Nilla Hietamäki

Verohallinto

viestintäpäällikkö, päivittäisviestintä

Nilla Hietamäki (FM) on työskennellyt viestinnän parissa lähes koko työuransa: ensin toimittajana, sitten kansainvälisessä yritysviestinnässä ja valtionhallinnon viestinnässä. Hän on myös Julkisen alan tiedottajat ry:n puheenjohtaja. Nilla viihtyy viestintätyössä, koska siinä saa olla tekemisissä niin monenlaisten aihepiirien ja sidosryhmien kanssa. Hän on kautta työuransa uudistanut reippaasti viestinnän kanavia, käytäntöjä ja sisältöjä. Nilla uskoo strategiseen viestintään, jossa luodaan merkityksiä ja edistetään asioita vuoropuhelulla.

    Nilla Hietamäki