Global Marketer Week 2018: kohokohtia Tokiosta (videot)

Tokiossa järjestetty Global Marketer Week 2018 keräsi yli 700 markkinoinnin ammattilaista kuulemaan alan kehityssuuntia. Teimme koosteen, jotta sinäkin pääset katsomaan viikon parhaat palat.

Kohokohtia:

 


 

Muutamia esityksiä:

STATE OF THE AGENCY UNION
Roel de Vries, Corporate VP, Global Head of Marketing, Communications and Brand Strategy, Nissan

Nissanin markkinoinnista vastaava Roel de Vries kertoi miten Nissan on siirtynyt mainostoimistoyhteistyöstä kohti kumppanuuksia. Aito kumppanuus vaatii kaikilta osapuolilta uudenlaisia toimintamalleja sekä uutta tapaa ajatella. Nissanille on tärkeää, että kumppanit istuvat saman katon alla ja näkevät saman datan kuin Nissanin omat työntekijät. Esitelmä oli yksi kiinnostavimmista, koska myös Suomessa on alkanut iso muutos siinä, miten yritykset hyödyntävät omia sekä ulkoisia resurssejaan. Murros näkyy siinä, että mainostajat vahvistavat omaa markkinointiosaamistaan rakentamalla omia digiosastoja, ottamalla ohjelmallisen ostamisen toimistoja haltuunsa sekä ulkoistamalla ennen kriittisenä pidettyjä toimintojaan. Etenkin pk-sektorilla kokonaisen markkinointitoiminnon ulkoistaminen tai ulkoistetun markkinointipäällikön palkkaaminen on voimakkaasti edennyt trendi. Roel De Ries pureutui markkinoinnin ”kuumaan perunaan” rohkeasti ja toi esityksessään esille käytännön vinkkejä siihen miten kumppaanuudet saadaan toimimaan.


 

HOW TO BE A BETTER CREATIVE CLIENT
Chris Baréz-Brown, Speaker, bestselling author and founder, Upping Your Elvis

Luovuus on laji, jonka merkitys korostuu maailmassa, jossa datalla on kasvavassa määrin valtaa. Chris Baréz-Brown on kirjoittanut aiheesta best selleriksi yltäneen kirjansa Upping Your Elvis ja vakuuttaa, että luovuus on jatkossakin keino selvitä tiukasta kilpailusta. Pidin Baréz-Brownin esityksestä, koska hän osallisti yleisön mukaan esitykseensä ja sitä kautta sai ihmiset ymmärtämään omaa käytöstään. Luovuus on vaikeaa, koska yleensä ensimmäinen ajatuksemme on EI, kun meille esitetään uusia ajatuksia. Se on kivikaudelta peräisin oleva suojautumismekanismi, joka suojeli meitä vaaroilta. Tänä päivänä oppimamme kokemukset, logiikka ja kulttuurimme estävät meitä olemasta luovempia.


 

THE BIG DEBATE: GLOBAL CREATIVE = LOCAL DISASTER?
Yukiko Yamaguchi (Panasonic), Go Sohara (Death of Bad), Naomi Yamamoto (Shiseido), Sam Ahmed (Standard Chartered)

Päivän paneelikeskustelu oli rakennettu väittelyn muotoon siitä, kumpi on parempi, lokaali vai globaali markkinointistrategia. Kummallakin puolella oli edustettuna sekä toimiston, että mainostajan näkemys. Globaalin markkinointistrategian soveltamisesta kuultiin hieno esimerkki mm. Shisheidolta. Pelottavia esimerkkejä pieleen menneistä kansainvälisistä strategioista löytyi sitäkin enemmän. Globaalin strategian riskeinä ovat joko kansalliset kulttuurimokat tai sitten se, että riskien välttämisen pelossa markkinointi on niin laimeaa, ettei sitä huomata, eikä muisteta. Paneelikeskustelun jälkeen olen sitä mieltä, että paras on globaali markkinointistrategia lokaalisti sovellettuna. Globaalin markkinointistrategian taustalla pitää kuitenkin olla monikansallinen tiimi.


