BERGGREN – immateriaalioikeuksien asiantuntija

Berggren on johtava ja kansainvälisesti palkittu IPR- eli immateriaalioikeuksien asiantuntijaorganisaatio. Meillä hoidetaan kaikkia tavaramerkkeihin, muotoilunsuojaukseen, verkkotunnuksiin ja patentteihin sekä niiden kaupallistamiseen liittyviä toimeksiantoja mukaan lukien riita- ja sopimusasioita. Lisäksi meillä on kattava osaaminen markkinointioikeudellisiin sekä erilaisiin liikejuridisiin palveluihin.

Berggrenin lakimiehet ovat käytössäsi päivittäisen liiketoimintanne lakiasioissa. Laadimme, neuvottelemme ja kommentoimme erilaisia liiketoiminnan sopimuksia ja lisäksi mm. markkinointijuridiikka, R&D-hankkeet ja lisensointi ovat osaamisemme ytimessä. Neuvomme asiakkaitamme myös työ- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä sekä tietosuoja-asioissa. Meillä on vahva riitojenratkaisupraktiikka ja olemme asiakkaidemme tukena niin IPR- kuin sopimusriidoissakin.

Tutustu palveluihimme ja asiantuntijoihimme tästä.

Ota rohkeasti yhteyttä Marketing Finlandin jäsenille nimettyyn asiantuntijaan Paula Sailakseen.

Paula Sailas

Lakimies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies, Osakas, Varatuomari, BBA, luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies.

+358 10 227 2228 / +358 40 521 1767 / paula.sailas(a)berggren.fi

Paula on tehnyt yli 20 vuotta lakimiehen töitä immateriaalioikeuksien parissa. Hän avustaa asiakkaitamme kaikissa tavaramerkkien ja verkkotunnusten elinkaarien vaiheissa aina merkkien valintaprosesseista oikeuksien puolustamiseen saakka. Paulalla on runsaasti kokemusta riita-asioiden ratkaisemisesta sekä sovinnollisesti että oikeudenkäynneissä. Paulan työhön kuuluvat myös vaativa IPR-sopimuksiin, markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyvä konsultointi ja tekijänoikeudelliset kysymykset.

 

Webropol – pohjoismaiden laajimmin käytetty kyselytyökalu

Webropol-palvelu koostuu markkinoiden kattavimmasta 3.0 kysely- ja raportointisovelluksesta sekä sen lisämoduuleista ja monipuolisesta integraatiorajapinnasta muihin järjestelmiin.

Kotimainen kysely- ja raportointityökalu Webropol – varma valinta

 1. Helppokäyttöisyys
 • Peruskyselyn tulee pystyä tekemään ilman tuotekoulutusta
 • Käyttäjiemme mielestä Webropolissa parasta on se, että kyselyn tekeminen on helppoa ja yksinkertaista
 1. Vastaa vaativan käyttäjän tulevaisuuden haasteisiin
 • Markkinoiden monipuolisin sovellus niin toiminnoiltaan, lisämoduuleiltaan, tietoalustoiltaan kuin suorituskyvyltään
 1. Edullinen hinta ja yksinkertainen hinnoittelumalli
 • Erinomainen hinta-laatusuhde
 • Yksinkertainen hinnoittelumalli tekee Webropolin käytöstä helppoa – kaikki organisaatiosi työntekijät saavat käyttää Webropolia ilman yksittäisiin käyttäjälisensseihin tai vastausten määriin sidottuja lisä-ja piilokustannuksia

Pyydä tarjous

tai ota yhteyttä sähköpostitse

Tulevaisuuden kyselytyökalu

Webropol on kattava työkalu online-kyselytutkimusten tekemiseen. Se tuo käyttöönne paljon kehittyneitä ja joustavia toimintoja ja useita tiedonkeruumenetelmiä.

Esimerkkejä käyttökohteista:

 • Markkina- ja asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Työtyytyväisyystutkimukset
 • Kutsut ja ilmoittautumiset
 • Kurssiarvioinnit ja hallinnointityökalut oppilaitoksille

Ota tieto haltuusi ja johda yritystäsi sillä

Seuraa liiketoimintasi tärkeimpiä mittareita reaaliaikaisesti ja automaattisesti ja jaa tieto organisaatiolle kehittääksesi tiedolla johtamista.

