Parempaa markkinointia - markkinointijohtajan haasteet tänään (video)

Markkinointijohtajan haasteet

Mitkä ovat markkinointijohtajan suurimmat haasteet tällä hetkellä? The Economist Group selvitti asiaa kattojärjestömme WFA:n kanssa Cannes Lions -festivaalilla.

Kahdeksan videon sarjassa näkemyksiään valottavat globaalit markkinointijohtajat, mm. Marc Mathieu (Samsung), Keith Weed (Unilever), Ian Wilson (Heineken), Jane Wakely (Mars) ja Roel de Vries (Nissan). Aiheina ovat esimerkiksi CMO:n agenda, toimistomallien muutos, purpose, datan mahdollisuudet ja mainonnan kuolema.

 

 

 

Kaikki sarjan videot näet tästä.

Markkinointijohtajien talousosaaminen heikkoa läpi Pohjoismaiden

CMO-tutkimus: Markkinointijohtajien talousosaaminen heikkoa Markkinointijohtajien talousosaaminen heikkoa

Deloitten ja Mainostajien Liiton tekemästä tutkimuksesta selviää, että Suomessa vain 13 % markkinointijohtajista myöntää, että heidän talousosaamisensa on vahvaa. Ruotsissa vastaava osuus on 19 % ja Norjassa 23 %. Tutkimuksesta selviää myös, että vain 39 % suomalaisista markkinointijohtajista istuu yrityksensä johtoryhmässä. Osuus on Pohjoismaista keskivertoa alhaisempi, ja esimerkiksi Ruotsissa yli 60 % markkinointijohtajista kuuluu yrityksensä johtoryhmään.

Vielä pari vuotta sitten markkinointi nähtiin lähinnä kulueränä, jonka tuottoa ei pystytty laskemaan. Tutkimuksesta selviää, että vielä nykyäänkin iso osa tuloksista raportoidaan vanhanaikaisesti laadullisesti, vaikka yrityksen ylin johto toivoo näkevänsä tulokset kvantitatiivisilla eli määrällisillä mittareilla.

– Viimeistään nyt markkinointijohtajan on käveltävä ulos omasta totutusta ja turvallisesta maailmastaan ja sovittava yhteiset mittarit yrityksen liiketoimintajohdon kanssa. Myös läheinen yhteistyö IT:n ja HR:n kanssa auttaa nostamaan markkinoinnin organisaation tärkeimmäksi yksiköksi, huomauttaa Deloitte Digitalin Suomen maajohtaja Mikko Räty.

Viime vuosina markkinointiteknologiat ovat kehittyneet räjähdysmäisesti tuoden kaivattua apua markkinoinnin kvantitatiiviseen mittaamiseen. Nyt markkinointiosastoilla on mahdollisuus laskea ja osoittaa jokaisen markkinointiaktiviteetin arvo, ennustaa tulevaisuuden asiakaskäyttäytymistä ja sitä kautta kohdistaa markkinointiaktiviteetit oikeisiin asioihin.

Toisaalta radikaalisti muuttunut markkinointikenttä ja uudet teknologiat haastavat myös markkinointijohtajien osaamisen. Markkinointijohtajat kaikissa Pohjoismaissa myöntävät, että heidän teknologiaosaamisensa on heikkoa. Vain alle 20 % suomalaisista markkinointijohtajista kertoo teknologiaosaamisensa olevan erinomaista.

Markkinointijohtajan muuttuva rooli

Deloitten ja Mainostajien Liiton Chief Marketing Officer -tutkimuksesta selviää, että monesti markkinointijohtajien päävastuualue rajoittuu yhä perinteisiin markkinointiaktiviteetteihin kuten brändinrakennukseen, mainontaan, markkinatutkimuksiin ja tiedottamiseen. Useimmissa tilanteissa markkinointijohtaja ei ole vastuullisena liiketoimintaa kehittävissä hankkeissa, kuten strategian muodostamisessa, myynnissä tai innovaatiotyössä. Vain hieman yli joka neljäs suomalainen markkinointijohtaja kertoo, että hänen vastuullaan on myös uusasiakasmyyntiä.

