22. WWF:n Pandalogo

Print

WWF Suomi tekee yhteistyötä yritysten kanssa luonnon- ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysyhteistyö kumppaneidemme kanssa perustuu yhteisiin näkemyksiin, tavoitteisiin tai toimintaan ja haluun kertoa niistä julkisesti.

Yritysyhteistyötä on kolmenlaista:
1) yritystoiminnan vastuullisuuden edistäminen,
2) viestintä ja ympäristökasvatus sekä
3) lahjoitukset.

Erityisen tärkeää on yhteistyö sellaisten yritysten kanssa, joiden ydintoiminnoilla on vaikutusta ympäristöömme. Yhteistyö perustuu molemminpuoliseen avoimuuteen ja luottamukseen. WWF:n yhteistyöyritykset ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja ovat usein edelläkävijöitä alallaan.

Yritykset voivat tukea WWF:n työtä myymiensä tai valmistamiensa tuotteiden avulla, jolloin tuotteen hinnasta osa ohjataan WWF:lle royalty-palkkiona. Tuotteiden tulee sopia yhteen WWF:n arvojen kanssa.

WWF:n pandalogo kertoo yrityksen harjoittamasta yhteistyöstä WWF:n kanssa. Pandalogoa käytetään esimerkiksi sisällöllisestä yhteistyöstä kertovissa viesteissä, royalty-tuotteissa ja niihin liittyvissä kampanjoissa sekä lahjoittamiseen ja tukemiseen liittyvissä konsepteissa. WWF määrittelee erikseen, millä tavoin ja missä yhteyksissä pandalogoa ja WWF:n nimeä voi käyttää.

LISÄTIETOJA

WWF Suomi
Lintulahdenkatu 10
00500 HELSINKI
puhelin (09) 7740 100
info@wwf.fi
wwf.fi/yritykset