Lue lisää >>

 

Pro-Source: Johdon suorahaku ja asiantuntijarekrytointi

Suorahaku – ns. hiljainen haku

Pro-Source on erikoistunut etsimään asiakkailleen avainhenkilöitä markkinoinnin, myynnin, viestinnän ja talouden johto-, esimies- ja asiantuntijatason tehtäviin. Suorahakuasiantuntijoidemme markkinatuntemus, huolellinen tutkimustyö sekä laaja kontaktiverkosto takaavat parhaiden ehdokkaiden löytymisen. Suorahakupalvelumme kattaa kaikki ammattimaisen suorahakuprosessin vaiheet valittujen henkilöiden tehtävässä menestymisen seurantaan saakka. 

Tutustumme yrityksesi liiketoimintaan, toimialaan, kilpailijoihin, kulttuuriin ja identiteettiin. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastelemme toimialan kehittymis ja tulevaisuuden näkymiä, sekä yrityksen kilpailukykyä ja houkuttavuutta! Emme etsi vain sopivaa henkilöä yritykseen, vaan myös sopivaa yritystä henkilölle.  

 • 94 % toimeksiannoistamme päätyy oikean henkilön löytymiseen 
 • 97 % löytämistämme kyvyistä pysyy sovitun ajan yrityksen palveluksessa 
 • yli 16 vuoden ja onnistuneesti toteutettujen suorahakujen kokemuksella 
 • FEX – The Finnish Executive Search Firms – hallituksen jäsen  
 • OI Global Partners -jäsen 

Rekrytointi – ns. ilmoitusavusteinen suorahaku

Sopivan ehdokkaan löytäminen on jatkuva haaste etenkin suuremmissa organisaatioissa, joissa tapahtuu usein henkilöstömuutoksia. Pienemmissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin liiketaloudellinen riski on puolestaan huomattavan suuri. 

Kun teemme rekrytoinnin puolestasi, prosessi etenee kanssasi tehdystä osaamisprofiilin kartoituksesta aina rekrytoitavan henkilön lopulliseen valintaan.  

Tekemissämme rekrytoinneissa on aina takuu. 

Asiantuntijoidemme osaamisen tukena ovat seuraavat työkalut ja valmennussertifikaatit: 

 • Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) 
 • Cut-e arviointi ja palautteet 
 • Everything DiSC Workplace® 
 • Everything DiSC Work of Leaders® 
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team™ 
 • Certified Business Coach, CBC 

Business Coaching

Business Coaching on tulevaisuuteen tähtäävä valmennusmenetelmä, jossa kokenut Coach auttaa aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla valmennettavaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja pohtimaan sovitun tavoitteen saavuttamista aiempaa laajemmin ja omien näkökulmiensa ulkopuolelta. 

Business Coachingista on apua kaikille, jotka ovat uuden edessä; uusi esimiesrooli, motivaation katoaminen, haaste tavoitteiden saavuttamisessa tai yksinkertaisesti uudistuminen. Coaching kirkastaa omaa ajattelua, miten tilanteessa päästään eteenpäin. 

Uuden työroolin omaksuminen, vuorovaikutus- ja johtamistaitojen jalostaminen, projektien onnistunut läpivienti, organisaatiomuutoksen toteuttaminen, myynnin kehittäminen ja ajanhallinta ovat tyypillisiä Coaching-teemoja. 

Coaching on kehittymisprosessi, jonka kesto on tyypillisesti 3-6 kuukautta. Tapaamisia on 3-4 viikon välein ja tapaamisten välille voidaan sopia tehtäviä, joiden avulla konkreettisten uusien toimintatapojen käyttöönotto ja päätösten tekeminen helpottuvat. 

Coaching on vahva menetelmä ja coachilla on vastuu toimintamalleistaan. Kyseessä on vaikuttava prosessi, joka voi saada aikaan suuria muutoksia ihmisessä ja toimintatavoissa. 

Keskeiset hyödyt: 

 • Uuden roolin nopeampi haltuunotto 
 • Parempi työssä suoriutuminen 
 • Uusia näkökulmia johtaa liiketoimintaa 
 • Tehostunut ajanhallinta 
 • Itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

 Outplacement-palvelu

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien yritysten toimintaa. Se mihin voidaan kuitenkin vaikuttaa, on irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden työpaikan saamisessa, kuten myös esimiesten ja muun työyhteisön huomioiminen prosessin aikana. 

