Jonna Lönnroth

Jonna Lönnroth on Markkinointi Meemi Oy:n perustaja ja yrittäjä. Markkinointi ja myynti on muuttunut nopeasti ja peruuttamattomasti. Jonna auttaa asiantuntijayrityksiä suunnittelemaan ja rakentamaan modernin markkinoinnin ja myynnin koneistoja eli digitaalisia asiakaspolkuja sekä vetovoimaisia asiantuntijabrändejä. Markkinointi ei ole rakettitiedettä. Jonnan tavoitteena on tehdä dataohjautuvasta digitaalisesta markkinoinnista mahdollisimman selkokielistä ja ymmärrettävää.

Olli Kallioinen

Kallioinen on asiakasarvoa, brändiuskollisuutta ja liiketoiminnan tulosta kasvattavia strategisia lojaliteettiohjelmia Pohjoismaisille asiakkaille suunnittelevan Buddy Loyalty Nordicin toimitusjohtaja.

Jonna Lönnroth

Jonna Lönnroth on Markkinointi Meemi Oy:n perustaja ja yrittäjä. Markkinointi ja myynti on muuttunut nopeasti ja peruuttamattomasti. Jonna auttaa asiantuntijayrityksiä suunnittelemaan ja rakentamaan modernin markkinoinnin ja myynnin koneistoja eli digitaalisia asiakaspolkuja sekä vetovoimaisia asiantuntijabrändejä. Markkinointi ei ole rakettitiedettä. Jonnan tavoitteena on tehdä dataohjautuvasta digitaalisesta markkinoinnista mahdollisimman selkokielistä ja ymmärrettävää.

Olli Kallioinen

Kallioinen on asiakasarvoa, brändiuskollisuutta ja liiketoiminnan tulosta kasvattavia strategisia lojaliteettiohjelmia Pohjoismaisille asiakkaille suunnittelevan Buddy Loyalty Nordicin toimitusjohtaja.

Asiakassuhteiden analysointi ja vahvistaminen

Asiakaspolun auditointi

Asiakaspolun auditoinnin avulla saadaan parempi ymmärrys tulevaisuuden ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yrityksen asiakaspolkuun sekä kuvataan keskeisimmät kehitystoimenpiteet poikkeamatilanteessa.

Auditoinnilla varmistetaan, että yrityksellä on ajantasainen ymmärrys keskeisimmistä asiakaspersoonista sekä muutoksista heidän ostokäyttäytymisessään poikkeamatilan jälkeen.

Lisäksi auditoinnin pohjalta tunnistetaan asiakaspolun kapeikot asiakasportfolion kehittämisessä ja validoidaan yrityksen palvelukirjasto markkinoinnin, myynnin sekä asiakaspalvelun näkökulmista poikkeamatilanteessa.

KESTO

Etätyöpajan kesto on 5 tuntia.

SISÄLTÖ

Käynnistystapaamisessa kuvataan yrityksen liiketoimintamallin nykytila ja katselmoidaan asiakaspolun vaiheet. Työpaja koostuu asiakaspersoonien käyttäytymismallien validoinnista, asiakaspolun muutosten tunnistamisesta sekä palvelukirjaston analysoinnista. Työpajan tuotoksena syntyy asiakaspolun kehityksen tiekartta johtoryhmälle.

KENELLE?

Palvelu on tarkoitettu yritysten markkinoinnista ja asiakkuusstrategiasta vastaaville henkilöille. Palvelu mahdollistaa asiakasymmärrykseen perustuvien strategisten valintojen tekemisen muuttuneessa toimintaympäristössä – yhden kalenteriviikon aikana.

Asiakaspolun auditoinnin toteuttaa yhteistyökumppanimme Vere Oy, asiantuntijoina toimivat Kai Virtanen ja Daniel-José Hänninen.

Tutustu tarkemmin sisältöön ja ohjelmaan verkkokaupassamme.