MoU: tekijänoikeuksien rikkominen vaikeammaksi

Euroopan komissio on päässyt kaksivuotisten keskustelujen jälkeen sopuun alan toimijoiden kanssa, mukaan lukien Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA.

Lopputuloksena on syntynyt Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights (MoU), joka asettaa lukuisia rajoitteita mainonnan kohdentamiseen sivustoilla, jotka sisältävät tekijöiden oikeuksia loukkaavaa sisältöä. Euroopan unioni toivoo mainostajien allekirjoittavan uudet toimintaohjeet kesäkuun 25. päivänä.

MoU:n tärkeimmät kohdat:

  • Mainostajat sitoutuvat tekemään kohtuullisia toimia, joilla ne voivat minimoida mainostensa näkyvyyden tekijänoikeuksia loukkaavilla sivustoilla ja applikaatioissa. Seuraamisessa voidaan hyödyntää erilaisia mainossisältö- ja raportointityökaluja sekä bränditurvallisuuteen keskittyneiden toimijoiden palveluksia.
  • Mainontaan liittyvät välikädet sitoutuvat sallimaan mainostajien käyttää erilaisia työkaluja, joilla varmistetaan etteivät mainokset päädy tekijänoikeuksia loukkaaville sivustoille.
  • Kaikki osapuolet sitoutuvat hyväksymään tekijänoikeudet ja saattamaan nämä periaatteet julkisiksi

WFA on tyytyväinen saatuun lopputulokseen ja näkee sopimuksella positiivisia vaikutuksia bränditurvallisempaan digitaaliseen toimintaympäristöön. On mainostajien edun mukaista, etteivät näiden brändit näy heikkolaatuisen tai tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön yhteydessä. WFA panostaa voimakkaasti toimintaan, jolla edistetään kuluttajien luottamusta digitaaliseen ympäristöön. Tätä tavoitetta ajaakseen WFA julkaisi juuri  Global Media Charter -ohjeistuksen,

Myös Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki pitää sopimusta hyvänä. ”Suomalaiset mainostajat toimivat jo nyt hyvin vastuullisesti, ja harva haluaa edes näkyä sivustoilla, joilla on tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä”, kertoo Lemminki. ”Useimmilla mainostajilla on jo valmiina teknologiat ja kumppanit mainonnan seuraamiseen, joten siksikin nämä toimintaohjeet on helppo ottaa käytäntöön”, jatkaa Lemminki.

Mainostajia kannustetaan karttamaan tekijänoikeuksien rikkojia

Euroopan komission tavoitteena on vähentää tekijänoikeuksia rikkovien yritysten (torrent-palvelut, laittomat streamauspalvelut) mainostuloja poistamalla hyvämaineisten brändien (reputable brands) mainontaa näissä palveluissa.

Komission muistion nimi on Memorandum of Understanding on Online Advertising and Intellectual Property Rights (MoU).

Käytännössä mainostajat sitoutuisivat välttämään mainontaa ’kohtuullisin keinoin’, esimerkiksi näillä toimenpiteillä

  • sisällöntarkastustyökalujen käyttöönotto
  • mainonnan raportointijärjestelmien käyttö sisällön ja jakelun osalta
  • tekijänoikeuksien monitorointi
  • brändinsuojauksen palveluiden käyttö
  • tekijänoikeusohjeiden laatiminen yrityksissä ja niistä tiedottaminen

World Federation of Advertisers (WFA) harkitsee kannustavansa jäseniään allekirjoittamaan MoU:n ja kunnioittamaan sen henkeä. Jäsenyrityksemme voivat tarkastaa tekstiehdotuksen pyytämällä sen asta.anttila@mainostajat.fi

Kommentteja ehdotukseen voi lähettää vielä 8.6 mennessä ja sen allekirjoitus on suunniteltu tapahtuvaksi kesäkuun lopussa.