Riikka-Maria Lemminki on Mainostajien Liiton uusi toimitusjohtaja

Riikka-Maria Lemminki Mainostajien Liiton toimitusjohtajaksi Riikka-Maria Lemminki Mainostajien Liiton toimitusjohtajaksi

Mainostajien Liiton uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu KTM Riikka-Maria Lemminki. Hänellä on pitkä kokemus markkinoinnista, myynnistä ja kansainvälisestä kaupasta. Viimeksi hän on ollut johtavana konsulttina Alma Mediassa.

Riikka-Marialla, 42, on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus markkinoinnin, asiakkuudenhallinnan ja myynnin tehtävistä. Erityisesti liiketoiminnan digitalisointi ja digimarkkinointi ovat olleet hänen uraansa ohjaavia tekijöitä. Mainostajien Liittoon Riikka-Maria tulee Alma Mediasta, jossa hän toimi johtavana konsulttina vastaten myös Alma Talent CRM:n myynnistä. Aikaisemmin Riikka-Maria oli JM Tieto Oy:n osakkaana ja markkinointipalveluiden vetäjänä. Sitä ennen hän vastasi ALLU Group -konsernin kaikkien yhtiöiden markkinoinnista. Mainostajien Liiton toimitusjohtajana hän aloittaa 28.8.2017.

– Odotan innolla uutta tehtävääni Mainostajien Liitossa. Haluan viedä liiton entistä lähemmäksi myös pienempiä yrityksiä ja laajentaa jäsenkunnan kirjoa. Tulemme hyödyntämään digitaalisia kanavia ja toimintamalleja entistä tehokkaammin Mainostajien Liiton kehityksessä. Haluamme olla tukemassa yritysten menestystä ja nostaa markkinoinnin roolia, sanoo Riikka-Maria Lemminki.

– Riikka-Marian vahva digitaalinen osaaminen vakuutti valinnasta päättäneen liiton hallituksen. Hänen johdollaan Mainostajien Liiton palveluja suunnataan entistä enemmän myös pienemmille kasvuyrityksille, joille tarjotaan apua kaupallistamiseen. Haluan kiittää myös liiton aiempaa toimitusjohtajaa Ritva Hanski-Pitkäkoskea, joka luotsasi liittoa 16 vuoden ajan, Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtaja, Smartumin toimitusjohtaja Tommi Rytkönen toteaa.

Mainostajien Liitto on vuonna 1951 perustettu markkinoijien edunvalvoja, jolla on noin 400 jäsenyritystä. Se on osa globaalia markkinoijien verkostoa kattojärjestönsä World Federation of Advertisersin (WFA) kautta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki, p. 040 578 1974, riikka-maria.lemminki(at)mainostajat.fi
Hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen, p. 0400 849 819, tommi.rytkonen(at)smartum.fi

Riikka-Marian kuva ladattavissa http://bit.ly/R-ML

Mainostajien Liitto edustaa markkinoijia ja brändinrakentajia. Noin 400 jäsenyrityksemme panostukset ovat 80 prosenttia markkinointiviestinnän panostuksista Suomessa. Monipuoliset neuvontapalvelumme, julkaisut ja tapahtumat auttavat jäseniämme menestymään. Olemme myös eturivissä kehittämässä hyvää kauppatapaa, vastuullista markkinointia sekä markkinoinnin tehokkuutta Suomessa.

Innostavat markkinoinnin kehityshankkeet

Markkinointiosaamisen ja -investointien merkitys suomalaisen hyvinvoinnin rakentajina ymmärretään yhä paremmin sekä elinkeinoelämän päättäjien että yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden keskuudessa.

Tästä yhtenä merkittävänä osoituksena on Valtiontalouden tarkastusviraston tuore ehdotus markkinoinnin kehittämiskeskuksen, Makesin, perustamisesta. Markkinointiosaamista tarvitaan yritysten kasvun, kuluttajakysynnän ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Makes voisi edistää markkinoinnin hankkeita esimerkiksi rahoittamalla markkinoinnin koulutusta, toimialakohtaisia markkinoinnin hankkeita ja start-up-vaiheen yritysten markkinointia.