 

WHAT CREATIVITY CAN DO
Robert Wong, Vice President, Google Creative Lab

Google Creative Labin VP:n puheenvuoro oli mielestäni mieleenpainuvin. Wong kyseenalaisti perinteiset tavat tehdä luovaa työtä ja konseptointia. Mitä sanot siitä, että Googlen kaltainen jätti loi ja implementoi graafisen muutoksensa vain muutamassa kuukaudessa? Luovan teollisuuden raskaiden koneistojen aika on ohitse ja tilalle ovat tulleet ketterät toimintamallit. Pitää olla valmis reagoimaan nopeasti, silloin kun siihen on tarvetta. Wong kyseenalaisti myös tavan, jolla luomme tulevaisuuden ratkaisuja. Perinteinen malli on ollut se, että insinöörit suunnittelevat uutta teknologiaa ja markkinointi miettii miten se koristellaan. Mitä jos käännämmekin sen toisin päin, koska luovilla ihmisillä on kyky hahmottaa maailmaa eri tavalla, ilman teknisiä rajoituksia. Annetaan luovien miettiä ilman teknologian riippakiveä miltä maailma näyttää huomenna ja sen jälkeen insinöörit miettivät miten se tehdään. Tämä ajatus kolahti itseeni vahvasti, koska meillä insinöörivetoisessa maailmassa tämä on vielä verrattain uutta.


 

A GLOBAL CHARTER
David Wheldon, WFA President & CMO of RBS

Mainostajien toimintaympäristö on muuttunut viimeisien vuosien aikana merkittävästi ja tulee edelleen muuttumaan. Brand safety ja läpinäkyvyys ovat teemoja, joihin mainostajien pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kukaan brändi ei halua näkyä vääränlaisten ohjelmien tai kanavien kyljessä. Läpinäkyvyys auttaa ymmärtämään mihin yritysten mainoseurot menevät ja kuinka suuri osa niistä päätyy mediaan. Koska euroissa laskettuna kyseessä on merkittäviä summia, mainostajista ainakin Unilever on lähtenyt hakemaan järeämpiä ratkaisuja mm. lohkoketjuteknologiasta. Brand safety ja läpinäkyvyys -teemojen edistämiseksi World Federation of Advertisers (WFA) on tehnyt työtä ja julkaisee lähiaikoina uuden ohjeistuksensa mainostajille.


 

Katso lisää täällä

Global Marketer Week 2019 järjestetään Lissabonissa 26.3.2019.

Mainostajien Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua seminaariin. Kerromme lisätietoja lähempänä.

Automaatio ei saa johtaa läpinäkyvyyden katoamiseen

Ohjelmallinen ostaminen kasvaa nopeasti, ja sen odotetaan koskevan tulevaisuudessa kaikkea mediaa automaatioprosessien kehittyessä. Uudenlaisen ostamisen kanssa kohtaamme uusia haasteita, mutta se mahdollistaa mainostajille myös tehokkaammat mediainvestoinnit.

Ostamisen automatisoituessa ja toimijoiden määrän kasvaessa markkinan toimintaperiaatteet ovat hämärtyneet. Ranska ja Pohjoismaat ovat olleet perinteisesti läpinäkyvimpiä median ostoprosesseissa. Nyt näilläkin markkinoilla ollaan peräämässä uudelleen läpinäkyvyyttä.

Ohjelmallisessa ostamisessa on keskityttävä tärkeiden kysymysten asettamiseen tarpeeksi aikaisin, jotta rakennetaan terve pohja tulevalle toiminnalle. Tiedetäänkö kaikki osapuolet, joille toiminnasta maksetaan? Tiedetäänkö mitä dataa kerätään ja miten sitä käytetään? Hyötyvätkö muut mainostajat datasta? Mitä dataa mainostaja omistaa? Entä saadaanko riittävän yksityiskohtaisesti tietoja siitä, miten kampanja toimii?

Mainostajien Liitto, suurimmat mediat ja mediatoimistot laativat keväällä kannanoton läpinäkyvyydestä ja kauppatavasta. Siinä todetaan, että mediaostamisen läpinäkyvyyden tulee säilyä ja että mediaostot tehdään ennalta sovitulle mainostajalle. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi uusimme myös Mainostajien Liiton mediatoimistosopimusmallin, joka on jäsenistön saatavilla verkossa.

Kattojärjestömme WFA julkaisi mainostajille oppaan ohjelmallisesta ostamisesta. Siinä neuvotaan, miten ostaminen toimii ja miten mainostajat voivat käyttää sitä tehokkaammin. Vuosia maailmalla kansainvälisiä yrityksiä konsultoinut ja oppaan valmistuksessa avustanut Mikko Kotila tulee luennoimaan aiheesta 15. syyskuuta pidettävässä Mainontapäivässä.

