Videomainonta porskuttaa ja painottuu mobiilipalveluihin sekä vaikuttajiin

Facebook ja YouTube vaikuttajineen ovat lähes 30 %:n vuosivauhdilla kasvavan videomainonnan hallitsijoita.

Jo 60 % kaikista videoista katsotaan Isossa-Britanniassa mobiililaitteilla, ja videomainonnasta jo yli 80 % ohjataan somekanaviin. Tämä siitä huolimatta, että mainospetokset ja ei-toivotut mainosympäristöt ovat etenkin videomainonnan riesana.

Vaikuttajien merkitys videoiden katsomiseen on tuoreen selvityksen mukaan merkittävä: jo yli puolet katsotuista videoista on vaikuttajien luomassa sisällössä. YouTubessa vaikuttajien synnyttämä katseluosuus on jopa 80 %.


Lähde: WARC

 

Lue lisää:

Vaikuttajamarkkinoinnin riskejä: luotettavuus  (Lähde: WARC)

Mainospetokset digimarkkinoinnin riesana

 

 

Mainostajien rahaston palkinto Sasu Sorkiolle

 

Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon sai Smile Audiovisualin toimitusjohtaja ja videostrategi Sasu Sorkio. Tärkeimpänä perusteena on hänen kirjoittamansa, vuoden vaihteen jälkeen ilmestyvä tutkimustietoon pohjautuva teos audiovisuaalisten sisältöjen hyödyntämisestä organisaatioiden sisältömarkkinoinnissa.

Video on tänä päivänä osa kaikkea viestintää sekä ihmisten että yritystenkin välisissä suhteissa. Markkinoinnin sisällöt muuttuvat. Esimerkiksi videobloggaajien tuottamat sisällöt ovat nousemassa lineaarisen television rinnalle.

– Tänä vuonna palkinnon antamisessa korostuu, kuinka myös akateemisen maailman ulkopuolinen markkinoinnin tutkimus on tärkeää, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Sorkion tulevan kirjan tarkoituksena on koota uusin tutkimustieto aiheesta sekä näyttöä organisaatioiden menestyksekkäästä videoviestinnän hyödyntämisestä maailmalta. Sisällössä paneudutaan myös johtavien kotimaisten viestintä- ja markkinointijohtajien näkemyksiin. Myös pienet paikalliset toimijat Suomessa, julkisen sektorin organisaatiot sekä järjestöt voisivat kirjan avulla hyödyntää videoviestintää ja -markkinointia nykyistä enemmän.

– Online-videon asema organisaatioiden markkinoinnissa ja viestinnässä on hyvin erilainen kuin mitä se oli vaikkapa vain viisi vuotta sitten. Video on arkipäiväistynyt mediaksi, jolla on toisaalta helppoa kertoa organisaation ajankohtaisista asioista ja toisaalta pyrkiä markkinointiviestin läpi menoon kaikissa kohderyhmissä. On hyvin jännittävää seurata, mihin suuntaan videon hyödyntäminen menee ja missä sen kanssa ollaan viiden vuoden kuluttua, Sorkio pohtii.

Sasu Sorkio on koulutukseltaan insinööri ja taiteen maisteri. Hänellä on vuosien kokemus videoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä niiden käyttämisestä organisaatioiden markkinointiviestinnässä. Yhteistyötä hän on tehnyt julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien Liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Rahaston aiempia palkittavia ovat olleet mm. Pirjo Laaksonen, Jaakko Aspara, Heli Aaltonen, Terhi-Anna Wilska ja Nando Malmelin. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Sasu Sorkion kuva ladattavissa http://bit.ly/2djP1zq

 

Mainostajien Liiton kysely: Lähes kaikki jäsenyritykset hyödyntävät verkkovideoita markkinoinnissa, myös bloggaajayhteistyö edelleen yleistynyt

Mainostajien Liitto selvitti kesällä jäsenyrityksiltään verkkovideoiden ja blogien asemaa markkinoinnissa ja viestinnässä. Vastaajista jo 98 prosenttia käyttää verkkovideoita. Bloggaajien kanssa yhteistyötä tekee 60 prosenttia jäsenyrityksistä.

Verkkovideoiden käyttö markkinoinnissa näyttää itsestäänselvyydeltä tämän päivän yrityksille. Suosituimmat kanavat ovat YouTube sekä yrityksen omat sivut, joita lähes kaikki hyödyntävät. Facebook tulee kolmantena. Instagramin ja Vimeon osuudet jäävät vielä selvästi pienemmiksi. Vastaajista 60 prosenttia ilmoittaa, että panostukset verkkovideoihin kasvavat tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Videoiden osuus markkinoinnin tai viestinnän kokonaisbudjetista jää useimmilla vain 2-10 prosentin tietämille. Suurimmaksi haasteeksi koetaan erottuminen, kun alustana on joku muu kuin oma kanava. Videot toteutetaan useimmiten yhteistyönä esimerkiksi videotuotantoihin erikoistuneen toimiston tai mainos-/viestintätoimiston kanssa.

– Yleisesti mainostajat kaipaavat nopeaa ja kustannustehokasta videotuotantoa. Vain 10 prosenttia vastaajista tekee videoita kokonaan itse, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Yritysten ulkopuolisten bloggaajien hyödyntäminen markkinoinnissa on yleistynyt selvästi kahdessa vuodessa. Nyt bloggaajayhteistyötä tekee 60 prosenttia yrityksistä, kun vuonna 2012 vastaava luku oli 40 prosenttia. Yritysten omat blogit ovat myös jonkin verran lisääntyneet.

Yleisimmät yhteistyömuodot bloggaajien kanssa ovat edelleen tiedon ja tuotenäytteiden lähettäminen. Kutsut tilaisuuksiin ovat hieman vähentyneet, kun taas kumppanuusmarkkinointi (affiliate marketing) on kasvanut. Palveluntarjoajien käyttö on säilynyt hyvin samankaltaisena –yleisin kumppani on yhä viestintätoimisto, johon luottaa joka neljäs yritys. Edelleen noin puolet yrityksistä hoitaa bloggaajayhteistyön itse.

– Markkinointia blogeissa koskevan Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksen ja Mainostajien Liiton suosituksen tunnettuudessa olisi vielä parantamisen varaa, toteaa Hanski-Pitkäkoski.

Kysely tehtiin Mainostajien Liiton jäsenyrityksille touko–kesäkuussa 2014. Vastaajina oli 130 markkinointi- ja viestintäpäättäjää.