Markkinointialan liitot ovat tehneet viime vuosina tiivistä yhteistyötä Siksi markkinointia -hankkeessa edistääkseen markkinoinnin investointeja ja hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä. Järjestöt suhtautuvat viraston Makes-aloitteeseen erittäin myönteisesti.

Lukuisten alan kansainvälisten järjestöjen ja yritysten yhteinen hanke, Coalition for Better Ads, loi puolestaan standardit paremmalle verkkomainonnalle. Hankkeen tavoitteena on parantaa digitaalisen mainonnan käyttäjäkokemusta, jotta mainonnan estoohjelmien käyttö ei lisääntyisi. Kuluttajia eniten ärsyttävät mainostyypit ja ohjeet paremmalle verkkomainonnalle ovat osoitteessa betterads.org.

Innostavia markkinointioppeja on tarjolla myös Mainontapäivässä 19.9. Tervetuloa ’matkalle markkinoinnin ympäri päivässä’ ja verkostoitumaan alan muiden päättäjien kanssa!

mainontapaiva.com


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tommi Rytkönen

Tommi Rytkänen Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtaja Tpmmi Rytkönen jatkaa Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtajana

Mainostajien Liiton hallitus tormakoituu ja jatkaa pienemmällä kokoonpanolla. Mukana on nyt 12 jäsentä aiemman 15 sijaan. Puheenjohtajana jatkaa Nooa Säästöpankin (5/2017 alkaen Smartum Oy:n) toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. Varapuheenjohtajat ovat Esa Rautalinko, Kekkilä Group ja Ulla Savén, Orkla Care. Uutena hallitukseen liittyy Riikka Laine-Tolonen Nordeasta.

– Mainostajien Liitossa on käynnistetty merkittävä hanke toiminnan tuomiseksi 2020-luvulle. Tavoitteena on vastata paremmin jäsenistön tarpeisiin ja luoda järjestöstä vuorovaikutusalusta kasvuhakuisille jäsenilleen, sanoo Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen.

– Myös edunvalvonta on muuttunut vuosien saatossa. Säännöstöjen ja kauppatavan kehittämisen rinnalle on tullut tavoitteellisia projekteja. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita Siksi markkinointia -hanke ja Coalition for BetterAds -projekti, jolla pyritään parantamaan kuluttajakokemusta verkossa, kertoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajien Liiton hallitus 2017

Tommi Rytkönen, toimitusjohtaja, Nooa Säästöpankki Oy (5/2017 alk. Smartum Oy), puheenjohtaja
Esa Rautalinko, hallituksen jäsen, Kekkilä Group, varapuheenjohtaja
Ulla Savén, toimitusjohtaja, Orkla Care Oy, varapuheenjohtaja
Pekka Horo, toimitusjohtaja, Microsoft Oy
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj
Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja, Berner Oy
Riikka Laine-Tolonen, liiketoimintajohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj
Elisa Markula, toimitusjohtaja, Oy Gustav Paulig Ab
Virpi Paasonen, toimitusjohtaja, Carlson Wagonlit Travel Finland Oy
Jorma Rauhala, toimitusjohtaja, Ruokakesko Oy
Elli Siltala, johtaja, Valio Oy
Veli-Pekka Ääri, johtaja, SOK

Liiton toimitusjohtaja on oik.kand., ekonomi Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Tommi Rytkösen kuva ladattavissa tästä

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen, p 0400 849 819
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski p. 040 508 0607

Suomi tarvitsee meitä markkinoinnin ammattilaisia

 

Ruotsin kansantalous jyrää vauhdilla eteenpäin samaan aikaan kun Suomessa kituutellaan heikon kasvun varassa. Vuodelle 2017 Mainostajien Liiton Mainosbarometrin saldoluku on +4. Usko markkinointi-investointien kasvuun oli laskenut huomattavasti syksystä. Vaikka saldoluku ei ennusta prosentuaalista kasvua, voidaan arvioida kasvun olevan hyvin maltillista. Tämä on harmillista, kun samaan aikaan Ruotsissa povataan yli neljän prosentin kasvua mediainvestointeihin ensi vuodelle ja talous kukoistaa.