– Markkinointiin panostaminen on strateginen valinta, joka näkyy positiivisesti yrityksen tuloksessa sekä asiakastaseessa. Mainos- ja markkinointi-investointeja voi ja pitää mitata. Se vaatii kuitenkin markkinointijohdolta laaja-alaista osaamista, kykyä keskustella myynnin ja IT:n kanssa sekä kokonaisvaltaista liiketoimintaymmärrystä. Ilman näitä ovi ei aukea yrityksen johtoryhmään, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Markkinointijohtajat läpi Pohjoismaiden näkevät, että tulevaisuudessa heidän roolinsa on laajempi ja sisältää yhä enemmän liiketoiminnan kannalta strategisia osa-alueita. Samaa toivovat yritysten toimitusjohtajat. Toimitusjohtajat sanovat, että tulevaisuudessa markkinointijohtajien täytyy siirtyä miettimään markkinointikanavien lisäksi liiketoiminnan haasteita. Yli 40 % suomalaisista vastaajista näkeekin, että liiketoiminnan kehittäminen ja strategiatyö ovat myös markkinointijohtajan vastuulla tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Mikko Räty, maajohtaja, Deloitte Digital, p. 050 3308 466 mikko.raty@deloitte.fi
Riikka-Maria Lemminki, toimitusjohtaja, Mainostajien Liitto, p. 040 578 1974 riikka@mainostajat.fi

Tulokset perustuvat Deloitten toteuttamaan pohjoismaiseen Chief Marketing Officer 2017 -kyselytutkimukseen, joka kartoitti markkinoinnin ja markkinointijohtajien roolia ja sen muutosta. Tutkimus toteutettiin samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa keväällä 2017. Suomessa tutkimuksen toteuttivat Deloitte ja Mainostajien Liitto. Osa Suomea koskevista tuloksista julkistettiin toukokuussa 2017.

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijayrityksistä ja tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme merkityksellisellä tavalla päivittäisen työmme kautta. Palvelemme asiakkaitamme yli 150 maassa tilintarkastuksella, vero- ja lakipalveluilla, liikkeenjohdon konsultoinnilla, riskienhallinnalla ja yritysjärjestelypalveluilla. Suomen 450 deloittelaista tuovat asiakkaillemme globaalia osaamista yli 245 000 kollegan kanssa.
www.deloitte.fi

Mainostajien Liitto edustaa markkinoijia ja brändinrakentajia. Noin 400 jäsenyrityksemme panostukset ovat 80 prosenttia markkinointiviestinnän panostuksista Suomessa. Monipuoliset neuvontapalvelumme, julkaisut ja tapahtumat auttavat jäseniämme menestymään. Olemme myös eturivissä kehittämässä hyvää kauppatapaa, vastuullista markkinointia sekä markkinoinnin tehokkuutta Suomessa.

 

 

Mitattava markkinointi on pääsylippu johtoryhmään

Makes

Digitalisaatio muovaa markkinoinnin pelikenttää vauhdilla. Uudet teknologiat helpottavat tulosten tarkkaa mittaamista ja raportointia johdolle. Tuleeko digimurroksesta markkinoinnin tekijöille vuosisadan mahdollisuus, joka nostaa alan arvostusta ja uusia markkinoinnin osaajia yritysten johtoon?

Kaksi viidestä suomalaisesta markkinointijohtajasta toimii yrityksensä johtoryhmässä ja 37 % vastaajista raportoi vähintään viikoittain toimitusjohtajalle, selviää Deloitten ja Mainostajien Liiton markkinointijohtajille tänä keväänä tekemästä kyselystä.

Vastaajat näkevät markkinoinnin tulosten mittaamisen ja raportoinnin johdolle entistä tärkeämpänä keinona vaikuttaa markkinoinnin arvostukseen ja markkinointijohtajien nousemiseen yrityksien johtopaikoille. Myynnin tulokset ovat kiistattomasti nähtävissä, mutta markkinointi ilman raportoituja tuloksia saattaa jäädä näkymättömäksi kulueräksi.

Markkinoinnin automaation ja analytiikan avulla myynnin ja markkinoinnin tekeminen ja tuloksellisuus lähentyvät toisiaan ja ovat siten automaattisesti yritysten johdon kiinnostuksen kohteina. ”Uusilla työkaluilla ja jatkuvalla mittaamisella on helpompaa todistaa ja raportoida markkinoinnin hyödyt myös euromääräisesti. Ymmärrys markkinoinnin trendeistä sekä yrityksen digitaalisuuden nykytilasta ja suunnasta on tärkeää osata viestiä ylimmälle johdolle selkeinä ideoina ja konkreettisina toimenpide-ehdotuksina. Tällöin markkinointijohtajan painoarvo johdon agendalla varmasti kasvaa”, näkee Deloitte Digitalin Suomen vetäjä Mikko Räty.