Tehokkaat ja läpinäkyvät mediamarkkinat ovat kaikkien osapuolien etu myös ohjelmallisessa ostamisessa. Hyvästä kauppatavasta ei ole syytä luopua. Siksi on selvää, että keskustelu läpinäkyvyydestä tulee jatkumaan niin uusien kuin vanhojenkin toimijoiden kanssa.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 21.5.2015

Muuttuva mainonta haastaa myös kumppanit

Vuosi 2014 oli suomalaisen mainonnan rajapyykki, kun mainospanostukset sähköisiin medioihin ylittivät ensimmäistä kertaa printin. Digitalisoitumisen vaikutukset näkyvät monin tavoin myös markkinointiviestinnässä. Esimerkiksi uudenlaista osaamista vaativa display-mainonnan ohjelmallinen ostaminen on nousemassa yhä useamman mainostajan työkalupakkiin.

Mainostajien Liitto uudisti viime vuoden lopulla jo viisi vuosikymmentä alaa palvelleen Mainostajan Hakemiston verkkopalvelun, ja samalla lopetettiin painetun hakemiston tuottaminen. Hakemisto on luotu helpottamaan mainostoimistojen ja muiden kumppanien valintaa. Jatkuvasti päivittyvää tietoa tekijöistä ja uusia työnäytteitä on esillä uudistuneessa verkkopalvelussa mainostajanhakemisto.fi, joka toimii nyt käyttäjäystävällisemmin myös mobiilissa.

Kumppanuus on tuoreen MAINOSTAJA -lehden teemana. Aihe tulee esille liiton tuoreen tutkimuksen kautta ja useammassa artikkelissa. Nopeasti muuttuva mediaympäristö ja markkinointiviestinnän uudet mahdollisuudet vaativat entistä enemmän myös mainostaja-toimistosuhteilta.

Lähes neljä viidestä suomalaisesta on tuoreen selvityksen mukaan sitä mieltä, että mainonta luo työpaikkoja lisäämällä tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Suomalaiset ovat myös entistä vahvemmin sitä mieltä, että mainonta helpottaa valintojen tekemistä ja luo talouskasvua.

Tämä kansalaisten luottamus markkinointiviestinnän voimaan antaa hyvän perustan toimialan kehittämiseen ja sitä kautta koko talouden vahvistamiseen uusien suomalaisten menestystarinoiden avulla.


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

MAINOSTAJA 25.2.2015

Mainostajan Hakemiston verkkopalvelu uudistui

Mainostajien Liitto on avannut uudistuneen verkkopalvelun osoitteessa mainostajanhakemisto.fi

Palvelun tavoitteena on helpottaa markkinointiviestinnän kumppanuuksien luomista.

Mainostajan Hakemisto on palvellut mainostajia markkinointiviestinnän yhteistyökumppaneiden valinnassa jo 50 vuoden ajan. Hakemistossa ovat mukana toimialan keskeiset toimijat, niin mainostajat kuin palveluntarjoajatkin, yhteensä n. 900 yritystä, 6500 ammattilaista ja 400 työtä.

• yli 30 toimialaa: mainos-, viestintä- ja digitoimistot, kirjapainot, valokuvaajat, suoran osaajat, tapahtumien järjestäjät, liikelahjat, tutkimusyritykset jne.
• keskeisiä tunnuslukuja, suunnittelun ja tuotannon hintatietoja
• asiakkuustietoja kilpailijaseurantaan
• satoja työnäytteitä: printti, verkko, tv, pakkaukset, myös palkittuja töitä

Uudistuneessa verkkopalvelussa on painotettu yritys- ja henkilöprofiilien selkeyttä, töiden näyttävyyttä ja palvelun käytön helppoutta myös mobiililaitteilla.

Kumppanit

Kumppanina pääset mukaan toimintaamme ja verkostoomme

Marketing Finlandin kumppanuus on tehokas tapa päästä lähelle markkinoinnin päättäjiä ja ostajia. Kumppanit näkyvät verkoston toiminnassa ja ovat mukana mm. tuottamassa sisältöjä medioihimme sekä tapahtumiimme. Tarjoamme eri tasoisia sekä sisältöisiä kumppanuuksia.

Pyydä lisätietoja kumppanuudesta! 

Marketing Finlandin kumppaneita ovat: