Sakari Palmu

Sakarilla on pitkä kokemus ihmisymmärryksen ja datan hyödyntämisestä osana liiketoiminnan kehittämistä, viestintää ja markkinointia. Sakarin oma tausta on tutkimuksessa, mutta nykyään hän työskentelee laajasti kaikenlaisten datojen parissa eri lähestymistapoja ja metodeja hyödyntäen, ja auttaa organisaatioita asiakaslähtöisen strategian luomisessa. Dagmarin tiedolla johtamisen yksikössä Drivessa Sakari luotsaa insight-pohjaisten datapalveluiden kehitystä. Häntä kiinnostaa miten ihmisymmärrys voi ohjata päätöksentekoa ja toimintaa järjestelmissä, jotka ovat yhä enemmän teknologiavetoisia.