1. Demeter-tuotemerkki

 

demeter

 

Biodynaaminen viljely on vanhimpia luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Se on lähtöisin monivaikutteisesta kulttuurin kehityshankkeesta, jonka alullepanijana oli Rudolf Steiner. Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maan hedelmällisyyttä vaalitaan kompostoinnin, viherlannoituksen, vuoroviljelyn ja biodynaamisten ruiskutteiden (preparaattien) avulla. Kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetä.

Biodynaamisten tuotteiden Demeter-tuotemerkki on ainoa kansainvälisesti yhtenäiset laatunormit täyttävä tarkastusmerkki. Tunnus on osa biodynaamisen liikkeen profiilia – Demeter on maan hedelmällisyyden, viljan ja maan kasvuvoiman jumalatar Kreikan mytologiassa. Demeter-merkillä varustetut elintarvikkeet täyttävät EU:n luonnonmukaista viljelyä koskevat säädökset (EY) 834/2007 ja 889/2008), elintarvikeviranomaisten määräykset sekä kansainvälisen liiton (Demeter International) biodynaamiselle viljelylle asettamat lisäehdot. Kaikki biodynaamiset tilat kuuluvat Eviran (Elintarviketurvallisuusviraston) viralliseen luonnonmukaisen viljelyn valvontaan.

Demeter-merkin käyttöoikeuden myöntää Suomessa Biodynaamisen yhdistyksen Demeter-tuotemerkki toimikunta tarkastuskäyntien perusteella. Tuotemerkkitoimikunnassa on kuluttajien, kaupan, jatkojalostajien ja viljelijöiden edustajia.

LISÄTIETOJA

Biodynaaminen yhdistys – Biodynamiska föreningen ry.
Uudenmaankatu 25 A 4
00120 HELSINKI
puhelin (09)644 160
faksi (09) 680 2591
info@biodyn.fi
www.biodyn.fi