Vuoden Brändinrakentajaksi valittiin OP

OP on Vuoden Brändinrakentaja

Mainostajien Liiton Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan markkinointiviestinnässään esimerkilliselle jäsenyritykselle. Tänä vuonna palkinnon sai OP Ryhmä.

Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa.

– OP:n brändi on loistava esimerkki perinteisestä brändistä, joka on onnistunut muuntautumaan nykykuluttajia kiinnostavaksi. Brändin rakentamisessa on hyödynnetty pitkä perinne, kotimaisuus ja asiakasomistajuus, jonka rinnalle on onnistuneesti luotu kuvaa edelläkävijyydestä, summaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

– Palkinto on arvokas osoitus pitkäjänteisestä työstä, jota olemme tehneet OP:n brändin mielikuvan, kosketuspintojen ja työnantajakuvan kirkastamiseksi. Digitalisoituvassa maailmassa brändin ja muiden aineettomien oikeuksien määrätietoinen vaaliminen on yhä tärkeämpää. Kiitos tästä tunnustuksesta kuuluu brändimme tekijöille – 12 000:lle työntekijälähettiläällemme sekä yritys- ja omistaja-asiakkaillemme, toteaa OP:n brändijohtaja Joakim Karske.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa oli mukana Eversheds Asianajotoimisto.  IPR-ryhmän vetäjä, AA Petteri Häkkänen antoi arvionsa shortlistatuiden yritysten brändejä tukevien tavaramerkkien valinnasta ja yhdistelemisestä, oikeaoppisesta käytöstä sekä oikeuksien tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta:

OP toteuttaa johdonmukaista brändistrategiaa, jota on helppo suojata. Suojauksesta on huolehdittu erittäin hyvin huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet. Tavaramerkkisuojauksessa on otettu huomion myös laajentuminen uusille liiketoiminta- ja/tai maantieteellisille alueille.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton Mainontapäivässä 21.9.2018. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet mm. Fazer, Elisa, Finlayson, Raision Elovena ja Fiskars.

Lisätiedot:

Riikka-Maria Lemminki, Mainostajien Liitto, puh. 040 578 1974, riikka-maria.lemminki@mainostajat.fi

OP Viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

Mainostajien Liitto edustaa markkinoijia ja brändinrakentajia. Noin 400 jäsenyrityksemme panostukset ovat 80 prosenttia markkinointiviestinnän panostuksista Suomessa. Monipuoliset neuvontapalvelumme, julkaisut ja tapahtumat auttavat jäseniämme menestymään. Olemme myös eturivissä kehittämässä hyvää kauppatapaa, vastuullista markkinointia sekä markkinoinnin tehokkuutta Suomessa.
www.mainostajat.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 160 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi