GARM Nordic

Global Alliance for Responsible Media – GARM Nordic

Mikä on GARM?

GARM on World Federation of Advertisersin, maailmanlaajuisen mainostajien järjestön perustama aloite, jonka tavoitteena on vastata digitaalisen median alustojen haitallisen sisällön haasteeseen ja sen kaupallistamiseen mainonnan kautta.

GARMin tehtävä on toimia foorumina, joka luo ratkaisuja parantamaan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta sekä kuluttajien että mainostajien kannalta. GARMin tavoitteena on saada koko ala toimimaan yhdessä haitallisen sisällön poistamiseksi sosiaalisessa mediassa ja tämä foorumi on paikka, jossa alan toimijat kootaan yhteen työskentelemään aiheen edistämiseksi.

Mikä sitten on GARM Nordic?

GARM Nordic on yhteishanke, joka pyrkii mukauttamaan GARM-hankkeen globaaleja puitteita Pohjoismaissa, jotta pohjoismaiset mainostajat voivat hallita mainontaansa tässä kehyksessä kehitettyjen ohjeiden mukaisesti. Mukauttamisella tarkoitetaan kielellistä mukauttamista siten, että puitteet soveltuvat näille markkinoille.

Ruotsin sisarjärjestömme Sveriges Annonsörer lanseerasi ensimmäisenä käännetyn ja kielellisesti mukautetun viitekehyksen Ruotsin olosuhteisiin. Marketing Finland on seuraavana ja julkaisee tällä sivustolla suomenkielisen ja Suomen markkinaan mukautetun version hankkeen kehyksestä. Julkaisemme myös ruotsinkielisen, Suomen markkinalle mukautetun version alkuvuodesta 2023.  Muut Pohjoismaat ovat toteuttamassa hankkeen omille alueilleen lähiaikoina.

Miksi GARM-hanke on perustettu?

GARMin taustalla on digitaalisten alustojen haitallisen sisällön jatkuvasti kasvava ongelma, joka luo suurta epävarmuutta etenkin mainostilaa ostavien ja siten sisältöä rahoittavien mainostajien keskuudessa. Haitallinen sisältö tarkoittaa esimerkiksi väkivaltaa, aseita, kiusaamista, häirintää, väärää tietoa ja alastomuutta. Tämän kehityksen estämiseksi WFA käynnisti GARM-aloitteen (Global Alliance for Responsible Media) Cannes-tapahtumassa vuonna 2019.

Historialliseen yhteistyöhön on koottu maailmanlaajuiset mainostajat ja alustat, kuten Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitch ja Twitter. Yhteistyön kautta syntyy yhteinen universaali kehys, yhteisen standardin mukaisesti luotu GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework, joka on suunniteltu hallitsemaan ja suodattamaan missä tuotemerkit näkyvät vastaavilla alustoilla. Tämä parantaa bränditurvallisuteen kuuluvaa mainosostojen läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta.

 

Lataa tästä GARM: Tuotemerkin turvallisuus – määritelmät ja kehys (12/2022)

 

 

 

 

Lataa tästä GARM: Mainosten sijoittelun standardi ja kehys (12/2022)

 

 

 

Miten GARM Nordic tästä jatkuu?

GARM Nordic pyrkii vuonna 2023 käynnistämään koulutuksen siitä, miten GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework -kehystä käytetään mainostilan ostamiseen turvallisesti.

Järjestämme myös etäkokouksia GARM Nordic -hankkeen jäsenille keskustellaksemme haitalliseen sisältöön liittyvistä yleisistä asioista. GARM Nordic -jäsenille kehitetään myös standardi tapausten jatkuvaan raportointiin, joka tulee olemaan tärkeä työkalu viitekehyksen kehitystyössä ajan mittaan.

GARM Nordicia pyörittää Ruotsin Sveriges Annonsörer yhteistyössä Marketing Finlandin kanssa ja se koostuu mainostajista, mediatoimistoista, alan muista sidosjärjestöistä sekä kolmannen osapuolen toimittajista Pohjoismaista sekä pohjoismaisista edustajista suurimmilta digitaalisilta alustoilta.