Kattojärjestömme WFA:n (World Federation of Advertisers) johdolla tehtiin Deloitten kanssa tutkimus mainonnan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Oli melkoisen työn takana saada pienen Suomen luvut raporttiin mukaan. Suomen lisäksi raportissa selvitettiin tilannetta Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja Unkarissa sekä EU-28-maissa. Erot maiden välillä eivät ole suuria, mutta kuitenkin suuntaa-antavia.

Keskimäärin EU-28-maissa mainontaan käytetty euro kasvattaa maan bruttokansantuotetta liki 7 eurolla ja Suomessa 6,4 eurolla. Näissä muissa maissa mainonta työllisti 2,5 % työvoimasta, Suomessa 2 %, eli noin 50 000 henkeä. Media- ja mainontasektorin palkoissa Suomen luvut olivat korkeammat. EU-28-maissa vuosiansiot ovat toimialalla keskimäärin 34 000 euroa ja Suomessa 39 000 euroa. Vaikka edellä mainitut luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, voidaan niistä päätellä, että mainontaan käytetty euro ei tuota meillä yhtä paljon kasvua kuin muualla. Lisäksi mainontasektori työllistää vähemmän ja kalliimmalla. Toki eri EU-maiden keskimääräisissä bruttopalkoissa on huomattavia eroja.

Value of Advertising -tutkimuksen perusteella vain vahvistuu käsitys, ettei Suomessa hyödynnetä markkinointia tarpeeksi eikä täysin ymmärretä markkinoinnin kansantalouden kasvua tukevaa merkitystä. Mutta uskon vahvasti, että näin tulee vielä tapahtumaan. Mainostajien Liitto on vahvasti mukana Siksi markkinointia -hankkeessa, jonka keulakuvana on ansioituneesti toiminut Anne
Korkiakoski. Hän on luennoinut yli 70 tilaisuudessa tavoittaen yli 7 000 ihmistä. Syksyllä hanke järjesti printtikampanjan, jossa lukuisat yhteistyötahot lupasivat puhelimitse apua budjettiaan tekevillä mainostajille. Hankkeen tuloksia on myös Aalto-yliopistoon järjestetty perusmainonnan kurssi, jollaista ei ollut tarjonnassa. Kurssi tuli välittömästi täyteen. Markkinointi-instituutti on
rakentanut uudet digiosaamiseen keskittyvät markkinoinnin koulutusohjelmat.

Uusia markkinoinnin merkitystä vahvistavia tekoja on tulossa lisää. Mainostajien Liiton seuraava hanke on markkinointijohtajille osoitettu CMO-tutkimus, joka tehdään samaan aikaan myös Ruotsissa ja Norjassa. Muutkin tahot ovat innokkaasti erilaisin projektein nostamassa esiin markkinoinnin merkitystä Suomen menestyksen vauhdittajana.

Jokaista meistä markkinoinnin ammattilaista tarvitaan nostamaan markkinoinnin merkitystä Suomessa ja jokainen meistä voi tehdä jotain. Olethan sinäkin mukana näissä talkoissa?


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Mediaostaminen muuttuu, ovatko sopimuksenne ajan tasalla?

 

Mediamarkkina ja medioiden ostotavat ovat muuttuneet viime vuosina huimaa vauhtia. Ohjelmallisesta ostamisesta on tullut arkipäivää. Samalla mediatoimistojen tulonmuodostus on muuttunut. Alati kasvava osuus tuloksesta tulee muusta kuin perinteisestä mediaostamisesta ja -suunnittelusta. Mediatoimistojen hinnoittelumallit ovat myös monipuolistuneet. Yhä useammin mediatoimisto saa palkkiota saavutettujen tulosten perusteella.

Median ostajan näkökulmasta alan murros aiheuttaa päänvaivaa. Mainostajien Liiton taannoisen kyselyn mukaan suuri osa mainostajista näkee ongelmia esimerkiksi ohjelmallisen ostamisen läpinäkyvyydessä. Markkinoijia kiinnostaa myös se, miten mediatoimistojen ansaintamallit ovat muuttuneet. Lähetimme näitä teemoja käsittelevän kyselyn parillekymmenelle suomalaiselle mediatoimistolle. Näistä seitsemän vastasi kysymyksiimme.