Digitalisaatio haastaa markkinointijohtajan

Digitalisaation vaikutuksesta markkinointi on nopeassa muutoksessa ja sen kehitys haastaa myös markkinointijohtajan oman osaamisen. Vain 18 % vastaajista sanoo oman teknologiaosaamisensa olevan erinomaista ja vain joka neljäs kokee, että käytettävissä olevat analysointityökalut ovat hyvät. Dataa on saatavilla paljon, mutta sitä halutaan oppia hyödyntämään paremmin päätöksenteossa.

Asiakkuudenhallintajärjestelmät ovat käytössä lähes kaikilla, mutta mediaostamisen työkaluja käyttää vain reilu kolmannes. ”Riippumatta siitä kuka mediaa ostaa, mainostajan on ymmärrettävä miten mediaostamisen työkalut toimivat käytännössä. Yhteistyökumppaneilta kannattaa vaatia läpinäkyvyyttä muiden mukana olevien tahojen toiminnan ja hinnoittelun avaamiseksi. Markkinointijohtajan vastuulla on myös huolehtia , että oman markkinointitiimin ammattitaito riittää näiden asioiden selvittämiseen”, Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski sanoo.

Lisätietoja:

Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja
Mainostajien Liitto
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Mikko Räty
Partner, Country Lead
Deloitte Digital
mikko.raty@deloitte.fi

______

Tulokset perustuvat Deloitten toteuttamaan pohjoismaiseen Chief Marketing Officer 2017 -kyselytutkimukseen, joka kartoitti markkinoinnin ja markkinointijohtajien roolia ja sen muutosta. Tutkimus toteutettiin samanaikaisesti Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa keväällä 2017. Suomessa tutkimuksen toteuttivat Deloitte ja Mainostajien Liitto. Kyselyyn vastasi yhteensä 46 markkinointi- ja viestintätehtävissä olevaa päättäjää. Pohjoismaiset tutkimustulokset julkaistaan kesällä 2017.

 

 

Tuloksellisuus puntarissa – AdProfit-kilpailu käynnissä

adprofit

AdProfit on mestaruuskilpailu, jossa tulokset ratkaisevat. Siinä on kolme pääsarjaa: Vuoden paras kampanja, Vuoden paras lanseeraus sekä Vuoden paras nonprofit -kampanja.

Uusille kyvyille on räätälöity Juniorisarja, johon nuoret suunnittelijat ja alan opiskelijat voivat osallistua. Sarjan kumppanina tänä vuonna on Finnkino, jonka aidon briiffin Viikolla elokuviin! pohjalta kilpailijat ideoivat kampanjan.

AdProfit-kilpailun shortlistan valitsee kolme alan ammattilaisista koostuvaa esituomaristoa. Lopulliset AdProfit-voittajat valitsee ylituomaristo, johon kutsutaan edustajia monipuolisesti alan ammattilaisista. Ylituomariston puheenjohtaja on Mainostajien Liiton hallituksen jäsen, Valion johtaja Elli Siltala.

AdProftin pääsarjojen deadline on 17.2.2017 ja Juniorisarjan 17.3.2017. Voittajia juhlitaan 4.5.2017. Tänä vuonna samassa tilaisuudessa julkistetaan M&M Vuoden Markkinointijohtaja -tunnustuksen saaja.

Kilpailun järjestää Mainostajien Liitto yhteistyökumppaneinaan Aalto-yliopisto, Alma, Finnkino ja Markkinointi&Mainonta.

www.adprofit.fi

AdProfit on mainostajien perustama, tuloksellisuutta mittaava markkinointiviestinnän kilpailu. Siinä korostuu mainostajan ja mainostoimiston tiiviin yhteistyön merkitys ja yhteistyöllä saavutetut tulokset. Kilpailutöitä arvioitaessa huomioidaan kampanja osana laajempaa liiketoiminnallista kokonaisuutta ja strategiaa.