Lisätietoja GARM Nordicista saat ottamalla yhteyttä: Riikka-Maria Lemminki, riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi tai info@marketingfinland.fi

GARM Nordic osallistujat

GARM Nordic Comittee

Suomi: Berner, Coca-Cola Finland, DNA, Saarioinen ja S-ryhmä

Ruotsi: Ikea, Mondelez, Mastercard, Nordea, Renault, Stadium, Volkswagen, Volvo

GARM Nordic Working Group

Suomi: Dagmar,  IAB Finland ja Marketing Finland

Ruotsi/Emea/Global: WFA, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige ​, Google​, Meta​, TikTok​, Spotify​, Snap​, Zefr​, Channel Factory​, Integral Ad Science​, Group M​, Publicis Groupe​, Magna​, Dentsu​, OMG​, Adform

 

Globaalin GARM-hankkeen dokumentit englanniksi

Lataa tästä GARM Adjacency Standards Framework (June 2022)

Lataa tästä GARM Brand Safety Floor Suitability Framework (June 2022)

Ja tältä WFAn sivulta voit lukea lisää globaalin hankkeen edistymisestä.

Keskustelu vaikuttajamarkkinoinnin säännöistä on avattu

Ennen lomia kirjoitin M&M Mainostajien blogiin postauksen, jonka aiheena oli Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) antamat lausunnot, joita mm. Pupulandia-blogia pitävä Jenni Rotonen oli arvostellut. Oman blogini tarkoitus ei ollut arvostella MEN:n toimintaa vaan herätellä keskustelua nostamalla esiin kysymyksiä, joiden vastaukset etenkin vaikuttajamarkkinoinnissa ovat epäselviä. Markkinoinnin maailma on muuttunut viimeisten vuosien aikana niin paljon, etteivät lainsäädäntö tai ohjeistukset ole pysyneet mukana. MEN:n päätösten pohjalla ovat ICC:n 80 vuotta sitten laaditut säännöt, joita on viimeksi päivitetty viisi vuotta sitten, joten on selvää, että myös MEN:n jäsenet ovat hankalan tehtävän edessä tarkastellessaan vaikuttajamarkkinoinnin tapauksia.

Omasta mielestäni yli 90 prosenttia vaikuttajamarkkinoinnista annetuista lausunnoista on täysin perusteltuja. Niissä maalaisjärkikin sanoo, että vaikuttaja ja mainostaja ovat ylittäneet rajan ajattelemattomuuttaan tai shokeeratakseen. Jälkimmäiseen en kannusta ketään, koska se nakertaa mainonnan uskottavuutta ja kaikki kärsivät siitä. Sitten on se 10 prosenttia, joiden ratkaisuista en ole äkkiseltään ollut samaa mieltä, mutta näistäkin suurin osa on sellaisia, että käydyn keskustelun jälkeen olen päätökset allekirjoittanut. Ne liittyvät kaikki kaupallisen yhteistyön merkitsemistapoihin, joissa medialukutaito on keskeisessä osassa.

Sain blogini jälkeen palautetta siitä, että arvostelin itsesäätelyelintä, jota Mainostajien Liitto on ollut perustamassa ja jota se rahoittaa. Kritisoijat pelkäsivät, että MEN:n toiminnalta viedään uskottavuus. Painotan edelleen, että blogini ei ollut kritiikkiä vaan keskustelun aloitus, jonka uskon lopulta lujittavan uskoa itsesäätelyelimen toimintaan. Vaikuttajamarkkinointi on uusi toimiala, jossa toimii kirjava joukko ihmisiä, joista suurimmalla osalla ei ole minkäänlaista osaamista markkinoinnin lainsäädännöstä ja käytänteistä tai vaikuttajamarkkinoinnin etiikasta ja koodistosta. Vaikuttajamarkkinoinnissa mainonnan raja helposti hämärtyy ja mainonnan tekijänä saattaa olla kahdeksanvuotias vloggaaja. Vaikuttajamarkkinoinnista löytyy erilaisia eettisiä ohjeistuksia ja koodistoja, mutta ne eivät ole yhteneviä ja ovat osittain jopa ristiriidassa MEN:n tulkintojen kanssa. Tässä kohtaa me markkinoinnin liitot ja vaikuttajayhteisöt saamme katsoa peiliin ja miettiä, miten aktiivisesti olemme edistäneet eri säännösten käyttöönottoa ja olemmeko tosissamme koittaneet luoda yhteistä säännöstöä, johon kaikki voivat sitoutua ja olemmeko edes pyytäneet niihin sparrausta.

Viime viikolla osallistuin Keskuskauppakamarin vaikuttajamarkkinoinnin lakiseminaariin, joka oli loistava avaus ja esimerkki sellaisesta keskustelusta, jota blogissani peräänkuulutin. Paikalla oli sekä alan liittojen edustajia, vaikuttajaryhmien edustajia, MEN:n jäseniä sekä lakitoimistojen väkeä. Keskustelu oli vireää ja varmasti meistä osallistujista jokainen sai uutta informaatiota sekä uusia näkökulmia myös MEN:n päätöksistä. Kiitos siis neuvostolle tilaisuuden järjestämisestä.

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä on kasvussa kansainvälisesti ja kotimaassa, joten sen hallintaan tarvitaan lisää ammattimaisuutta. On selvää, että rehellinen ja läpinäkyvä toiminta on kaikkien etu, eivätkä vaikuttajat tahallisesti halua tehdä piilomainontaa. Meille mainostajille asiakkaat ovat olemassaolon edellytys, ja suhde perustuu luottamukseen. Vaikuttajille taas seuraajat ovat tärkein voimavara, eikä näiden luottamusta haluta menettää. Nyt kun keskustelu eri osapuolten välillä on avattu, on aika pistää hynttyyt yhteen myös yhtenäisen säännöstön luomiseksi, jotta me kaikki menemme kohti samoja tavoitteita.

Riikka-Maria Lemminki

Vaikuttajamarkkinointi nousussa – toiminnan läpinäkyvyys ja seuraajien laatu oltava kunnossa

Vaikuttajamarkkinointi lisääntyy osin epärehellisin keinoin

WFA:n tuoreessa selvityksessä kansainväliset brändit panostavat jatkossa yhä enemmän vaikuttajamarkkinointiin, kunhan vaikuttajien toiminta on läpinäkyvää.

Vaikuttajamarkkinointia käytetään ennen kaikkea brändin tunnettuuden lisäämiseen mutta myös kohdennettu uusasiakashankinta ja kuluttajien sitouttaminen ovat brändien keskeisiä tavoitteita. Markkinoijat edellyttävät kuitenkin vaikuttajiltaan uskottavuutta, hyvää mainetta ja laadukasta yleisöä.

Mainostajien kansainvälnen kattojärjestö WFA tekee yhteistyötä mm. Unileverin kanssa luodakseen alalle käytäntöjä, joilla varmistetaan vaikuttajamarkkinoinnin tuloksellinen ja vastuullinen hyödyntäminen kaiken kokoisissa yrityksissä.

Selvityksen muita tuloksia:

  • Instagram on suosituin kanava (100 % tutkituista yrityksistä), Facebook (85 %) ja YouTube (67 %) seuraavat perässä
  • Tärkeimmät KPI:t ovat vaikuttajien tekemien postausten tavoittavuus ja katselukerrat, kuluttajien sitouttaminen ja lisäliikenteen luominen sivustoille
  • mahdollisina riskeinä koettiin etenkin menetetty kuluttajien luottamus ja maineriskit

Lähde: WFA

 

Kysyimme suomalaiselta vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijalta, PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahdelta, miltä nämä tulokset kuulostavat kotimaisen markkinan näkökulmasta.

Tämä kansainvälinen tutkimus tukee käsitystämme siitä, että vaikuttajamarkkinoinnin rooli vahvistuu ja olemme Suomessa ottaneet vasta ensiaskeleet uudenlaisen median ja asiantuntijajoukon hyödyntämisessä. Jo tänä vuonna nähdään entistä enemmän pitkäjänteisempää, monipuolisempaa ja monimediallista vaikuttajayhteistyötä, joka voi parhaimmillaan ulottua sisältöjen tuotannon ja relevanttien yleisöjen tavoittamisen lisäksi esimerkiksi konseptointiin ja palvelumuotoiluun.

 

Samalla korostuu ammattimaisuuden vaatimus molemmin puolin. Avoimuus, eettisyys ja rehellisyys on kaikki kaikessa, samoin kuin se, että yhteistyö on aidosti kaikkia osapuolia hyödyttävää luoden lisäarvoa niin mainostajalle, vaikuttajalle kuin yleisöille. Tätä tarkoitusta palvelee myös kaikille avoin PING Ethics -koodisto, jonka käyttöönotto auttaa niin vaikuttajia kuin yrityksiä konkreettisten esimerkkien kautta tekemään oikeanlaisia ratkaisuja.

 

Lue lisää aiheesta:

Mainostajien Liiton tuore selvitys vaikuttajamarkkinoinnista

PING Metrics tutkimusraportti

Mainospetokset yhä digimedian riesana

Tuoreen selvityksen mukaan ei-validoitu inventaari on yhä merkittävä ongelma ohjelmallisessa ostamisessa. Mediainvestoinneista suuri osa menee mainospetosten tuottajille.

Viime kuussa Guardian US, MightyHive ja Google selvittivät,  miten avoimilta markkinoilta ja toisaalta validoidusta inventaarista ostetut ohjelmallisen ostamisen kampanjat toimivat suhteessa mainospetoksiin (ad fraud). Kävi ilmi, että avoimilla markkinoilla mainospetos oli hyvin tavallista. Peräti 72 % avoimilta markkinoilta ostetusta videomainonnasta oli selvityksen mukaan vilpillistä.

Validoitu (Authorized Digital Sellers – ads.txt*) kampanja sen sijaan toi tässä selvityksessä kaikki mainostulot julkaisijalle. Monissa aiemmissa selvityksissä on ilmennyt,  että markkinoilla on ostettavissa todennettuun inventaariin verrattuna moninkertainen määrä ei-validoitua inventaaria.

Artikkelin mukaan yksi  merkittävä syy tähän on, että monet brändit eivät ole vielä halukkaita panostamaan riitttävästi inventaarin läpinäkyvyyteen (transparency) ja laatuun.

 

Lähde: eMarketer

 

*Katso lisää aiheesta Authorized Digital Sellers ads.txt

Digimarkkinoinnin kumppanuuksille uudet periaatteet

World Federation of Advertisers (WFA) on julkaissut Global Media Charter -peruskirjan.

Media Charterissa kerrotaan periaatteet, joiden avulla minimoidaan digitaalisessa ympäristössä brändeihin liittyviä riskejä kuten epäasialliseen mediaympäristöön tai mainospetosten kohteeksi joutumisen.

Dokumentissa puututaan lisäksi mm. ostotoiminnan läpinäkyvyyteen (transparency), digimainosten riittävään näkymiseen (viewability) ja käyttäjäkokemuksen (user experience) parantamiseen.

Katso: Global Media Charter.

Katso myös tekijänoikeuksien turvaamiseen liittyvä hanke

 

Lähde: WFA 

Facebook-mainonta: todennettu lupa ja palaute kuluttajilta

Facebookiin on tulossa kaksi mainostajia koskevaa muutosta

Mainostajien, jotka käyttävät Custom Audiences -toimintoa, jossa mainostetaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon perustuen, tulee todentaa kuluttajilta saamansa markkinointiluvat 2.7. alkaen. Mainostoimistojen ja muiden kumppaneiden tulee rekisteröityä kampanjaan Facebookin business managerin avulla.

Lue lisää / Techcrunch

Toisessa uudistuksessa Facebook on alkanut kerätä kuluttajien kommentteja mainonnasta (‘Leave feedback’ – positiivinen/neutraali/negatiivinen) ja välittää yhteenvedon mainostajille.

Lue lisää Facebookin sivulta

Lähteet: techcrunch.com ja newsroom.fb.com

Global Marketer Week 2018: kohokohtia Tokiosta (videot)

Tokiossa järjestetty Global Marketer Week 2018 keräsi yli 700 markkinoinnin ammattilaista kuulemaan alan kehityssuuntia. Teimme koosteen, jotta sinäkin pääset katsomaan viikon parhaat palat.

Kohokohtia:

 


 

Muutamia esityksiä:

STATE OF THE AGENCY UNION
Roel de Vries, Corporate VP, Global Head of Marketing, Communications and Brand Strategy, Nissan

