Katja Viiliäinen-Tyni

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Lehtori
Katja Viiliäinen-Tyni