Suvi Julin

Suvi Julin Berggren Oy:stä on teknologiajuridiikkaan erikoistunut lakimies, joka hoitaa laajasti erilaisia tietosuojaan, sopimuksiin, riita-asioihin ja lisensointiin sekä aineettomiin oikeuksiin liittyviä toimeksiantoja. Suvi on koulutukseltaan myös tietojenkäsittelytieteen FM ja hänellä on pitkä kokemus asiantuntijatehtävistä teollisuudessa, mikä auttaa erityisesti yhdistämään teknologiaa ja juridiikkaa. Suvi seuraa aktiivisesti mm. tietosuojaan ja sähköisiin palveluihin kohdistuvan lainsäädännön kehitystä niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa sekä luennoi ja kouluttaa myös oman alansa kysymyksistä yrityksissä, korkeakouluissa ja muissa organisaatioissa.

Suvi Julin

Suvi Julin Berggren Oy:stä on teknologiajuridiikkaan erikoistunut lakimies, joka hoitaa laajasti erilaisia tietosuojaan, sopimuksiin, riita-asioihin ja lisensointiin sekä aineettomiin oikeuksiin liittyviä toimeksiantoja. Suvi on koulutukseltaan myös tietojenkäsittelytieteen FM ja hänellä on pitkä kokemus asiantuntijatehtävistä teollisuudessa, mikä auttaa erityisesti yhdistämään teknologiaa ja juridiikkaa. Suvi seuraa aktiivisesti mm. tietosuojaan ja sähköisiin palveluihin kohdistuvan lainsäädännön kehitystä niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa sekä luennoi ja kouluttaa myös oman alansa kysymyksistä yrityksissä, korkeakouluissa ja muissa organisaatioissa.

ePrivacy ja GDPR

GDPR ja ePrivacy antavat esimakua digitaalisen markkinoinnin lisääntyvästä sääntelystä

GDRP – vielä epäselvyyttä direktiivin soveltamisesta

GDPR on tuonut tervettä kehitystä henkilötietojen käsittelyyn. Direktiivin tulkinnassa ilmenee kuitenkin edelleen epäselviä tilanteita ja Marketing Finland on tukenut näissä tapauksissa jäsenistöään. Epäselviä tilanteita on noussut GDPR:n soveltamisen osalta esiin etenkin mainontaa ostavien yritysten sekä medioiden välisissä suhteissa. Tällä hetkellä GDPR:n osalta keskustelua käydään etenkin seuraavista aiheista:

  • Ovatko sessioevästeet, joita mainostaja ei voi kytkeä henkilöön, henkilötietoa?
  • Onko mediamainonnan evästetiedon, jota mainostaja hyödyntää omassa toiminnassaan, ylläpitäjä mainostaja vai media.

Marketing Finland on myös aktiivisesti kouluttanut jäsenistöään GDPR:n maltilliseen tulkintaan sekä julkaissut aiheeseen liittyvää ohjeistusta. Tukenamme on Eversheds Sutherland, jolla on vahva markkinointijuridiikan tuntemus Suomessa ja kansainvälisesti. Jäsenenä voit ladata Markkinoinnin työkalupakista kattojärjestömme World Federation of Advertiserin (WFA) tuottaman GDPR ohjeistuksen englannin- ja suomenkielisenä.

 

ePrivacy tulee sääntelemään digitaalista markkinointia, mutta milloin?

ePrivacy on GDPR:n pikkusisko, joka tulee säätelemään digitaalisen markkinoinnin lisäksi myös muuta digitaalista liiketoimintaa. Siksi on erittäin tärkeää, että tuleva direktiivi on laadittu siten, ettei se hankaloita eurooppalaisten yritysten nykyisiä tai tulevia liiketoimintamahdollisuuksia. Marketing Finland sekä WFA ovat ottaneet aktiivisen roolin ePrivacy-keskustelussa ja varmistavat, että jo valmisteluvaiheessa markkinointia tekevien yritysten edut tulevat huomioiduksi.

Marketing Finland sekä Eversheds Sutherland neuvovat mainostajia kaikissa GDPR:ään sekä ePrivacyyn liittyvissä kysymyksissä.