Nissanin markkinoinnista vastaava Roel de Vries kertoi miten Nissan on siirtynyt mainostoimistoyhteistyöstä kohti kumppanuuksia. Aito kumppanuus vaatii kaikilta osapuolilta uudenlaisia toimintamalleja sekä uutta tapaa ajatella. Nissanille on tärkeää, että kumppanit istuvat saman katon alla ja näkevät saman datan kuin Nissanin omat työntekijät. Esitelmä oli yksi kiinnostavimmista, koska myös Suomessa on alkanut iso muutos siinä, miten yritykset hyödyntävät omia sekä ulkoisia resurssejaan. Murros näkyy siinä, että mainostajat vahvistavat omaa markkinointiosaamistaan rakentamalla omia digiosastoja, ottamalla ohjelmallisen ostamisen toimistoja haltuunsa sekä ulkoistamalla ennen kriittisenä pidettyjä toimintojaan. Etenkin pk-sektorilla kokonaisen markkinointitoiminnon ulkoistaminen tai ulkoistetun markkinointipäällikön palkkaaminen on voimakkaasti edennyt trendi. Roel De Ries pureutui markkinoinnin ”kuumaan perunaan” rohkeasti ja toi esityksessään esille käytännön vinkkejä siihen miten kumppaanuudet saadaan toimimaan.


 

HOW TO BE A BETTER CREATIVE CLIENT
Chris Baréz-Brown, Speaker, bestselling author and founder, Upping Your Elvis

Luovuus on laji, jonka merkitys korostuu maailmassa, jossa datalla on kasvavassa määrin valtaa. Chris Baréz-Brown on kirjoittanut aiheesta best selleriksi yltäneen kirjansa Upping Your Elvis ja vakuuttaa, että luovuus on jatkossakin keino selvitä tiukasta kilpailusta. Pidin Baréz-Brownin esityksestä, koska hän osallisti yleisön mukaan esitykseensä ja sitä kautta sai ihmiset ymmärtämään omaa käytöstään. Luovuus on vaikeaa, koska yleensä ensimmäinen ajatuksemme on EI, kun meille esitetään uusia ajatuksia. Se on kivikaudelta peräisin oleva suojautumismekanismi, joka suojeli meitä vaaroilta. Tänä päivänä oppimamme kokemukset, logiikka ja kulttuurimme estävät meitä olemasta luovempia.


 

THE BIG DEBATE: GLOBAL CREATIVE = LOCAL DISASTER?
Yukiko Yamaguchi (Panasonic), Go Sohara (Death of Bad), Naomi Yamamoto (Shiseido), Sam Ahmed (Standard Chartered)

Päivän paneelikeskustelu oli rakennettu väittelyn muotoon siitä, kumpi on parempi, lokaali vai globaali markkinointistrategia. Kummallakin puolella oli edustettuna sekä toimiston, että mainostajan näkemys. Globaalin markkinointistrategian soveltamisesta kuultiin hieno esimerkki mm. Shisheidolta. Pelottavia esimerkkejä pieleen menneistä kansainvälisistä strategioista löytyi sitäkin enemmän. Globaalin strategian riskeinä ovat joko kansalliset kulttuurimokat tai sitten se, että riskien välttämisen pelossa markkinointi on niin laimeaa, ettei sitä huomata, eikä muisteta. Paneelikeskustelun jälkeen olen sitä mieltä, että paras on globaali markkinointistrategia lokaalisti sovellettuna. Globaalin markkinointistrategian taustalla pitää kuitenkin olla monikansallinen tiimi.


 

WHAT CREATIVITY CAN DO
Robert Wong, Vice President, Google Creative Lab

Google Creative Labin VP:n puheenvuoro oli mielestäni mieleenpainuvin. Wong kyseenalaisti perinteiset tavat tehdä luovaa työtä ja konseptointia. Mitä sanot siitä, että Googlen kaltainen jätti loi ja implementoi graafisen muutoksensa vain muutamassa kuukaudessa? Luovan teollisuuden raskaiden koneistojen aika on ohitse ja tilalle ovat tulleet ketterät toimintamallit. Pitää olla valmis reagoimaan nopeasti, silloin kun siihen on tarvetta. Wong kyseenalaisti myös tavan, jolla luomme tulevaisuuden ratkaisuja. Perinteinen malli on ollut se, että insinöörit suunnittelevat uutta teknologiaa ja markkinointi miettii miten se koristellaan. Mitä jos käännämmekin sen toisin päin, koska luovilla ihmisillä on kyky hahmottaa maailmaa eri tavalla, ilman teknisiä rajoituksia. Annetaan luovien miettiä ilman teknologian riippakiveä miltä maailma näyttää huomenna ja sen jälkeen insinöörit miettivät miten se tehdään. Tämä ajatus kolahti itseeni vahvasti, koska meillä insinöörivetoisessa maailmassa tämä on vielä verrattain uutta.


