Markus Kivikangas

Markus on harvinainen tieteen ja liike-elämän välimaastossa viihtyvä tieteellisen tiedon kaupallistaja. Markuksen intohimona on muuttaa tutkittua tieteellistä tietoa yritysten käytännön tarpeisiin. Perustana on 10 vuotta yliopistotutkimusta ja yliopistotutkimusprojektien johtamista, joiden aikana hän esimerkiksi teki ensimmäisenä Pohjoismaissa sekä markkinointiin että johtamiseen aivokuvantamista (fMRI ja EEG) ja psykofysiologisia menetelmiä soveltavia tutkimuksia (EMG, EDA, EKG). Tämä tieteeseen pohjaava tausta yhdistettynä laajaan yhteistyöhön niin suurien kuin vähän pienempienkin yritysten kanssa, synnyttivät Steinheiden (www.steinheide.com). Steinheide tuo siis maailman suurimman ja luotettavimman tietovarannon (tiede) jokaisen suomalaisen yrityksen hyödynnettäväksi.