Outplacement-palveluiden tarjoaminen on osoitus yrityksen sosiaalisesta vastuusta työntekijöitään kohtaan. Valmennusten harjoitteisiin kuuluu mm. valmennettavan oman henkilöbrändin vahvistamista työnhakijana, tehokkaiden työnhakutekniikoiden omaksumista sekä haastatteluihin ja palkkaneuvotteluihin valmistautumista. 

Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 4-6 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestelypalveluita: 

 • Outplacement- valmennuksessa prosessi alkaa työsuhteen irtisanomisesta  
 • Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä toimenkuvassaan kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka on löytynyt 

Hyödyt Outplacement-prosessista yritykselle: 

 • Juridisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyväksytty tapa pitkäaikaisen työsuhteen päättämiseen, mahdollistaen uuden osaamisen hankinnan yritykseen 
 • Ylläpitää hyvää työnantajamielikuvaa, koska valmennus on tehty avoimessa ja hyvässä hengessä​ 
 • Antaa mahdollisuudet merkittäviin säästöihin​ 

Hyödyt Outplacement-prosessista työntekijälle: 

 • Kokonaisvaltainen ja toimivaksi todettu urasuunnittelun ja työnhaun konsepti, joka vahvistaa työnhaun taitoja​ 
 • Antaa työkaluja oman ammatillisen profiilin ja kompetenssin määrittelyyn sekä kehittämiseen 
 • Valmennettava nauttii (entisen) työantajan tuesta ja avusta työnhakuprosessin aikana​ 
 • Uusi työ uuden, kiinnostavan työnantajan palveluksessa voi olla uuden uran alku​

Katso lisää: www.prosource.fi 

 

Qualifio

Collect data across all your digital channels thanks to gamification

 

 

                 

 

The game as a way to collect data, improve customer knowledge and acquire leads 

Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to a client’s wider technologies for data enrichment. The SaaS platform is currently used by more than 400 clients across Europe.

Gamified content has several advantages, such as:

 • Collecting qualitative data;
 • Boosting user engagement;
 • Building audience loyalty;
 • Improving your brand visibility;
 • Generating leads;
 • Converting users into customers;

Nestlé managed to collect and segment 100 000+ new profiles in one year

Qualifio is our main source of data. It has transformed the way we interact with our audiences. Our teams create interactive campaigns in minutes, which provide us with quality information directly pushed into our CRM system. Last year, we collected 100 000+ segmented profiles within 20 of our brands.
Jérôme Camurani, Personalised Consumer Experience Manager @NESTLE

>Discover the entire success story

See how the platform works

 1. CREATE 
  Select from over 50 formats and customise your campaign, no technical skills required.
 2. PUBLISH
  Publish your campaign in one click on your websites, mobile apps, social networks or dedicated minisite.
 3. COLLECT
  Run GDPR-compliant data collection campaigns thanks to a set of dedicated features
 4. CONNECT
  Visualise your campaigns statistics and send your data to your marketing & data tools (CRM, DMP, SSO, email, automation, Analytics, etc.)

Get a free demo

What we offer to Marketing Finland members 

Here is what will be included in your licence: 

 • 50+ campaign types, 100% customisable;
 • Unlimited campaign creation;
 • Campaign creation in 41 languages (Finnish, Swedish, Danish, Norwegian, Dutch, etc.);
 • Access to several modules: statistics per campaign, global stats, integrated CRM, etc.
 • Centralised module for opt-ins & consent management;
 • Unlimited data collection: the data collected is all yours (hosted in Europe);
 • GDPR Toolbox: set of dedicated features to collect data in full compliance with GDPR;
 • White label: no Qualifio logo in your campaigns;

As a member of Marketing Finland, you’ll get as extra: 

 • A free account setup;
 • A free end-user training with personalised examples;
 • A free onboarding check.

>Get a quote

Let the game begin! How to get started? 

Get in contact with Gilles Lenaerts, Area Manager for the Nordics at Qualifio, and see how quickly create and launch your upcoming campaigns. 

Get in contact

 

With headquarters in Belgium and offices across Europe, Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to a client’s wider technologies for data enrichment. More than 400 clients currently use Qualifio across Europe. For more information, visit our website.