Vastauksista nousee esille muutama tärkeä havainto. Ensinnäkin vastaukset vahvistavat käsitystä alan murroksesta. Siinä missä yhden toimiston katteesta yli puolet tulee perinteisestä mediaostamisesta ja -suunnittelusta, voi tällaisen liiketoiminnan osuus toisella olla vain muutamia prosentteja tai nolla.

Toiseksi, toimistot kertovat tulouttavansa mediatoimistoalennuksen ja muut alennukset täysimääräisinä mainostajille. Televisioiden mediatoimistoille maksama linjaliikennealennus lienee ainoa poikkeus. Tämä tulouttaminen on hyvä asia, ja hyödyttää viime kädessä kaikkia osapuolia.

Kolmanneksi, mediaostamisen läpinäkyvyys vaikuttaa olevan Suomessa melko hyvällä tolalla, ja mediatoimistojen johtajat kannattavat avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Ongelmana näyttäisi kuitenkin olevan ohjelmallinen ostaminen, joka asettaa uusia vaatimuksia kaikille mediaostamisen osapuolille osaamisen ja ymmärryksen suhteen. Mediatoimistojen johtajat peräänkuuluttavatkin koulutusta, yhteistyötä ja foorumeita avoimelle keskustelulle.

Olen tässä samaa mieltä, ja rohkaisisinkin mainostajia käymään avointa keskustelua aiheesta toimistojen kanssa. Ja juristina kehottaisin kaikkia osapuolia myös varmistamaan, että sopimukset ovat ajan tasalla näiden uusien asioiden suhteen. Pidetään yhdessä huolta siitä, että läpinäkyvyys ja avoimuus ulottuvat myös sopimuksiin asti.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Ad blocking yleistyy – kuluttajat takaisin markkinoinnin keskiöön

 

Mainonnan esto-ohjelmien käyttö on viime vuosina kasvanut erittäin nopeasti. Adoben ja Pagefairin vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan Euroopassa verkon käyttäjistä 35 prosenttia käytti estoohjelmia ainakin kerran kuussa. Suomessa luku oli n. 20 %, Ruotsissa 40 % ja USA:ssa peräti 48 %.

Mainosten esto-ohjelmia vastaan on taisteltu monin eri keinoin. On kehitetty teknologioita, joilla on voitu ohittaa estoohjelmien vaikutukset. On yritetty valistaa kuluttajia esto-ohjelmien kielteisestä vaikutuksesta verkkosivujen sisältöön ja jopa estetty esto-ohjelmien käyttäjien pääsy joillekin sivustoille. Myös Facebook muutti äskettäin mainoksiaan sellaisiksi, etteivät esto-
ohjelmat pääsisi niihin käsiksi. On myös käynnistetty oikeudenkäyntejä.

Kaikki nämä toimenpiteet osoittavat, kuinka markkinointialalla on kasvava huoli siitä, miten liiketoimintamallit muuttuvat. Kehittymättömät verkon käyttöä rajoittavat ohjelmistot eivät ainakaan paranna mielikuvaa markkinoinnista, vaan pahimmillaan estävät sekä hyvän että huonon markkinoinnin samaan aikaan.

Nyt on viimein aika palauttaa asiakkaat markkinoinnin keskiöön. Tutkimukset ovat osoittaneet monia syitä sille, miksi kuluttajat haluavat välttää mainoksia. Syynä voi olla mainosten heikko laatu, epäolennaisuus, häiritsevä koko tai sijoittelu, käyttökokemuksen heikentyminen tai liika toisto. Kaikki viittaa siihen, että olemme kadottamassa sen, mikä on kuluttajien kannalta
oleellista. Verkon teknologiset mahdollisuudet ovat ohittaneet panostukset hyvään kuluttajakokemukseen. Tämä on tapahtunut samaan aikaan, kun kuluttajien vaikutusmahdollisuudet sisältöjen käyttöön ovat lisääntyneet.

Koko markkinointialan tulee pyrkiä ratkaisuihin, joissa viestinnän tekniset ratkaisut eivät ole tärkeimpiä, vaan se lisäarvo, joka niistä tulee kuluttajalle. Meidän tulisi myös keskittyä läpinäkyvyyteen, poistaa kuluttajilta monimutkaisuudet ja ylimääräiset kulut.

Mainostajilla on päävastuu brändeistään. Mainostajien edustajana meidän täytyy haastaa koko toimiala toimimaan siten, että
– selvitämme tehokkaasti markkinoinnin vaikutusta kuluttajakokemukseen
– löydämme häiritsevimmät digitaalisen markkinoinnin käytännöt ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan vähentämään niiden käyttöä
– kehitämme kuluttajille keinoja, joilla he voivat tarkemmin ilmaista mieltymyksiään ja valita millaisissa markkinointiympäristöissä he haluavat viettää aikaansa

Verkkomarkkinoinnilla on tulevaisuudessakin tärkeä tehtävä jakaa kuluttajan kannalta relevanttia ja osallistavaa sisältöä. Entistä laadukkaampi sisältö ja innovatiiviset uudet teknologiat tukevat tätä kehitystä. Mutta vain kuluttajia kuuntelemalla voimme vähentää mainonnan esto-ohjelmien yleistymistä.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tommi Rytkönen

Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. Varapuheenjohtajat ovat Esa Rautalinko, Kekkilä Group ja Ulla Savén, Orkla Care. Uusina jäseninä aloittavat Rovion Kati Levoranta ja Valion Elli Siltala.

– Meidän mainostajien pitäisi muistaa olevamme kasvun asialla ja suuntautua eteenpäin, tulevaisuuteen. Fiksuimmat oivaltavat, että kun monet kilpailijat ovat vetäneet mainontaansa alas, vähäisempi kohina markkinoilla tarjoaa loistavia mahdollisuuksia. Hyvin suunnitelluilla panoksilla voi saada aiempaa enemmän huomiota. Näinä aikoina jaetaan markkinaosuuksia, sanoo Mainostajien Liiton hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen.

– Mainostajien Liitto on aktiivisena yhteistyökumppanina äskettäin käynnistyneessä Siksi markkinointia -hankkeessa, joka pyrkii lisäämään markkinoinnin arvostusta Suomessa. Markkinointi lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää ja kauppaa. Tämä luo edelleen työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja varallisuutta koko yhteiskuntaan. Kasvatetaan yläriviä loputtoman kulukarsinnan sijaan, kehottaa Rytkönen.

Mainostajien Liiton hallitus 2016

Tommi Rytkönen, toimitusjohtaja, Nooa Säästöpankki Oy, puheenjohtaja
Esa Rautalinko, hallituksen jäsen, Kekkilä Group, varapuheenjohtaja
Ulla Savén, toimitusjohtaja, Orkla Care Oy, varapuheenjohtaja
Pekka Horo, toimitusjohtaja, Microsoft Oy
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj
Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja, Berner Oy
Kati Levoranta, toimitusjohtaja, Rovio Entertainment Oy
Topi Manner, toimitusjohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj
Elisa Markula, toimitusjohtaja, Oy Gustav Paulig Ab
Virpi Paasonen, toimitusjohtaja, Carlson Wagonlit Travel Finland Oy
Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, Oy Hartwall Ab
Jorma Rauhala, toimitusjohtaja, Ruokakesko Oy
Elli Siltala, johtaja, Valio Oy
Leena Syrjälä, toimitusjohtaja, Nanso Group Oy
Veli-Pekka Ääri, johtaja, SOK

Liiton toimitusjohtaja on oik.kand., ekonomi Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Tommi Rytkönen, p 0400 849 819
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski p. (09) 6860 8417, 040 5080607

 

 

Ritva Hanski-Pitkäkoski maailman mainostajien liiton hallitukseen

Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski on valittu uudelleen kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) hallitukseen. Nimitys julkistettiin 16. maaliskuuta WFA:n vuosikokouksessa, joka pidettiin osana Global Marketer Weekiä Kuala Lumpurissa Malesiassa.

