Procter & Gamble aikoo panostaa sukupuolten tasapuoliseen esittämiseen

Procter & Gamble on luonut uusia kumppanuuksia edistääkseen sukupuolten tasapuolista esittämistä mainonnassaan.

P&G:n tutkimuksen mukaan 29% naisista esitellään mainonnassa ja tv-ohjelmissa epätarkasti tai jopa negatiivisessa valossa. Lisäksi vain noin kolmannes markkinoinnin ja luovan alan johtajista on naisia.

Yritys toimii mm. järjestöjen kuten Association of National Advertisers ja YK:n Women Unstereotype Alliance kanssa vaikuttaakseen hankkeellaan koko toimialaan. P&G:n tavoitteena naisten osuudeksi mainonnan rooleissa on puolet vuonna 2023 , kun naisten osuus niissä on nyt 10%.

 

Lähde: thedrum.com

 

Lue myös Opas sukupuolten tasapuoliseen kohteluun mainonnassa

Mainostajien kattojärjestöltä opas sukupuolten tasapuoliseen kohteluun mainonnassa

World Federation of Advertisers (WFA) on julkaissut ohjeistuksen, jonka avulla brändien on helpompi varmistua, että niiden mainonnassa kohdellaan sukupuolia tasapuolisemmin.

A Guide to Progressive Gender Portrayals in Advertising; the Case for Unstereotyping Ads julkistettiin WFA:n Global Marketing Week -tapahtuman yhteydessä Tokiossa 16.5.2018. Oppaan tavoitteena on innostaa kokeneita markkinoijia haastamaan omaa markkinointiviestintäänsä. Se tarjoaa vakuuttavia todisteita liiketoiminnallisista tuloksista, joita maailman johtavat brändit ovat saavuttaneet ei-stereotyyppisillä mainoksilla – samoin kuin seurauksista, jos näin ei ole tehty. Lanseeraus on osa WFA:n toimintaa #Unstereotype Alliance -hankkeessa sen yhtenä perustajajäsenenä. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women käynnisti hankkeen viime vuonna yhteistyössä globaalien mainostajien kanssa. Mukana olivat muun muassa Unilever, Procter & Gamble, Mars, Diageo, Johnson & Johnson ja Mattel. WFA:n verkoston – 60 kansallista mainostajien liittoa ympäri maailmaa ja kymmeniä tuhansia näiden edustamia brändejä –  avulla UN Women toivoo vauhdittavansa mainonnan stereotypioista luopumista sekä suurissa että pienissä yrityksissä.

Oppaassa tuodaan esiin poliittisesti ja sosiaalisesti tasapuolisemman lähestymistavan edut liiketoiminnallista näkökulmaa unohtamatta. Siinä käsitellään sekä miehiin että naisiin liittyviä stereotypioita.

Markkinoijille opas tarjoaa myös käytännön vinkkejä siitä, miten saada aikaan muutoksia omassa yrityksessä. Siinä yksilöidään keskeisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan mahdollisimman laajasti koko organisaation sitoutuminen tasa-arvoon mainonnassa: esimerkkeinä monipuoliset tiimit sekä sisäisesti että ulkoisten kumppanien kanssa, pitkän aikavälin ajattelu sekä teeman jalkauttaminen koko yritykseen, ei pelkästään markkinointiin. Opas sisältää myös kokeneiden markkinoijien näkemyksiä ja toimenpiteitä Johnson & Johnsonilta, Unileveriltä ja Diageolta sekä muidenkin brändien caseja eri puolilta maailmaa.

Lisää tietoa aiheesta sekä muun muassa UN Womenin, WFA:n ja markkinoijien kommentteja WFA:n sivuilla.

A Guide to Progressive Gender Portrayals in Advertising; the Case for Unstereotyping oppaan voi ladata tästä.