaja Joakim Karske.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa oli mukana Eversheds Asianajotoimisto.  IPR-ryhmän vetäjä, AA Petteri Häkkänen antoi arvionsa shortlistatuiden yritysten brändejä tukevien tavaramerkkien valinnasta ja yhdistelemisestä, oikeaoppisesta käytöstä sekä oikeuksien tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta:

OP toteuttaa johdonmukaista brändistrategiaa, jota on helppo suojata. Suojauksesta on huolehdittu erittäin hyvin huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet. Tavaramerkkisuojauksessa on otettu huomion myös laajentuminen uusille liiketoiminta- ja/tai maantieteellisille alueille.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton Mainontapäivässä 21.9.2018. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet mm. Fazer, Elisa, Finlayson, Raision Elovena ja Fiskars.

Lisätiedot:

Riikka-Maria Lemminki, Mainostajien Liitto, puh. 040 578 1974, riikka-maria.lemminki@mainostajat.fi

OP Viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

Mainostajien Liitto edustaa markkinoijia ja brändinrakentajia. Noin 400 jäsenyrityksemme panostukset ovat 80 prosenttia markkinointiviestinnän panostuksista Suomessa. Monipuoliset neuvontapalvelumme, julkaisut ja tapahtumat auttavat jäseniämme menestymään. Olemme myös eturivissä kehittämässä hyvää kauppatapaa, vastuullista markkinointia sekä markkinoinnin tehokkuutta Suomessa.
www.mainostajat.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 160 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

 

Vuoden Brändinrakentaja on Fazer

Mainostajien Liiton Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan markkinointiviestinnässään esimerkilliselle jäsenyritykselle. Suomi 100 -juhlavuoden Brändinrakentajaksi valittiin Fazer.

Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa. Kuluvana vuonna päätökseen vaikutti myös Suomi 100 vuotta -näkökulma.

Tunnustuksen saanut Fazer investoi pitkäjänteisesti brändinrakennukseen, jossa on rohkeasti omaksuttu myös uusia keinoja. Konsernilla on käytössään selkeä brändi- ja viestintästrategia, joiden vaikutus lävistää kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Viime vuosina yritys on panostanut näkyvyyteen digitaalisissa kanavissa ja tavoittanut sitä kautta yhä laajempia yleisöjä. Jokainen fazerilainen on omalta osaltaan brändilähettiläs.
Vuoden 2016 merkittävimpänä yksittäisenä brändiin ja markkinointiin kohdistuneena investointina voidaan pitää Fazer Experience Vierailukeskuksen avaamista yleisölle.

– Fazer on brändimarkkinoinnin edelläkävijä, joka on esimerkillään viitoittanut tietä muille toimijoille. Fazer on onnistunut vahvan tarinankerronnan avulla jalkauttamaan brändistrategiansa koko organisaatioon sekä luonut ainutlaatuisen dialogin kuluttajien kanssa. Fazer sopii roolimalliksi ja vertauskohdaksi mille tahansa organisaatiolle, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

– Rakennamme Fazerin brändiä rakkaudella. Jokainen fazerilainen vaikuttaa päivittäin siihen, millaista brändikokemusta luomme. Brändit ovat strategiamme ytimessä ja olemme panostaneet viime vuosina dialogiin kuluttajien kanssa sekä rakentaneet inspiroivan Fazer Experience Vierailukeskuksen. Haluamme luoda merkityksellisiä ruokakokemuksia, jotka puhuttelevat ja tuovat iloa ja hyvinvointia elämään, toteaa Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

Tavaramerkkeihin ja muihin aineettomiin oikeuksiin erikoistunut Berggren Oy Ab oli mukana Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa. Se antoi arvionsa shortlistayritysten brändejä tukevien tavaramerkkien valinnasta ja yhdistelemisestä, oikeaoppisesta käytöstä sekä oikeuksien tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta.

