Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto

Tutkimuspäällikkö

Jokke on tulevaisuustutkimustaustainen muutosagentti, joka on viimeiset seitsemän vuotta tutkinut suomalaisten kuluttamiseen ja työntekemiseen liittyviä asenteita ja arvoja, sekä muutostekijöitä ja trendejä. Ennen Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikön tehtäviään Jokke työskenteli 13 vuotta Nokialla globaalissa Ennakointi ja trendit -tiimissä. Hän on tottunut kääntämään markkinatutkimuksen löydökset ja trendiymmärryksen tulevaisuuden mahdollisuuksiksi, joita yritykset voivat hyödyntää kilpailuedun kehittämisessä, brändien vahvistamisessa sekä strategisessa päätöksenteossa.

Jokke Eljala