Viestintätoimistojen eettiset periaatteet 2024

Ohjelmallinen ostaminen

Marketing Finlandin Viestintätoimistojen eettiset periaatteet 2024

Marketing Finlandin jäsenviestintätoimistot ovat sitoutuneet viestintätoimistojen eettisiin periaatteisiin. Periaatteiden tarkoitus on varmistaa toimistojen toiminnan vastuullisuus, mikä luo pohjan niiden työn arvostukselle, vaikuttavuudelle ja taloudellisesti kestävälle liiketoiminnalle.

Viestintätoimistot ovat avoimesti asiakkaansa asialla ja niiden työ perustuu avoimelle, aktiiviselle ja kunnioittavalle vuorovaikutukselle. Olennaista on rakentaa luottamusta todennettuun tietoon perustuvan viestinnän ja kunnioittavan vuorovaikutuksen keinoin.

Eettisten periaatteiden toteutumista valvoo Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN), jonka eettisille ohjeille periaatteet perustuvat.

Lataa tästä:

MF Viestintätoimistojen eettiset periaatteet 2024