Fazer huolehtii tavaramerkkiensä rekisteröimisestä, ja PRH:n rekisterin mukaan se onkin Suomen johtavia tavaramerkkirekisteröintien haltijoita. KISS KISS, joka on rekisteröity jo vuonna 1901, on Suomen vanhin edelleen käytössä oleva suomalainen tavaramerkki. Fazerin sininen väri,
Pantone 280 C, on ensimmäinen Suomessa tavaramerkkinä rekisteröity väri.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton Mainontapäivässä 19.9.2017. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet mm. Elisa, Finlayson, Raision Elovena, Fiskars ja Sinebrychoffin olutmerkki Karhu.

Lisätiedot:

Riikka-Maria Lemminki, Mainostajien Liitto, puh. 040 578 1974
riikka-maria.lemminki@mainostajat.fi

Ulrika Romantschuk, viestintä- ja brändijohtaja, Fazer-konserni, puh. 040 566 4246

Mainostajien Liitto edustaa markkinoijia ja brändinrakentajia. Noin 400 jäsenyrityksemme panostukset ovat 80 prosenttia markkinointiviestinnän panostuksista Suomessa. Monipuoliset neuvontapalvelumme, julkaisut ja tapahtumat auttavat jäseniämme menestymään. Olemme myös eturivissä kehittämässä hyvää kauppatapaa, vastuullista markkinointia sekä markkinoinnin tehokkuutta Suomessa.

Fazer-konserni

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Fazerin missio on Ruokaa, jolla on merkitys. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimintatapaan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.

Elisa on Vuoden Brändinrakentaja

Mainostajien Liiton Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan markkinointiviestinnässään esimerkilliselle jäsenyritykselle. Vuoden 2016 Brändinrakentajaksi valittiin ElisaPalkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla, toteuttanut omaperäistä mediavalintaa ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa. Tänä vuonna Elisa täytti kriteerit.

Elisan pitkäjänteinen brändistrategia on tehnyt yrityksestä valtakunnallisen markkinajohtajan. Brändilupaus ”uusia fiksuja tapoja tehdä tuttuja juttuja” on johdettu yrityksen strategiasta ja huomioidaan kaikessa Elisan toiminnassa – kun kehitetään edistyksellisiä ja elämyksellisiä palveluita tai halutaan tarjota asiakkaiden rahalle vastinetta. Tekemistä ei kuitenkaan tehdä tiukkapipoisesti.

– Erittäin ansiokasta Elisan markkinoinnissa on ollut, että viihteellisetkin kampanjat rakentavat johdonmukaisesti brändiä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Elisan vuoden 2014 brändiuudistus ja 2015 aloitettu Hintasaarnaajat-konsepti ovat nostaneet sen selkeästi kilpailijoiden ohi mainonnan ja ostopreferenssien mittareilla. Hintasaarnaajat-konsepti on pitkäkestoinen ja moniulotteinen kampanja, joka hyödyntää useita eri kanavia. Kampanja saavutti myös täysin uuden mainoskanavan, kun hintasaarnaajat seikkailivat JVG:n musiikkivideolla.

– Markkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä on suuri rooli brändin arvon kasvattamisessa ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Sen tulee olla kiinteä osa yrityksen agendaa ja tapahtua liiketoiminnan ytimessä. Menestyksekäs brändi rakennetaan pitkäjänteisesti, järjestelmällisesti ja ennen kaikkea asiakaslähtöisesti läpi organisaation. Ei ole myöskään huono asia, että se tehdään asiakkaita viihdyttävällä ja palkitsevalla tavalla, mikä nousee puheenaiheeksi, Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila toteaa.

Tavaramerkkeihin ja muihin aineettomiin oikeuksiin erikoistunut Berggren Oy Ab oli mukana Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa. Se antoi arvionsa shortlistayritysten brändejä tukevien tavaramerkkien valinnasta ja yhdistelemisestä, oikeaoppisesta käytöstä sekä oikeuksien tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton Mainontapäivässä 13.9.2016.
Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet mm. Finlayson, Raision Elovena, Fiskars ja Sinebrychoffin olutmerkki Karhu.

