Timo Järvinen

Timo on digitaalista tunne- ja käyttäytymisälyä kehittävän NayaDaya Oy:n toimitusjohtaja. Timon ja koko NayaDaya-tiimin tavoitteena on tuottaa realistinen kuva brändien ja ilmiöiden vaikutuksista tunteisiin ja käyttäytymiseen sekä vahvistaa positiivista, sitoutuvaa ja yhteisöllistä käyttäytymistä. Ennen tunneteknologiaa kehittävän startupin johtamista Timo toimi yli 20 vuotta IT-alan markkinoinnin ja viestinnän parissa, valtaosan ajasta yrittäjänä. Tunteet ja tiede ovat olleet vahvasti läsnä myös hänen kirjoittamissaan tieteisfantasiaromaaneissa.