EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa EU:n disinformaation torjunta koskee myös mainosalaa

Verkossa leviävää disinformaatiota käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä (HLEG) antoi 12.3.2018 raporttinsa digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavalle komissaarille Mariya Gabrielille. Siinä vaaditaan lisää avoimuutta verkkoalustoille. Mainosala ja mediat tekevät käytännesäännöt valeuutisten torjuntaan.

Ryhmän asiantuntijat (mm. journalisteja, tutkijoita ja sosiaalisen median palveluiden edustajia), kehottavat laatimaan käytännesäännöt, joihin verkkoalustojen ja sosiaalisen median palvelujen olisi sitouduttava. Raportissa keskitytään erityisesti verkossa leviävän disinformaation aiheuttamiin ongelmiin, ei pelkästään valeuutisiin. Disinformaatiota ovat myös sisällöt, joissa vääriä tietoja sekoitetaan tosiasioihin.

Verkkoalustojen olisi varmistettava läpinäkyvyys esimerkiksi kertomalla, kuinka uutisia valikoivat algoritmit toimivat. Alustoja kannustetaan myös yhteistyöhön eurooppalaisten uutispalvelujen kanssa, jotta parannetaan luotettavien lähteiden näkyvyyttä ja helpotetaan käyttäjien pääsyä niihin. Myös medialukutaidon edistämistä disinformaation torjumiseksi suositellaan.

Ryhmä toivoo, että komissio tukee itsesääntelyyn pohjautuvien käytännesääntöjen kehittämistä valeuutisten suitsimiseksi. Sääntöjen pitäisi sisältää esimerkiksi mainosverkostojen sitoumuksia rajoittaa mainosten sijoittelua verkkosivustoille, jotka levittävät valeuutisia. Monet eri sidosryhmät, mainosala mukaan lukien, olisivat vastuussa sääntöjen laatimisesta, niiden tehokkuutta arvioivien mittareiden kehittämisestä ja sitovan road mapin tekemisestä toteutukseen.

Euroopan kuluttajajärjestö (BEUC) ja muutamat Euroopan parlamentin jäsenet ehtivät jo kritisoida ryhmän raporttia siitä, ettei se tutki yhteyttä mainostulojen ja valeuutisten välillä. Myös kilpailulainsäädännöllisiä kysymyksiä on nostettu esiin.

Seuraavat vaiheet:

• Komissiolta odotetaan kannanottoa huhtikuussa 2018. Se saattaa vahvistaa asiantuntijaryhmän ehdotuksen tai esittää lisätoimenpiteitä mainonnan rajoittamiseksi verkkosivuilla, jotka levittävät valeuutisia.
• Sidosryhmät kutsutaan allekirjoittamaan käytännesäännöt syyskuuhun mennessä. Voimaantuloa suunnitellaan tammikuuksi 2019. Itse säännöt tehdään tulevina kuukausina.

Lähteet: Euroopan komissio, World Federation of Advertisers