Vuoden Brändinrakentaja kannustaa suomalaisia yrityksiä olemaan rohkeita, luovia ja persoonallisia

Mainontapaiva 2015

Jukka Kurttila ja Petri Pesonen vastaanottivat Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen Mainontapäivässä 15.9.2015.

Mainostajien Liitto jakaa vuosittain Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen markkinointiviestinnässään esimerkilliselle jäsenyritykselle. Vuoden 2015 Brändinrakentajaksi valittiin Finlayson.

Finlaysonin uudistuksen takana ovat yhtiön uudet omistajat Jukka Kurttila, Petri Pesonen ja Risto Voutilainen. He perehtyivät brändin historiaan ja palasivat 180 vuoden takaiseen ajatteluun ja arvoihin – pitkäjänteiseen brändinrakennukseen.

Muutos tehtiin olemalla yhtä ennakkoluuloton ja rohkea kuin Von Notbeckien suku 1800-luvulla. He rakensivat lähes tyhjästä Tampereelle Pohjoismaiden suurimman teollisen toimijan, loivat oman sosiaaliturvajärjestelmän, panostivat vientiin ja kansainvälisyyteen.

– Tällä yrityksellä on niin hieno historia, että se velvoittaa meitä paljon suurempiin tekoihin kuin vain konventionaaliseen toimialageneeriseen markkinoiden seuraamiseen, Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila toteaa.

Mainostajien Liiton tunnustuksen perusteena on muun muassa se, että Finlayson rakentaa brändiään suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Brändistrategia ei ole pelkkä yrityksen ilme tai tunnuslause, vaan se on kykyä toteuttaa yrityksen liiketoimintastrategiaa luovalla tavalla yrityksen jokapäiväisessä arjessa. Kaikki lähtee brändistä, kaikki on markkinointia!

Tom of Finlandin lanseeraus sai suuren mediahuomion sekä Suomessa että maailmalla. Mallisto on ollut kaupallinen menestys ja se toi seksuaalisen suvaitsevaisuuden kahvipöytäkeskustelujen aiheeksi. Huomion myötä myös muiden Finlayson-tuotteiden myynti lähti nousuun. Muutamaa kuukautta myöhemmin Finlayson nosti yritysten omistajien moraalin ja vastuun puheenaiheeksi kieltäytymällä myymästä tuotteitaan tavaratalo Kärkkäiselle.

– Finlayson on panostanut kuluttajatutkimuksiin, uudistanut mallistoaan vauhdilla, tuonut markkinoille digitaaliset kodintekstiilit ja tehnyt huomiota herättävää mainontaa. Vauhti ja energia on ollut ihailtavaa ja menestyksen soisi kannustavan muitakin suomalaisia yrityksiä tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa, toteaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Tavaramerkkeihin ja muihin aineettomiin oikeuksiin erikoistunut Berggren Oy Ab oli mukana Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa. Se antoi arvionsa shortlistayritysten brändejä tukevien tavaramerkkien valinnasta ja yhdistelemisestä, oikeaoppisesta käytöstä sekä oikeuksien tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton Mainontapäivässä 15.9.2015.
Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet mm. DNA, Raision Elovena, Fiskars, Sinituote ja Sinebrychoffin olutmerkki Karhu.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto, puh. (09) 6860 8417, 040 508 0607
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Toimitusjohtaja Jukka Kurttila, Finlayson Oy, puh. 040 715 5760, jukka.kurttila@finlayson.fi

Kuva: Mikael Ahlfors

Vuoden Brändinrakentaja

OP on Vuoden Brändinrakentaja

Sinustako Vuoden Brändinrakentaja?

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan markkinointiviestinnässään esimerkilliselle yritykselle.

Vuoden Brändinrakentaja on tunnustus pitkäjänteisestä ja onnistuneesta markkinoinnin työstä. Voittajan valitsee Marketing Finlandin hallitus, joka koostuu merkittävien kotimaisten brändien johtajista. Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Marketing Finlandin hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa.

Kerro kenet pitäisi palkita hienosta brändityöstä?