Antti Rannisto

Antti Rannisto on sosiologi ja etnografi Palmun Business Design & Strategy -tiimissä. Viimeisen 10 vuoden aikana hän on työskennellyt palvelumuotoilun, kaupallisen kuluttajatutkimuksen sekä akateemisen tutkimuksen kentillä. Hankkeissaan Antti yhdistelee yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä viitekehyksiä, joiden avulla ihmisymmärrys laajenee yksilön kokemuksesta käyttäytymiseen ja sitä ohjaaviin alttiuksiin, rakenteisiin ja ympäristöihin. Hänen mukaan palveluiden muotoilussa ja niiden menestyksen arvioinnissa on pyrittävä mahdollisimman lähelle konkreettista toimintaa, koska arvo syntyy vasta sen kautta.