 

A GLOBAL CHARTER
David Wheldon, WFA President & CMO of RBS

Mainostajien toimintaympäristö on muuttunut viimeisien vuosien aikana merkittävästi ja tulee edelleen muuttumaan. Brand safety ja läpinäkyvyys ovat teemoja, joihin mainostajien pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kukaan brändi ei halua näkyä vääränlaisten ohjelmien tai kanavien kyljessä. Läpinäkyvyys auttaa ymmärtämään mihin yritysten mainoseurot menevät ja kuinka suuri osa niistä päätyy mediaan. Koska euroissa laskettuna kyseessä on merkittäviä summia, mainostajista ainakin Unilever on lähtenyt hakemaan järeämpiä ratkaisuja mm. lohkoketjuteknologiasta. Brand safety ja läpinäkyvyys -teemojen edistämiseksi World Federation of Advertisers (WFA) on tehnyt työtä ja julkaisee lähiaikoina uuden ohjeistuksensa mainostajille.


 

Katso lisää täällä

Global Marketer Week 2019 järjestetään Lissabonissa 26.3.2019.

Mainostajien Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua seminaariin. Kerromme lisätietoja lähempänä.

WFA:n vetoomus kaikille digimainonnan osapuolille

GDPR

Mainostajien Liiton kattojärjestö World Federation of Advertisers (WFA) on tänään julkaissut vetoomuksen verkkodatan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Vetoomuksessa kehotetaan kaikkia ja kaikilla markkinoilla toimivia brändin omistajia sitoutumaan rakentamaan dataekosysteemiä, joka kunnioittaa kuluttajien valinnan vapautta sekä oikeutta hallita omien tietojen käsittelyä. Tavoitteena on antaa ihmisille aito kontrolli siihen, miten heidän henkilötietojaan hyödynnetään ja sitä kautta lisätä kuluttajien luottamusta verkkomainontaan. Voit tutustua alkuperäiseen lausuntoon Manifesto for Online Data Transparency.

 Vetoomus kehottaa brändejä sitoutumaan toimintaan neljällä avain alueella:

  1. Luomaan vahva datan hallinta
  2. Minimoimaan datan kerääminen
  3. Antamaan kuluttajille aito hallinta omiin tietoihinsa ja tieto siitä miten dataa hyödynnetään
  4. Ottamaan vahvempi rooli datan käsittelyketjussa

WFA:n asettamat vaatimukset ovat tiukempia, kuin mitä GDPR vaatii mainostajilta. Tarkoitus on kasvattaa ajattelumallia, joka laittaa ihmiset datan edelle. Perimmäisenä tavoitteena on luoda verkkomainontaliiketoiminta, joka perustuu luottamukselle, kontrollille sekä henkilötietojen kunnioittamiselle.

”Kaikki tutkimukset osoittavat, että kuluttajat haluavat brändien auttavan yksityisyyden pelastamisessa. Tämä vetoomus on osoitus, ettei digitaalisessa käyttökokemuksessa ole kyse vain ilmaisesta, nopeasti latautuvasta sisällöstä ja kohdennetuista mainoskokemuksista. Siinä on lisääntyvässä määrin kysymys siitä, että ihmiset kokevat, että he itse hallitsevat omia tietojaan. Yritysten pitäisi nähdä datan läpinäkyvyys kilpailuetuna, joka rakentaa lisää luottamusta ja merkityksellisempiä suhteita kuluttajien ja brändien välille,” kertoo WFA:n toimitusjohtaja Stephan Loerke.

Vetoomusta tukemaan WFA luo neuvoston, jonka tehtävä on seurata, että mainostajat ryhtyvät konkreettisiin toimiin. Neuvostoa johtaa Unileverin globaalin markkinoinnin, medioiden ja verkkoliiketoiminnan yleinen neuvonantaja Jamie Barnard. Hän tulee työskentelemään yhdessä WFA:n sekä monitoimialaisen asiantuntijatiimin kanssa, jossa on edustettuna mm. Disney, Diageo, Just Eat, Mars, Pernod Ricard ja Shell.

”Kun kyse on luottamuksesta, niin ihmiset toimivat vaistonvaraisesti; eikä vaadita isoa tekstiä, jolla autetaan tekemään päätöksiä omasta turvallisuudestaan. Datan läpinäkyvyys tarkoittaa, että rakennetaan silta havaintojen ja odotusten välille. Neuvosto pyrkii tunnistamaan tapoja, joilla läpinäkyvyydestä saadaan arkipäivää ihmisille,” kertoo Jamie Barnard Unileveriltä.

