Tom Wilén

Tom on työskennellyt markkinoinnin parissa yli 20 vuotta. Hän on tehnyt töitä molemmilla puolilla pöytää ja näin päässyt näkemään markkinointia monista eri kulmista. Viime vuosina digitaalisuudesta on tullut kiinteä osa markkinointia, ja digitaalisen markkinoinnin Tom tuntee kuin omat taskunsa. Tomilla on kokemusta myös webinaarien toteutuksesta, joita hän on toteuttanut jo satoja. Vaikka suuri osa Tomin työstä koostuu strategioista ja brändin kehittämisistä, nauttii hän myös konkreettisten asioiden parissa työskentelystä.

Jokke Eljala

Jokke on tulevaisuustutkimustaustainen muutosagentti, joka on viimeiset seitsemän vuotta tutkinut suomalaisten kuluttamiseen ja työntekemiseen liittyviä asenteita ja arvoja, sekä muutostekijöitä ja trendejä. Ennen Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikön tehtäviään Jokke työskenteli 13 vuotta Nokialla globaalissa Ennakointi ja trendit -tiimissä. Hän on tottunut kääntämään markkinatutkimuksen löydökset ja trendiymmärryksen tulevaisuuden mahdollisuuksiksi, joita yritykset voivat hyödyntää kilpailuedun kehittämisessä, brändien vahvistamisessa sekä strategisessa päätöksenteossa.