World Federation of Advertisers on globaali mainostavien yritysten edunvalvoja, joka on perustettu vuonna 1953. Jäseninä on tällä hetkellä 60 kansallista mainostajien liittoa kuudessa maanosassa ja yli 80 maailman suurimpiin kuuluvaa mainostajayritystä. Näiden kautta WFA edustaa noin 90 prosenttia maailmanlaajuisesta markkinointiviestinnästä eli noin 700 miljardia Yhdysvaltain dollaria. WFA pyrkii edistämään vastuullisen markkinoinnin toimintaedellytyksiä mm. tekemällä yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kuten Euroopan unionin, Maailman terveysjärjestön ja Kansainvälisen kauppakamarin kanssa.

– WFA tuntee huolta kuluttajien luottamuksesta brändeihin digitalisoituvassa maailmassa. Tämä on tarpeen erityisesti, koska yksityisyyden suojan merkitys kasvaa datan käytön yleistyessä markkinoinnissa, sanoo Ritva Hanski-Pitkäkoski.

WFA:n hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa ohjaamaan järjestön strategiaa ja määrittämään toiminnan painopisteet. Hanski-Pitkäkoski on ollut kattojärjestön hallituksen jäsenenä myös vuosina 2002-2011.

www.wfanet.org

Siksi markkinointia!

 

Markkinointi lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, mikä kasvattaa kulutusta ja lisää siten talouskasvua. Tämä luo työpaikkoja ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Mutta riittäkö tämä perusteluksi sille, miksi markkinointia tehdään?

Kattojärjestömme World Federation of Advertisersin (WFA) piirissä huomattiin yli 10 vuotta sitten, ettei ollut käytettävissä tyhjentävää selvitystä siitä, miksi yritykset markkinoivat. Miten pystymme perustelemaan markkinoinnin tarpeellisuuden, jollemme itsekään osaa perustella sitä? Asia päätettiin ottaa työn alle.

Tämä ”Value of Marketing” -projekti tuotti erinomaista materiaalia, jonka avulla pystyttiin kertomaan sidosryhmille paremmin markkinoinnin merkityksestä. WFA antoi jokaiselle 55 jäsenmaalleen luvan käyttää materiaalia omiin tarkoituksiinsa. Suomessa Mainostajien Liitto päätti antaa sen Mainonnan Neuvottelukunnan käyttöön. Näin syntyi Markkinoinnin tehtävä ja merkitys -kalvosarja, joka on vielä tänä päivänäkin kaikkien vapaasti käytettävissä. Se löytyy Mainostajien Liiton ja Mainonnan Neuvottelukunnan sivuilta.

Keskustelut markkinoinnin merkityksestä ovat jatkuneet eri puolilla. Ranskassa veljesjärjestömme UDA teki Pariisin yliopiston kanssa jo vuonna 2006  tutkimuksen markkinoinnista ja kansantalouden kasvusta. McKinsey & Company julkaisi raportin “Advertising as an Economic Growth Engine” vuonna 2012. USA:n veljesjärjestömme ANA teki markkinointi-investointien merkityksestä talouden kasvulle raportin vuonna 2013. Samana vuonna julkaistiin Deloitten tuella Iso-Britanniassa ”Advertising Pays”.

Mainonnan Neuvottelukunnassa jatkettiin myös keskusteluja siitä, että Suomeenkin tulisi saada enemmän faktapitoista tietoa markkinoinnin konkreettisista vaikutuksista myyntiin ja talouskasvuun. Viimein monien alan asiantuntijoiden avustuksella hallitusammattilainen Anne Korkiakoski käynnisti Vaasan yliopistossa hankkeen, jonka tuloksia voimme nyt käyttää. Artikkeli hankkeesta on tuoreen MAINOSTAJAn sivulla 18.

Tämä hanke on monella tavalla merkittävä. Se on markkinointialan toimijoiden yhteinen projekti, jonka toivotaan poikivan uusia samansuuntaisia ja syventäviä tutkimushankkeita. Jos markkinoinnin ammattilaiset eivät osaa perustella konkreettisesti miten markkinointi on myynnin ja kansantalouden veturi, yksi menestystämme tukevista keinoista jää käyttämättä.  Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarvitsemme käyttöön kaikki keinot, jotta saamme kansantaloutemme kuntoon.

