16. Reilun kaupan merkki

Reilu kauppa ry on 31 järjestön muodostama yhdistys, joka perustettiin 1998. Reilu kauppa sertifioi tuotteita ja raaka-aineita, ei yrityksiä.

Reilu kauppa ry valvoo Reilun kaupan merkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa, edistää tuotteiden myyntiä ja tiedottaa Reilusta kaupasta. Yhdistys ei itse osallistu kaupankäyntiin.

Reilu kauppa ry rahoittaa toimintansa merkin käytöstä kertyvillä lisenssimaksuilla, ulkoministeriön tiedotustuella, Euroopan unionin projektirahoituksella ja jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. Kaikki Reilu kauppa ry:n lisenssinhaltijat maksavat yhdistykselle lisenssimaksua, kun ne käyttävät Reilun kaupan merkkiä omissa tuotteissaan. Tällä maksulla kustannetaan myös kansainvälistä Reilun kaupan toimintaa.

Reilu kauppa ry:

  • Viestii Reilun kaupan merkkijärjestelmästä.
  • Edistää eettisten, luotettavasti valvottujen tuotteiden valintaa kuluttajille.
  • Pyrkii lisäämään Reilun kaupan tuotteiden valikoimaa yhteistyössä teollisuuden ja kauppaketjujen kanssa.
  • Valvoo Reilu kauppa -sertifiointimerkin käyttöä Suomessa ja Baltiassa.

REILUN KAUPAN MERKKI TAKAA:

  • Reilussa kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Takuuhinta on viljelijälle turvaverkko maailmanmarkkinahintojen heilahteluja vastaan.
  • Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin.
  • Takuuhinnan ohella maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu koko yhteisön hyväksi yhteisöä kehittäviin hankkeisiin. Lisän käytöstä päätetään demokraattisesti.
  • Reilu kauppa suojaa lapsia: lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.
  • Ympäristön hyvinvoinnista huolehditaan. Viljely on ympäristön kannalta kestävää ja luonnon monimuotoisuutta vaalitaan.

Reilun kaupan periaatteiden lähtökohtina ovat YK:n ihmisoikeuksien julistus, lapsen oikeuden sopimus ja Kansainvälisen työjärjestön sopimukset.

Reilun kaupan järjestelmä tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden vaikuttaa omien ostopäätösten avulla positiivisesti perhetuottajien arkeen kehitysmaissa. Reilussa kaupassa on mukana noin 1,5 miljoonaa pienviljelijää ja suurtilojen työntekijää 74 eri maasta.

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on kansainvälinen; tuotteita myydään 125 maassa.

Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa FLO-CERT-yhtiö, jolla on tarkastustehtävissä eri puolilla maailmaa yli 100 henkeä. Kaikki tuottajat ja tuotantoketjuun osallistuvat valmistajat tarkastetaan säännöllisesti. Tuotantotapojen lisäksi seurataan Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisien maksua sekä lisien käyttöä. Valvojia kierrätetään siten, ettei sama valvoja tarkasta jatkuvasti samoja tuottajia.

Reilun kaupan valvonnalle, josta vastaa FLO-CERT, on myönnetty ISO 17065 -standardi. Standardi on osoitus puolueettomasta ja läpinäkyvästä valvonnasta. Reilun kaupan valvonta pitää sisällään sekä ennalta ilmoitettuja käyntejä että yllätysvierailuja tiloille ja yrityksiin. Käyntien yhteydessä tehdään haastatteluita sekä käydään läpi kirjallista dokumentaatiota.

LISÄTIETOJA

Reilu kauppa ry
Kuortaneenkatu 1, 4. krs
00520 Helsinki
Puh: 045 1275179
reilukauppa(at)reilukauppa.fi
www.reilukauppa.fi