Paula Paloranta

Pääsihteeri, markkinointioikeudelliset asiat ja Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta

10 asiaa joita markkinoijan kannattaa seurata vuonna 2018

10 asiaa joita markkinoijan kannattaa seurata vuonna 2018 10 asiaa joita markkinoijan kannattaa seurata vuonna 2018

Sukupuolistereotypioista lohkoketjuihin ja EU:n uusiin tietosuojasäännöksiin – Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA kokosi listan asioista, joihin kannattaa kuluvana vuonna kiinnittää huomiota.

1. Sukupuoli: #Metoo toi esiin ennennäkemättömällä tavalla ympäri maailmaa esiin naisten alistamisen ja seksuaalisen häirinnän vuonna 2017. Fiksut brändit ovat jo ottaneet asian huomioon markkinointiviestinnässään. WFA edistää aktiivisesti vuonna 2018 #Unstereotype Alliancea ja toimii sen varmistamiseksi, että mainonta tukee sukupuolten välistä monimuotoisuutta ikivanhojen stereotypioiden vahvistamisen sijasta.

2. Vaikuttajien tarkempi valvonta: Kun niin sanotut vaikuttajat (influencers) kuvaavat itsemurhauhreja Japanissa, vaativat ilmaisia hotellioleskeluja ja herättävät epäilyksiä seuraajiensa todellisista määristä, odotettavissa on lisääntyvää hulabaloota, kun vaikuttajamarkkinointi entisestään kasvaa vuonna 2018. Brändien on kerrottava rehellisesti ja avoimesti siitä, mitä ne odottavat tällaisilta suhteilta – ja valmistauduttava siihen, että kuitenkin jotakin saattaa mennä pieleen.

3. Uudenlainen brändi–asiakas-dynamiikka. Jos vuosi 2017 oli taloudellisen avoimuuden vuosi, vuosi 2018 on datan avoimuusvuosi. Koska GDPR antaa kuluttajille mahdollisuuden hallita tietojaan verkossa, 2018 tuo entistä avoimemman ja tietoisemman yhteyden brändin ja asiakkaan välille.

4. Lohkoketju – kokeiluista käyttöön? Lohkoketjuteknologia (blockchain) oli kaikkien huulilla vuonna 2017, koska ad fraud ja brand safety olivat keskeisiä markkinoijien huolenaiheita. 2018 saattaa nähdä kokeilujen muuttuvan valtavirraksi.

5. Uusi käsitys hankinnasta? Kun hankintafunktio kehittyy, sen on uudistettava rooliaan ja profiloitava itsensä arvon luojaksi, ei vain kustannusten karsijaksi. Onnistuminen tässä saattaa muuttaa isosti näkemyksen siitä, mitä hankinta voi tuoda yritykselle.

6. Ohjelmallisen ostamisen ravistelu. EU: n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, joka tulee voimaan 25. toukokuuta, tuo radikaaleja muutoksia ohjelmalliseen ostamiseen. Ala on ollut riippuvainen kolmansien osapuolten tiedoista. Kaikki tämä muuttuu GDPR:n myötä, koska asiakkaat vaativat digitaalisten toimitusketjujensa avoimuutta.

7. Uudet asiakas – toimisto -mallit. Kolme neljäsosaa WFA: n jäsenistä sanoo aikovansa käydä läpi toimistorosterinsa vuonna 2018 ja 87% sanoo, että he miettivät ohjelmallisen ostamisen mallinsa uusiksi. Vuonna 2018 odotettavissa on ennemmin enemmän kuin vähemmän malleja toimistokumppaneiden johtamiseen.

8. Uudet palkkiointitavat. Jos mainostajat haluavat toimistojensa olevan todellisia business-kumppaneita, heidän on sitouduttava uusiin palkkiointitapoihin, jotka perustuvat yhteisiin liiketoiminnan mittareihin – mikä saattaa maksaa enemmän. Vuoden 2018 aikana saatetaan nähdä isojen brändien testaavan uudenlaisia palkkiomalleja.

9. Uusia rajoituksia markkinointiin. Ei kannata odottaa, että sääntelijät höllentäisivät otettaan kuluvana vuonna. Katseet kohdistuvat edelleen esimerkiksi elintarvikevalmistajiin ja alkoholituottajiin, kun kansanterveydestä keskustellaan. Brändien on löydettävä uusia tapoja välttää tiettyjen elintarvikkeiden markkinointia lapsille ja estää alkoholimainosten näkyminen alaikäisille, jos uudet lakisääteiset rajoitukset halutaan pitää loitolla.

10. Asiantuntijoiden rekry. Kun medioiden monimutkaisuus lisääntyy, tarvitaan lisää spesialisteja tukemaan ”yleisosaajia” markkinointiosastoilla. Mahdollisuuksia on yllin kyllin hyville data- ja teknologiaosaajille.