Vetoomus kuvastaa myös kotimaisten mainostajien tahtotilaa, joka on parantaa kuluttajien luottamusta online -mainontaa kohtaan. ”Viimeaikainen Facebookiin liittyvä negatiivinen uutisointi on nakertanut luottamusta ja samalla mainostajat ovat joutuneet miettimään myös itse omaa suhdettaan tahoihin, jotka eivät käsittele henkilötietoja kunnioittaen. GDPR, on ollut tehokas keino pakottaa yritykset tarkastelemaan omaa tapaansa käsitellä henkilötietoja, mutta vielä tärkeämpää on se, että kaikki osapuolet sitoutuvat samoihin toimintamalleihin ja asettavat ihmiset datan edelle, painottaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

IAB Europe on ensimmäisten joukossa ilmoittanut tukevansa WFA:n vetoomusta. ”Me tuemme näkemystä, että kestävä digitaalisen markkinoinnin ekosysteemi vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista harjoittamaan toimintaa, jossa kuluttajan tarpeet laitetaan ykkössijalle, toimitaan läpinäkyvästi, kontrolloidusti ja vastuullisesti ”, kertoo IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala.

Kotimaisista liitoista myös MARK on ilmoittanut seisovansa WFA:n vetoomuksen takana ja edistävänsä sanomaan levittämistä omassa liitossaan, joka koostuu lähinnä henkilöjäsenistä. ”Vastuullisuus tietojen käsittelyssä on tärkeää kaikille markkinoinnin osapuolille ja meidän tehtävänämme on viedä sanomaa kentälle kouluttamalla ja tiedottamalla”, kertoo MARK:n toiminnanjohtaja Sanna Laakkio.

Toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki, puh. 040 578 1974, riikka@mainostajat.fi
Toiminnanjohtaja, Sanna Laakkio, puh. 045 110 8811, sanna.laakkio@mark.fi
Toiminnanjohtaja, Birgitta Takala puh. 040 543 9165, birgitta.takala@iab.fi

 

Lohkoketju mediaostojen varmistamiseen

Lohkoketjuteknologia tuo varmuutta ja läpinäkyvyyttä mediaostamiseen

Lontoolainen mediatoimisto Truth käyttää mediaostosopimusten varmistukseen lohkoketjua. Ainakin teoriassa teknologia varmistaa sopimusten muuttumattomuuden ja siten lisää luottamusta osapuolten välillä. Toimialat, jotka voisivat heti hyötyä lohkoketjusta ovat mm. toimintamsa vastuullisuutta vaalivat elintarvikkeiden ja vaatteiden maahantuojat ja valmistajat. Niiden on tärkeää osoittaa luotettavasti kuluttajille, mistä raaka-aineet ja tuotteet on hankittu.

Lue artikkeli lohkoketjuista / Campaign.co.uk

Kiinnostava tulokas alalle on myös start up -yritys Fenestra, jolla on mainospörssi lohkoketjun varmistamana. Lähde: the-blockchain.com

Wikipedian määritelmä lohkoketjulle:

Lohkoketju on tekniikka, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti. Lohkoketju toteutetaan listana tai lokina transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, jolloin sen voi todentaa monesta lähteestä ja koostaa sen perusteella tietokannan. Tekniikan ansiosta ketjun jäsenet voivat luottaa toisiinsa, vaikka he eivät tuntisi toisiaan.

Jokainen uusi lohko sisältää edeltävän lohkon tiivisteen. Jos lohkoketju on jostain kohdasta haarautunut kahdeksi niin voimaan jää se haara, jonka lohkojen yhteenlaskettu vaikeustaso on suurempi. Jotta lohkoketjun historiaa voisi muuttaa, pitäisi ensin luoda uudelleen sekä se lohko, johon muutos tulee, että kaikki sen jälkeiset lohkot.

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa hajautetusti tuotetut digitaaliset valuutat, älykkäät sopimukset, mikromaksut, sähköiset omaisuusrekisterit, identiteetti- ja maineenhallintarekisterit, äänestysjärjestelmät, laitteiden väliset keskinäiset maksut ja autonomiset organisaatiot