Kannustan tutustumaan asiaa koskeviin aineistoihin osoitteessa www.mainostajat.fi ja jakamaan tietoa eteenpäin. Tarvitsemme jokaisen markkinoinnin ammattilaisen viestinviejäksi, jotta saamme nostettua markkinoinnin arvostusta yrityksissä ja kaikissa sidosryhmissämme.

Kyllä me osaamme paremmin, kun vain ryhdymme toimeen.

 


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 20.11.2015

Pidä tekijänoikeudet hallinnassasi, kun ulkoistat tuotannon

 

Oletko ulkoistanut mainoselokuvan tuotantoyhtiöiden kilpailutuksen? Tekeekö mainostoimisto puolestasi tuotantosopimuksen? Jollet ole prosessissa mukana, voit menettää projektin hallinnan. Tiedät kuitenkin itse parhaiten, mikä on etujesi mukaista.

Tekijänoikeuksista sopiminen on yksi liikkuvan kuvan tuotannon peruskivistä. Yksinkertaisinta mainostajan kannalta olisi sopia, että kaikki mahdolliset tekijänoikeudet kuuluvat mainostajalle, ja sitten niistä luovutetaan tarvittava osa tuottajalle. Näin ei kuitenkaan automaattisesti ole, jos noudatetaan Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry:n laatimia toimitusehtoja.

Tuottajat lähtevät näissä ehdoissa siitä, että kaikki mainoselokuvan tuotannon yhteydessä syntyvä kuva- ja äänimateriaali on tuottajan omaisuutta¹. Ehdoissa tuottaja luovuttaa näistä oikeuksistaan mainostajalle ainoastaan oikeuden käyttää filmiä alkuperäisessä muodossa. Jokainen erillinen osa, still-kuva ja pieni tekstin muuntelu tai vastaava edellyttää tuottajan lupaa ja erillisen korvauksen maksamista. Tämä voi tulla todella kalliiksi mainostajille.

Kun toimitusehdoissa on todettu kaikkien kuva- ja äänimateriaalien kuuluvan tuottajalle, on myös oltava tarkka, että mainostajalle sovitaan luovutettavaksi riittävän laajat käyttöoikeudet. Ainakin vähäinen muunteluoikeus tulisi pidättää mainostajalla.

Toimitusehtojen lausekkeista voidaan keskinäisin sopimuksin sopia toisin. Suosittelen luonnollisesti, että ehdoista poikkeaminen tehtäisiin kirjallisesti, vähintään sähköpostin välityksellä. Muutoin on vaikea todistaa toimitusehdoista poiketun. Erityisesti tekijänoikeutta koskevista asioista olisi syytä sopia mainostajan tarpeiden mukaisesti kerralla.

Toimialalla on käyty keskusteluja siitä, osaavatko toimistot tai mainostajat kilpailuttaa tuotantoyhtiöitä tehokkaalla ja reilulla tavalla. Teimme alan toimijoiden kanssa lyhyet ohjeet, jotka löytyvät verkkosivuiltamme. Näissä lähdetään siitä, että vaikka kilpailutuksen tekemisen voi siirtää muille, mainostajan on hyvä seurata kilpailutusta tarkkaan. Kaikki tarjoukset olisi syytä ensisijaisesti lähettää mainostajalle.

Seuraava hankkeemme, jolla parannamme alan toimintatapoja, on mallipohjan laatiminen kustannusarvioille. Mainoselokuvaja videotuotannossa on luovan työn lisäksi paljon sellaisia kustannuksia, joihin voi vaikuttaa ilman, että luovuudesta tingitään.

Tavoite on, että tuotantokustannukset ja tekijänoikeudet joustaisivat siten, että voisimme edelleen tarjota Suomessa toimiville tuotantoyhtiöille töitä. Kilpailukykyiset ja ammattitaitoiset kotimaiset markkinointipalvelut ovat yksi kilpailukeinomme kansainvälistyvillä markkinoilla.

 

¹ Huomioi, että tuottaja ei välttämättä omista kaikkia oikeuksia esimerkiksi musiikkiin tai näyttelijöiden suorituksiin.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 20.11.2015